Interna 2014: Aktywacja karty wstępu

Aktywacja kart została zakończona 31 marca, nieaktywowane karty prosimy okazać w sekretariacie Konferencji.