Międzynarodowa Konferencja „Komunikacja kliniczna – współczesne standardy nauczania”

Program konferencji

Uczestnicy otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Wprawdzie podczas wykładów oraz warsztatów anglojęzycznych będzie obecny tłumacz, jednak każdy uczestnik powinien się posługiwać językiem angielskim przynajmniej na poziomie komunikatywnym.

Czwartek, 24 września 2015 r.
Pałac Larischa, ul. Bracka 12

11.00–11.45

Healthcare communication teaching – from evidence to practice
dr Jonathan Silverman
11.45–12.30 Nauczanie komunikacji klinicznej na świecie – zalecenia globalne a konteksty kulturowe
dr n. med. Janusz Janczukowicz
12.45–14.45 Jak robimy to w Polsce?
I. dr n. med. Michał Nowakowski
II. dr hab. n. med., prof. UEK Marek Motyka
III. lek. med. Anna Kocurek
IV. dr n. med. Stanisław Górski
V. mgr Paulina Sobierańska
VI. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, dr Anna Ratajska
VII. dr hab. n. med. Kamil Torres, Magdalena Horodeńska
VIII. dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska–Rosłan
IX. dr n. med. Maria Magdalena Bujnowska–Fedak
X. prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

14.45–15.30Przerwa

15.30–17.30

WARSZTATY

Wszystkie warsztaty odbywać się będą równocześnie w różnych miejscach:
Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Dom Polonii, ul. Rynek Główny 14

1. Workshop for Deans: teaching and assessing clinical communication skills
Warsztat dla Dziekanów: nauczanie i ocenianie umiejętności komunikowania się

Jonathan Silverman, Marcy Rosenbaum

2. What to teach: focusing on how to analyze a learner's communication skills
Czego nauczać: jak analizować umiejętności komunikowania się uczestników warsztatów

Paul Kinnersley, Sandra Winterburn

3. Experiential teaching skills in small groups
Umiejętności nauczania oparte na doświadczeniu stosowane w dydaktyce małych grup

Annegrethe Nielsen, Evelyn van Weel Baumgarten

4. Teaching communication skills in clinical practice
Nauczanie umiejętności komunikowania się w praktyce klinicznej

Noelle Junod Perron, Jane Ege Moller

5. Efektywna komunikacja drogą do szybkiej i trafnej diagnozy
Agnieszka Woźniewicz, Łukasz Małecki


Piątek, 25 września 2015 r.

9.00–11.00

WARSZTATY


1. Giving feedback to learners
Udzielanie informacji zwrotnej uczącym się

Jonathan Silverman, Marcy Rosenbaum

2. What to teach: focusing on how to analyze a learner's communication skills
Czego nauczać: jak analizować umiejętności komunikowania się uczestników warsztatów

Paul Kinnersley, Sandra Winterburn

3. Assessment of communication skills
Ocena umiejętności komunikowania się

Marc van Nuland, Zoi Tsimtsiou and Geurt Essers

4. Teaching communication skills in clinical practice
Nauczanie umiejętności komunikowania się w praktyce klinicznej

Noelle Junod Perron, Jane Ege Moller

5. Grupa Balinta – relacja z pacjentem
Marek Motyka