IX Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Czy lekarz może pomóc choremu umrzeć?

Zaproszenie

Celem sympozjum będzie wskazanie roli lekarzy w opiece nad chorymi umierającymi oraz ocena znaczenia różnych interwencji, takich jak wzmacnianie godności umierającego oraz sposobów reagowania lekarzy na prośby chorych o przyspieszenie śmierci.

Zapraszamy

Organizator:
Medycyna Praktyczna

Współorganizatorzy:
Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie
Towarzystwo Internistów Polskich
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Współpraca:
American College of Physicians

Komitet organizacyjny:
Dr n. med. Piotr Gajewski (przewodniczący, Redaktor naczelny Medycyny Praktycznej)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela (Prezes-elekt Towarzystwa Internistów Polskich)
Dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik (Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie)
Dr Marek Krobicki (Prezes Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja (Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie)
Dr hab. Andrzej Muszala (Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
Dr hab. n. med. Andrzej Wojnar (Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej)
Dr n. med. Dominik Krzyżanowski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)