VI Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu"

Zaproszenie

Rejestracja na Sympozjum została zakończona. Nie będzie możliwość zapisu oraz zapłaty na miejscu.


Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Sympozjum „Postępy w leczeniu bólu”, które odbędzie się w dniach 15–17 października 2015 r. w Zakopanem.

Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak poprzednie Sympozja, także i to okaże się ważnym i dobrze ocenianym spotkaniem naukowym oraz okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami medycyny bólu. Podobnie jak w latach ubiegłych liczymy na udział wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów zainteresowanych medycyną bólu.

Celem spotkania będzie prezentacja nowości w zakresie diagnostyki i leczenia bólu, ze szczególnym uwzględnieniem neuropatycznych zespołów bólowych, gdyż 2015 rok został ogłoszony przez EFIC i IASP rokiem na rzecz ulgi w bólu neuropatycznym.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do udziału w Sympozjum i wierzymy, że podobnie jak w poprzednich latach, organizacja spotkania, jego poziom naukowy oraz program imprez towarzyszących spełnią Państwa oczekiwania.

Z poważaniem

prof. Jan Dobrogowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr Anna Przeklasa-Muszyńska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego