VI Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu"

Informacje i ceny

Rejestracja na Sympozjum została zakończona. Nie będzie możliwość zapisu oraz zapłaty na miejscu.Termin: 15–17 października 2015 r.
Miejsce: Zakopane, Hotel Mercure Kasprowy, ul. Szymaszkowa (sprawdź na Mapach Googla)


   Polskie Towarzystwo Badania Bólu    Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ    Fundacja Medycyny Bólu    Medycyna Praktyczna


Uczestnictwo prosimy zgłaszać:
   za pomocą formularza on-line
   telefonicznie: 12 293 40 04
   pocztą elektroniczną: sympozjumptbb@mp.pl
Po zgłoszeniu uczestnictwa należność prosimy wpłacić w terminie wyznaczonym w indywidualnej korespondencji na konto:
Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń (ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków)
BNP Paribas Bank, nr konta: 06 1600 1039 0002 0035 0595 3001
(z dopiskiem: SympozjumPTBB, imię i nazwisko uczestnika)


Cennik dla uczestników wpłaty do 30 czerwca wpłaty od 1 lipca
Członkowie PTBB (z opłaconą składką) 370 zł440 zł
Pozostali uczestnicy 440 zł510 zł
Osoby towarzyszące, studenci, pielęgniarki 200 zł270 zł
Opłata za jeden dzień 280 zł280 zł
Opłata za uczestnictwo obejmuje udział w obradach, udział w przerwach kawowych i koktajlu powitalnym.

Zamówienie na usługi dodatkowe (bankiet, ilość obiadów oraz noclegi) prosimy przesyłąć drogę elektroniczną: sympozjumptbb@mp.pl
Cennik usług dodatkowych wpłaty do 30 czerwca wpłaty od 1 lipca
Nocleg w hotelu Mercure Kasprowy - brak miejsc (koszt za jedną dobę) pokój 1 os. – 300 zł
pokój 2 os. – 340 zł
pokój 1 os. – 330 zł
pokój 2 os. – 400 zł
Obiad (cena za jeden dzień, możliwość wykupienia
w dniach 15, 16 i 17 października)
65 zł65 zł
Bankiet (16 października) 200 zł200 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto, uczestnik otrzymuje dwie oddzielne faktury, za udział w konferencji (VAT zw.) oraz za usługi dodatkowe (VAT 23%) - w przypadku konieczności wyszczególnienia poszczególnych usług prosimy o wcześniejszą informację na adres: sympozjumptbb@mp.pl.


Wystawienie faktury na działalność gospodarczą jest możliwe jedynie po przesłaniu danych e-mailem
lub pocztą. Fakturę na firmę farmaceutyczną wystawiamy po przesłaniu e-mailem zamówienia przez przedstawiciela firmy.


Wszelkie zmiany i prośby o anulowanie zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: sympozjumptbb@mp.pl. Termin bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji upływa 14 września 2015 r., po tym terminie nie zwracamy kosztów uczestnictwa.


Biuro VI Sympozjum „Postępy w leczeniu bólu”
Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń,
Cholerzyn 445, 32–060 Liszki

mp.pl/sympozjumptbb2015
tel.: 12 293 40 04
e-mail: sympozjumptbb@mp.pl