Cykl konferencji Jesień Internistyczna 2016

VII Małopolska Jesień Internistyczna, Kraków, 5 listopada 2016 r.

Rejestracja on-line została zakończona.

Istnieje możliwość zapisu oraz zapłaty na miejscu w dniu konferencji.

Zapraszamy!


Termin i miejsce konferencji

Termin: sobota, 5 listopada 2016 roku
Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17
Organizator: Medycyna Praktyczna
Współorganizator: Oddział Małopolski Towarzystwa Internistów Polskich
Przewodnicząca Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Warunki uczestnictwa

Cennik dla uczestników wpłaty do 16 października wpłaty od 17 października
Prenumeratorzy Medycyny Praktycznej oraz członkowie TIP 100 zł130 zł
Pozostali uczestnicy 130 zł 160 zł

Zgłoszenia:
   telefonicznie: 12 293 40 04
   za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line zapisz się!
   pocztą elektroniczną: ji@mp.pl

Po zgłoszeniu uczestnictwa należność prosimy wpłacić na konto: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń (ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków), BNP Paribas Bank, nr konta: 06 1600 1039 0002 0035 0595 3001
(z dopiskiem: Małopolska JI, imię i nazwisko uczestnika)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie i 6 punktów edukacyjnych

Program konferencji (pobierz program)

9.20–9.30 Otwarcie konferencji
dr n. med. Stanisława Bazan-Socha (Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich; II Katedra Chorób Wewnętrznych, UJ CM, Kraków)

Sesja I
9.30–10.00 Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby wieńcowej – farmakoterapia, a może leczenie interwencyjne?
dr hab. n. med. Jarosław Zalewski (Instytut Kardiologii, UJ CM, Kraków)
10.00–10.30 Powikłania antykoagulacji – jak zapobiegać
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas (Instytut Kardiologii, UJ CM, Kraków)
10.30–11.00 Właściwy wybór leków hipotensyjnych – najczęściej popełniane błędy
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek (I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, UJ CM, Kraków)
11.00–11.30 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania

11.30–12.00 Przerwa kawowa

12.00–12.30

Sesja satelitarna firmy Roche
Idiopatyczne włóknienie płuc - postępy w diagnostyce i leczeniu
prof. dr hab. n. med. Jan Kuś (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa)

12.30–13.00

Sesja satelitarna firmy Gedeon Richter
Wysokie ryzyko sercowo – naczyniowe– czy można oszukać przeznaczenie?
prof. Artur Mamcarz (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
dr n. med. Marek Chmielewski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Sesja II
13.05–13.35 Pozaszpitalne i szpitalne zapalenia płuc – co nowego w zaleceniach?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sładek (Klinika Pulmonologii, UJ CM, Kraków)
13.35–14.05 Aktualne zasady postępowania w boreliozie z Lyme
dr hab. n. med. Grażyna Biesiada (Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych, UJ CM, Kraków)
14.05–14.35 Układowe zapalenia naczyń – postępy w diagnostyce i leczeniu
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał (II Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinika Alergii i Immunologii, UJ CM, Kraków)
14.35–15.05 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania

15.05–15.45 Przerwa obiadowa

Sesja III
15.45–16.15 Ciekawe przypadki internistyczne
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
16.15–16.45 Najnowsze zmiany z zakresu prawa medycznego – działalność lecznicza, tajemnica lekarska, bezpłatne leki w ramach programu Seniorzy 75+
dr n. prawn. Rafał Budzisz (Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki)
16.45–17.05 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania
17.05 Zamknięcie Konferencji

17.05–17.30 Spotkanie Konsultanta Krajowego, Prezesa TIP, Konsultanta Wojewódzkiego i Prezesa małopolskiego oddziału TIP w dziedzinie chorób wewnętrznych z Ordynatorami oddziałów chorób wewnętrznych