Neurologia 2017 – XIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa „Od tradycyjnych po innowacyjne metody leczenia”

Neurologia 2017
3–4 marca

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Już po raz trzynasty zapraszamy na doroczną Krajową Konferencję Naukowo-Szkoleniową organizowaną pod patronatem czasopisma „Medycyna Praktyczna – Neurologia”. Konferencja odbędzie się jak zwykle w pierwszy piątek i pierwszą sobotę (3—4) marca w Hotelu Sangate Airport przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie (dawne Centrum Kongresowe Gromada).

Tym razem postanowiliśmy dokonać przeglądu „Od tradycyjnych po innowacyjne metody leczenia”. Tematyka wykładów i dyskusji ukierunkowana będzie zatem na praktyczne aspekty leczenia w neurologii, przedstawione zostaną różne sposoby – od tych tradycyjnych, powszechnie stosowanych, którym jednak być może poświęcamy na co dzień zbyt mało refleksji, po metody bardziej zaawansowane, nie zawsze jeszcze łatwo dostępne, które mogą w niedługim czasie zmienić oblicze neurologii, również w codziennej praktyce gabinetu neurologicznego.

Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy znakomitych wykładowców praktyków, którzy zilustrują swoje wystąpienia opisami przypadków klinicznych swoich pacjentów i podzielą się własnymi doświadczeniami w czasie dyskusji panelowych. Towarzyszące warsztaty (dostępne bez dodatkowych opłat) pozwolą zainteresowanym uczestnikom pogłębić wiedzę i udoskonalić umiejętności.

Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji.

Z radością oczekujemy na ponowne spotkanie, do zobaczenia 3 i 4 marca 2017 roku w Warszawie!


prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska                                     dr n. med. Marek Bodzioch
Redaktor naczelna Medycyny Praktycznej - Neurologii            Redaktor naczelny Medycyny Praktycznej - Neurologii
Kierownik Naukowy