Jak zapewnić pacjentom lepszą opiekę – zadania dla lekarzy i zarządzających ochroną zdrowia. Konferencja w ramach IX Kongresu Polonii Medycznej

IX Kongres Polonii Medycznej 2016

Zapraszamy na konferencję „Jak zapewnić pacjentom lepszą opiekę – współczesne wyzwania dla lekarzy”, która się odbędzie w pierwszym dniu IX Kongresu Polonii Medycznej, 2 czerwca 2016 r. w Warszawie.

W Konferencji udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP oraz uczestnicy Kongresu z Polski i z zagranicy. Wykładowcy przedstawią aspekty opieki zdrowotnej mające istotne znaczenie dla jej jakości, których uwzględnienie w funkcjonowaniu szpitali w Polsce przyniesie pacjentom, jak również szpitalom, wymierne korzyści. Konferencja będzie również okazją do dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia o możliwości wprowadzenia proponowanych rozwiązań w życie. Zapraszam także do udziału w całym Kongresie, którego program jest bardzo interesujący.

Zapraszamy