INTERNA 2017 – XVI Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"

Warsztaty

 • Warsztaty

  Udział w warsztatach dla uczestników konferencji jest bepłatny. Zapisy przyjmujemy po dokonaniu opłaty za uczestnictwo lub po pisemnej deklaracji przedstawiciela firmy farmaceutycznej. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zgłoszenia przyjmujemy:

  • telefonicznie 12 293 40 04
  • pocztą elektroniczną: interna@mp.pl
 • gold

  Gold 2011-2017 ewolucja czy rewolucja?

  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Piotr Boros (Zakład Fizjopatologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa)

  (rozwiń informacje o warsztacie)
  Sponsor warsztatu  Termin: piątek, godzina 17.00–18.00, warsztat dla 60 osób (26 maja – Kraków)

  W chwili obecnej Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) zasługuje na miano choroby cywilizacyjnej, która jest ważną przyczyną chorobowości i umieralności na całym świecie. W ciągu ostatnich 16 lat wiedza na temat POChP znacznie się powiększyła, co wpływa na obecny kształt Światowych Wytycznych Leczenia POChP (GOLD – Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD). Gdzie dzisiaj jesteśmy z wiedzą na temat prewencji i leczenia POChP? Po odpowiedź zapraszamy na warsztaty.

 • ann

  Pacjent z alergicznym nieżytem nosa w codziennej praktyce lekarskiej

  Prowadzenie: dr n. med. Piotr Rapiejko (Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)

  (rozwiń informacje o warsztacie)
  Sponsor warsztatu  Termin: sobota, godzina do wyboru: 10.40–11.05 lub 11.15-11.40, warsztat dla 60 osób (27 maja – Kraków)

 • prawo

  Prawo medyczne – aktualne problemy w codziennej praktyce lekarskiej

  Prowadzenie: dr n. prawn. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Medyczny, Łódź),
                            dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Termin: sobota, godzina 17.15–18.15 (27 maja – Kraków)

  Bezpłatne warsztaty prawnicze, podczas których na kanwie najnowszych regulacji prawnych zostaną omówione najczęstsze problemy praktyczne w tym zagadnienia dotyczące: dokumentacji medycznej, leczenia małoletnich, informacji medycznej za życia i po śmierci pacjenta, prawa pacjenta do intymności i poszanowania godności.

 • ekg

  EKG w poradni internistycznej i na ostrym dyżurze

  Prowadzenie: dr hab. n. med. Piotr Kukla (Szpital Specjalistyczny, Gorlice)
                             dr hab. n. med. Sebastian Stec prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Termin: sobota, godzina 17.15–18.15 (27 maja – Kraków)

  Jak wykorzystać EKG, aby w połączeniu z obrazem klinicznym i innymi badaniami pomocniczymi ustalić prawidłowe rozpoznanie u pacjentów z objawami nasuwającymi podejrzenie choroby sercowo-naczyniowe zarówno tych zgłaszających się w trybie pilnym, jak i na planową wizytę? Prowadzący warsztaty prof. Sebastian Stec i dr hab. Piotr Kukla, praktycy kardiolodzy, z ogromnym doświadczeniem w interpretacji EKG i wybitni dydaktycy odpowiedzą na to pytanie na przykładzie licznych przypadków internistycznych, począwszy od zaburzeń elektrolitowych, poprzez różnego rodzaju arytmie, niedokrwienie mięśnia sercowego (nie tylko związane z chorobą wieńcową), po zaburzenia endokrynologiczne. W tych przypadkach EKG będzie ważnym narzędziem diagnostyki różnicowej.