Jesień Pediatryczna 2017 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa

Informacje i ceny


Termin i miejsce Konferencji

Kraków: 22–23 września 2017 roku
Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17
(Zobacz miejsce konferencji na Mapach Googla)

Warszawa: 20–21 października 2017 roku
Hotel Sangate Airport, ul. 17 Stycznia 32
UWAGA: dawne Centrum Kongresowe Gromada
(Zobacz miejsce konferencji na Mapach Googla)

Po zgłoszeniu uczestnictwa prosimy dokonać odpowiedniej wpłaty, w terminie podanym w indywidualnej korespondencji kierowanej do uczestnika, na konto:
Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń (ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków)
BNP Paribas Bank, nr konta: 06 1600 1039 0002 0035 0595 3001 (z dopiskiem: Pediatria2017, imię, nazwisko uczestnika)

Opłata za uczestnictwo1 wpłaty do:
20 sierpnia (Kraków)
17 września (Warszawa)
wpłaty od:
21 sierpnia (Kraków)
18 września (Warszawa)
Prenumeratorzy Medycyny Praktycznej 450 zł490 zł
Pozostali uczestnicy490 zł 530 zł
Studenci2 250 zł 250 zł
Warsztaty3 udział bezpłatnyudział bezpłatny
Koncert (nie jest częścią konferencji)4 10 zł10 zł

1   Opłata za Konferencję obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne, wstęp na stoiska wystawowe, poczęstunki.
2   Dotyczy tylko Konferencji Krakowska Jesień Pediatryczna, liczba miejsc ograniczona; zgłoszenia (ze skanem aktualnej legitymacji studenckiej) przyjmujemy e-mailem.
3   Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy (telefonicznie, e-mailowo) przyjmujemy wyłącznie po dokonaniu opłaty
     za uczestnictwo w konferencji lub po pisemnej deklaracji przedstawiciela firmy farmaceutycznej.

4   Udział możliwy dla uczestników konferencji oraz osób towarzyszących. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jesteś członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej? Sprawdź jak skorzystać z dofinansowania. Szczegóły
Jesteś członkiem Łódzkiej Izby Lekarskiej? Sprawdź jak skorzystać z dofinansowania. Szczegóły

Uwaga: Niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Informacje o fakturach VAT

Wystawienie faktury na działalność gospodarczą jest możliwe jedynie po przesłaniu danych e-mailem lub pocztą. Fakturę na firmę farmaceutyczną wystawiamy po przesłaniu e-mailem zamówienia przez przedstawiciela firmy.

Warunki rezygnacji

Wszelkie zmiany i prośby o anulowanie zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: pediatria@mp.pl. Termin bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji upływa na miesiąc przed jej rozpoczęciem, po tym terminie nie zwracamy kosztów uczestnictwa.

Regulamin Konferencji


Pobierz Regulamin KonferencjiBiuro Konferencji

Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń,
Cholerzyn 445, 32–060 Liszki

mp.pl/pediatria2017
tel.: 12 293 40 04
e-mail: pediatria@mp.pl