Cykl konferencji Jesień Internistyczna 2016

VI Mazowiecka Jesień Internistyczna, Warszawa, 10 grudnia 2016 r.

Rejestracja on-line została zakończona.

Istnieje możliwość zapisu oraz zapłaty na miejscu w dniu konferencji.

Zapraszamy!


Termin i miejsce konferencji

Termin: sobota, 10 grudnia 2016 roku
Miejsce: Warszawa, Centrum Kongresowae Gromada (ul. 17 Stycznia 32)
Organizator: Medycyna Praktyczna
Współorganizator: Oddział Mazowiecki Towarzystwa Internistów Polskich
Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk

Warunki uczestnictwa

Cennik dla uczestników wpłaty od 21 listopada
Prenumeratorzy Medycyny Praktycznej oraz członkowie TIP 130 zł
Pozostali uczestnicy 160 zł

Zgłoszenia:
   telefonicznie: 12 293 40 04
   za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line zapisz się!
   pocztą elektroniczną: ji@mp.pl

Po zgłoszeniu uczestnictwa należność prosimy wpłacić na konto: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń (ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków), BNP Paribas Bank, nr konta: 06 1600 1039 0002 0035 0595 3001
(z dopiskiem: Mazowiecka JI, imię i nazwisko uczestnika)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie i 6 punktów edukacyjnych

Program konferencji (pobierz program)

9.00–9.10 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela, prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk,
dr n. med. Marek Stopiński

Sesja I
9.10–9.40 Prewencja chorób sercowo-naczyniowych 2016
dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. IK (Instytut Kardiologii, Warszawa)
9.40–10.10 Interpretacja wyników TSH, FT4 i FT3 w codziennej praktyce lekarskiej
prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
10.10–10.40 Powikłania leczenia przeciwzakrzepowego – punkt widzenia hematologa
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga (Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa)
10.40–11.10 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania

11.10–11.30 Przerwa kawowa

Sesja II
11.30–12.00 Chory na zapalenie płuc związane z kontaktem ze służbą zdrowia
prof. dr hab. n. med. Jan Kuś (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa)
12.00–12.30 Zakażenie Clostridium difficile
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)
12.30–13.00 Nawracające zakażenia układu moczowego u kobiet
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)
13.00–13.30 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania

13.30–14.10 Przerwa obiadowa


14.10–14.40

Sesja satelitarna firmy Roche
Idiopatyczne włóknienie płuc – postępy w diagnostyce i leczeniu
prof. dr hab. n. med. Jan Kuś (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa)

Sesja III
14.40–15.10 Najnowsze regulacje prawa medycznego – dokumentacja medyczna, program 75+, leczenie małoletnich, tajemnica lekarska
dr n. prawn. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
15.10–15.40 Ciekawe przypadki internistyczne
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
15.40–16.00 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania
16.00 Zamknięcie Konferencji

16.00–16.30 Spotkanie Konsultanta Krajowego, Prezesa TIP, Konsultanta Wojewódzkiego i Prezesa mazowieckiego oddziału TIP w dziedzinie chorób wewnętrznych z Ordynatorami oddziałów chorób wewnętrznych


Sponsorzy