IX Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Czy lekarz może pomóc choremu umrzeć?

Program

Uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych.

  Pobierz program konferencji


czwartek, 19 maja

9.00–10.00Rejestracja uczestników
10.00–10.10Otwarcie Sympozjum

10.10–10.40Współczesne umieranie i możliwe sposoby udzielania pomocy umierającemu choremu przez lekarza
dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK (Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Tematyka: szczególne wyzwania okresu umierania we współczesnej medycynie; interwencje stosowane w różnych krajach w stosunku do osób umierających.
10.40–11.10Znaczenie duchowości w okresie umierania chrześcijanina
Ks. Arcybiskup Henryk Hoser SAC
Tematyka: do czego może się odwołać lekarz w zakresie duchowości chorego chrześcijanina, żeby lepiej się nim opiekować; co może przeszkadzać a co pomagać w sferze duchowości w okresie umierania?
11.10–11.40Znaczenie duchowości w okresie umierania osób niewierzących w Boga
prof. Carlo Leget (University of Humanistic Studies, Utrecht, Holandia; Wiceprezydent European Association for Palliative Care [EAPC], Przewodniczący EAPC Taskforce on Spiritual Care in Palliative Care)
Tematyka: gdy chory niewierzący w Boga prosi o śmierć – do czego można się odwołać w zakresie jego duchowości; co może pomóc lekarzowi opiekować się takim chorym.
11.40–12.10Duchowość chorego, jego pełnomocnika i duchowość lekarza w procesie podejmowania decyzji pod koniec życia
prof. Daniel Sulmasy (Department of Medicine and Divinity School, University of Chicago, USA)
Tematyka: podejmowanie decyzji medycznych pod koniec życia; rezygnacja z terapii podtrzymujących życie – zaprzestanie terapii daremnej czy przyspieszenie śmierci; jak lekarz ma sobie radzić ze swoimi wątpliwościami i niepokojami w sferze duchowej; konflikt duchowości pacjenta lub jego pełnomocnika i lekarza w odniesieniu do podejmowanych decyzji medycznych.
12.10–12.40Czy i jak lekarz może pomóc choremu, który prosi o śmierć
prof. Raymond Voltz (Department of Palliative Medicine, University of Cologne, Kolonia, Niemcy)
Tematyka: co się kryje za prośbą chorego o przyspieszenie śmierci; międzynarodowe stanowisko w sprawie definicji prośby o przyśpieszenie śmierci – w jaki sposób lekarz może odpowiedzieć na taką prośbę, jakie interwencje mogą być pomocne.
12.40–13.10Przerwa

13.10–13.30Pełnomocnik medyczny w Polsce – propozycja Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia
dr hab. Marek Czarkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej)
Tematyka: propozycja powołania pełnomocnika medycznego; w jaki sposób może wpłynąć na sposób postępowania lekarza w stosunku do umierających chorych w Polsce.
13.30–13.50Regulacje prawne w Polsce związane z okresem umierania – czy lekarz pozwalający choremu umrzeć jest bezpieczny?
dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska (Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście)
Tematyka: co jest w Polsce uregulowane prawnie w odniesieniu do decyzji medycznych w okresie umierania; co lekarz może zrobić, aby czuć się „bezpiecznym” w opiece nad chorym umierającym.
13.50–14.10Godność ukryta w umieraniu – sposoby wzmacniania godności umierającego chorego przez lekarza
prof. Harvey Max Chochinov (University of Manitoba, Kanada; Manitoba Palliative Care Research Unit)
Tematyka: co kryje się pod słowem „godność” w umieraniu; jak lekarz może wzmacniać godność umierającego.
14.10–14.30Gdy umierający ma do wyboru samobójstwo wspomagane lub opiekę paliatywną – czy można coś zrobić, aby chciał jednak żyć?
dr Piotr Sobański (Palliativzentrum Hildegard, Bazylea, Szwajcaria)
Tematyka: historie chorych z codziennej pracy lekarza medycyny paliatywnej w Szwajcarii.
14.30–15.50Dyskusja panelowa

15.50–16.00Zakończenie sympozjum