VI Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu"

Program Sympozjum

Czwartek, 15 października (rozwiń program)
Sala 1 „Tatry” (rozwiń szczegóły)
12.00–13.30Rejestracja uczestników

Sesja I
13.30–15.00

Molekularne aspekty bólu
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Joanna Mika, dr n. med. Renata Zajączkowska

13.30–14.00 Wpływ partenolidu na proces nocycepcji w bólu neuropatycznym
Popiołek-Barczyk Katarzyna (współautorzy: Kołosowska Natalia, Piotrowska Anna, Makuch Wioletta, Rojewska Ewelina, Jurga Agnieszka, Piłat Dominika, Mika Joanna)
14.00–14.30 Wpływ minocykliny na rozwój neuropatii cukrzycowej poprzez modulację czynników immunologicznych
Żychowska Magdalena (współautorzy: Rojewska Ewelina, Piłat Dominika, Przewłocka Barbara, Mika Joanna)
14.30–15.00 Choroba zwyrodnieniowa stawów: patofizjologia i nowe podejście terapeutyczne z zastosowaniem endokanabinoidów
Kostrzewa Magdalena (współautorzy: Małek Natalia, Pająk Agnieszka, Makuch Wioletta, Przewłocka Barbara, Binkowski Marcin, Czaja Martyna, Morera Enrico, Di Marzo Vincenzo, Starowicz Katarzyna)

Sesja II
15.05–16.25

Farmakoterapia bólu
Prowadzenie: dr n. med. Jarosław Woroń, dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

15.05–15.25 Co nowego wiemy o działaniu i skuteczności analgetyków i koanalgetyków w leczeniu bólu
dr n. med. Jarosław Woroń
15.25–15.45 Skojarzona farmakoterapia bólu – co rekomendować, a czego unikać
dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
15.45–16.05 Ból u pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, jak leczyć czyli pamiętaj aby nie zaszkodzić, chcąc pomóc
dr n. med. Marek Siwek
16.05–16.25 Bifosfoniany i denosumab w farmakoterapii bólu – czy mamy jasne zalecenia?
dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska

16.30–17.00Otwarcie Sympozjum


Sesja III
17.00–19.05

Rok na rzecz ulgi w bólu neuropatycznym
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik, prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał, prof. dr hab. Barbara Przewłocka

17.00–17.25 Innovations in Spinal Cord Stimulation
prof. Hans-Georg Kress
17.25–17.50 FMS – ośrodkowy ból neuropatyczny?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik
17.50–18.15 Farmakologia bólu neuropatycznego – implikacje terapeutyczne płynące z badań podstawowych
prof. dr hab. n. med. Joanna Mika
18.15–18.40 Nowe kierunki leczenia bólu neuropatycznego – zalecenia
prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski

18.40–19.05 Ból neuropatyczny chorych na nowotwór
dr n. med. Renata Zajączkowska

19.05–20.00Koktajl powitalny dla wszystkich uczestników SympozjumPiątek, 16 października (rozwiń program)
Sala 1 „Tatry” (rozwiń szczegóły)

Sesja IV
8.15–10.45

Sesja plenarna
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jerzy Garstka, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
8.15–8.35 Wpływ bólu na sprawność funkcjonalną u osób starszych
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
8.35–8.55 Analgezja w obliczu śmierci
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
8.55–9.25 Ból wzniośle, lecz trzymając się ziemi
prof. dr hab. Leon Drobnik
9.25–9.45 Czy świadczeniodawca dostrzega potrzeby uśmierzania bólu ostrego i leczenia bólu przewlekłego w Polsce
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza
9.45–10.05 Czy leczenie chirurgiczne zespołów bólowych kręgosłupa zawsze jest efektywne?
prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki
10.05–10.25 Farmakoekonomika leczenia bólu
dr hab. Marcin Czech
10.25–10.45 Fizjoterapia – metoda uzupełniająca leczenie bólu
prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk, Mirosław Mikicin

Sesja V
11.00–13.00

Etyczne aspekty medycyny bólu
Prowadzenie: prof. dr hab. Krystyna De Walden-Gałuszko, prof. dr hab. Janina Suchorzewska, dr n. med. Alicja Macheta
11.00–11.20 Alokacja zasobów zdrowotnych a opieka paliatywna
prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz
11.20–11.40 Jak realizować idee humanizmu we współczesnej medycynie?
prof. dr hab. Janina Suchorzewska
11.40–12.00 Trudne problemy diagnozy i leczenia bólu w aspekcie psychologicznym
prof. dr hab. Krystyna De Walden-Gałuszko
12.00–12.20 Decyzja o podjęciu resuscytacji krążeniowo – oddechowej w świetle Wytycznych Resuscytacji 2015
prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
12.20–12.40 Dylematy etyczne pacjentów u kresu życia w oparciu o prace Komisji Etyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
dr n. med. Teresa Weber
12.40–13.00 Postępowanie na Intensywnej Terapii u kresu życia
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz

Sesja VI
14.00–16.00

Ból ostry
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek, prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek, prof. dr hab. Andrzej Zawadzki
14.00–14.20 Analgezja na polu walki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński
14.20–14.40 Leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe a regionalna analgezja – aktualny stan wiedzy, zalecenia
dr n. med. Andrzej Daszkiewicz
14.40–15.00 Czy zmierzch analgezji zewnątrzoponowej w oddziałach intensywnej terapii?
prof. dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
15.00–15.20 Nowa era w analgezji przedniej ściany jamy brzusznej
prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka, dr Marcin Mieszkowski
15.20–15.40 Czym zastąpić analgezję zewnątrzoponową? Alternatywne metody uśmierzania bólu po rozległych operacjach klatki piersiowej i brzucha – badania własne
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
15.40–16.00 Uśmierzanie bólu pourazowego
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek

Sesja VII
16.30–18.30

Sekcja bólów jamy ustnej i twarzy PTBB
Prowadzenie: prof. Joanna Zakrzewska, prof. dr hab. n. med. Adam Stępień, dr Błażej Szczerbaniewicz
16.30–16.55 Clinical trials in trigeminal neuralgia which would also include something on patient related outcomes which is a topic of great discussion in the UK
prof. Joanna Zakrzewska
16.55–17.20 Zaburzenia czynnościowe narządu żucia w ujęciu klinicznym.
dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
17.20–17.45 Atypowy ból twarzy
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
17.45–18.10 Stymulacja nieinwazyjna w leczeniu bólów jamy ustnej i twarzy
dr n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
18.10–18.35 Specyfika bólu jamy ustnej i twarzy – cechy różnicujące z innymi zespołami bólowymi
dr n. med. Błażej Szczerbaniewicz

18.45–20.00 Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Sala 2 „Rysy” (rozwiń szczegóły)

Sesja VIII
8.30–10.30

Uzależnienia
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski, prof. dr hab. Ryszard Przewłocki, dr n. med. Jarosław Woroń, dr Kazimierz Sedlak
8.30–8.50 Molekularne mechanizmy powstawania uzależnień
prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
8.50–9.10 Postępowanie okołooperacyjne u chorych uzależnionych
prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski
9.10–9.30 Narzędzia i kwestionariusze do oceny uzależnień
dr n. med. Marta Kołłątaj
9.30–9.50 Zastosowanie metadonu w leczeniu bólu i uzależnień
dr hab. n. med. Wojciech Leppert
9.50–10.10 Zastosowanie buprenorfiny w leczeniu bólu i uzależnień
dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
10.10–10.30 Farmakoterapia bólu u chorych uzależnionych od leków i substancji uzależniających
dr n. med. Jarosław Woroń

11.00–13.00 Sesja satelitarna firmy Stada: Ból przewlekły o różnej etiologii – postępy w farmakoterapii
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski
11.00–12.00 Miejsce kwasu hialuronowego w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów – od teorii do praktyki
dr hab. Artur Gądek
12.00–13.00 Obwodowy zlokalizowany ból neuropatyczny – patofizjologia ocena leczenie
dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

14.00–16.00 Sesja satelitarna firmy Teva: Ból u chorych na nowotwór
Prowadzenie: prof. Zbigniew Żylicz, dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, dr hab. n. med. Wojciech Leppert
14.00–14.20 Wybór opioidu w leczeniu bólu
dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
14.20–14.40 Kliniczna ocena bólu u chorych na nowotwór
dr hab. n. med. Wojciech Leppert
14.40–15.00 Interwencyjne metody u chorych na nowotwór
dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska
15.00–15.20 Nadwrażliwość na opioidy i co z tym zrobić?
prof. Zbigniew Żylicz

16.30–18.00 Sesja satelitarna firmy Mundipharma: Możliwości leczenia bólu – jak skutecznie pomóc pacjentom
Prowadzenie i wstęp: prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
Silne opioidy w bólu nienowotworowym – polskie zalecenia AD 2015
dr n med. Małgorzata Malec–Milewska
Oksykodon z naloksonem – innowacja w leczeniu bólu
dr Jarosław Woroń
Oksykodon z naloksonem – jak poprawić jakość życia pacjentów z bólem nowotworowym
dr n med. Elwira Góraj
Terapia sekwencyjna oksykodonem – komfort w leczeniu bólu pooperacyjnego
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek

Sala 3 „Ornak” (rozwiń szczegóły)
11.00–13.00 Sesja warsztatowa – e-learning w medycynie bólu
dr n. med. Krystyna Zdziechowska

14.00–16.00 Sesja warsztatowa – Hipnoterapia
dr. n. med. Miachał Mielimąka
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: klejus@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

16.30–18.30 Sesja posterowa
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. dr hab. Barbara Przewłocka
(informacje techniczne)


Sala restauracyjna - Bankiet (rozwiń)
20.15 Bankiet (dodatkowo płatny)


Sobota, 17 października (rozwiń program)
Sala 1 „Tatry” (rozwiń szczegóły)

Sesja IX
8.30–10.30

Sekcja Interwencyjna PTBB
Prowadzenie: dr Andrzej Król, dr n. med. Andrzej Regieli, dr Teodor Goroszeniuk
8.30–8.45 Zewnętrzna nieinwazyjna obwodowa stymulacja – urządzenia, parametry- Praktyczny przewodnik
dr Teodor Goroszeniuk
8.45–9.05 Bezpieczeństwo blokad okołonerwowych – rola ultrasonografii i monitorowania ciśnienia iniekcji
dr Andrzej Król
9.05–9.25 Interwencje przeciwbólowe w obrębie kręgosłupa i struktur obwodowych u pacjentów przyjmujących leki przeciwpłytkowe I przeciwkrzepliwe – Rekomendacje ESRA, ASRA, INS, WIP, AAPM
dr n. med. Andrzej Daszkiewicz
9.25–9.45 Okołordzeniowe podawanie leków – tylko dla orłów? Czyli gdzie jest problem?
dr n. med. Jan Rykowski
9.45–10.05 Zwój Gassera? Skrzydłowo – podniebienny? Gałęzie Nerwu Trójdzielnego? Algorytm postepowania, wskazania i techniki
dr n. med. Luay Al-Qadi, dr Janina Pernak De Gast
10.05–10.20 Staw barkowy – wyzwanie diagnostyczno – lecznicze
dr Wiesław Łach
10.20–10.30 Blokada zwoju podbrzusznego górnego pod kontrola USG
dr Andrzej Król, dr Michał But

Sesja XI
11.00–12.40

Medycyna paliatywna
Prowadzenie: dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
11.00–11.20 Problemy w leczeniu bólu u chorego na nowotwór
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
11.20–11.40 Ból w różnych rodzajach nowotworów
dr n. med. Marcin Janecki
11.40–12.00 Model psychologiczny Podwójnego Procesu Radzenia Sobie z Utratą, wyjaśniający proces przeżywania żałoby, autorstwa M.Stroebe i H.Schut - obecny stan badań oraz implikacje do pracy klinicznej z pacjentem i jego rodziną objętych opieką paliatywną
mgr Justyna Koniczuk-Kleja
12.00–12.20 Zaburzenia oddychania w medycynie paliatywnej
dr Katarzyna Krzanowska
12.20–12.40 Organizacja medycyny paliatywnej w Polsce
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska


Sala 2 „Rysy” (rozwiń szczegóły)

Sesja X
8.30–10.30

Trudne diagnostycznie zespoły bólowe
Prowadzenie: prof. dr hab. Dariusz Maciejewski, dr Krystyna Boczar
8.30–8.50 Ból w endometriozie
dr Joanna Jakowicka-Wordliczek
8.50–9.10 Hipoalgezja indukowana wysiłkiem fizycznym
mgr Kinga Skrzypiec
9.10–9.30 Opioidy w przewlekłym zapaleniu trzustki – za i przeciw, stan wiedzy na 2015 rok
dr Katarzyna Blacharska-Krzanowska
9.30–9.50 Proctalgia fugax
dr Agnieszka Sękowska
9.50–10.10 Hiperalgezja opioidowa – obecny stan wiedzy i opis przypadku
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
10.10–10.30 Naltrekson – zastosowanie w medycynie bólu
dr n. med. Krzysztof Brzeziński

Sesja XII
11.00–12.40

Trudne diagnostycznie zespoły bólowe
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Joanna Mika, dr hab. Artur Gądek
11.00–11.20 CRPS movement disorders
dr n. med. Julita Istrati
11.20–11.40 Ból w przebiegu osteoid osteoma
dr n. med. Katarzyna Kącka
11.40–12.00 Small fiber neuropathy
dr n. med. Magdalena Kocot-Kepska
12.00–12.20 Ból ostry i przewlekły u chorych na trąd
dr n. med. Marek Suchorzewski
12.20–12.40 Zespół niespokojnych nóg
dr n. med. Renata Zajączkowska

12.40–13.00 Ceremonia zamknięcia Sympozjum