Kontakt

Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń

Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
tel. (12) 293 40 04, fax (12) 293 40 10
e-mail: szkolenia@mp.pl

Należności za konferencje, sympozja i kursy prosimy wpłacać na numer konta:
06 1600 1039 0002 0035 0595 3001
dokładnie opisując tytuł płatności.

Medycyna Praktyczna - Kursy Ratownictwa Medycznego/Kursy USG

Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
tel. (12) 293 40 40, fax. (12) 293 40 45
e-mail: ratownictwo@mp.pl