VI Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu"

Sesja posterowa

Informacje techniczne

Sesja plakatowa odbędzie się w dniu 16 października 2015 na Sali Ornak w godzinach 16.30-18.30.

Plakat powinien być przygotowany w postaci jednego arkusza o wymiarach 90cm (szerokość) x 120cm (wysokość) - orientacja pionowa.

Plakat powinien zawierać:
  tytuł pracy   autorów pracy oraz ich miejsce zatrudnienia   tekst plakatu w j. polskim powinien być podzielony na sekcje: wstęp, cele pracy, wyniki, wnioski   tekst zgodny z wcześniej wysłanym streszczeniem, ilustracje i wykresy powinny być dobrze widoczne z odległości 2 metrów

Autorzy plakatów powinni być obecni w trakcie trwania sesji plakatowej w celu przedstawienia pracy i dyskusji z prowadzącymi sesję posterową i uczestnikami Sympozjum.

Organizatorzy zapewniają dwustronną taśmę klejącą w celu umocowania plakatu.