Sympozjum "Pediatra na wokandzie, czyli jak nie trafić do sądu lub… nie przegrać"

Zaproszenie

Rejestracja on-line na sympozjum w Warszawie została zakończona.
Istnieje możliwość zapisu oraz zapłaty na miejscu w dniu sympozjum.
Zapraszamy


„Pediatra na wokandzie, czyli jak nie trafić do sądu lub… nie przegrać”
Specjalne sympozjum i warsztaty dla lekarzy

Jak się ustrzec błędów związanych z nieodpowiednio prowadzoną dokumentacji medyczną i złą organizacją pracy oraz innych błędów lekarskich? Dowiesz się od lekarzy biegłych sądowych, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, prawnika i specjalisty ds. komunikacji. Tylko prawdziwe historie, najczęstsze sprawy trafiające do sądu w Polsce.
Uczmy się na błędach innych zanim będzie za późno.

Sympozjum miało swoją premierę w Krakowie 3 marca br. podczas Małopolskich Wiosennych Spotkań Pediatrycznych – zgromadziło komplet uczestników i zostało przez nich bardzo wysoko ocenione.

Dowiesz się między innymi:
  jak prowadzić dokumentację medyczną, aby się nadmiernie nie obciążać „zabezpieczającymi” wpisami, a uniknąć
    braków i nieprawidłowości, niosących ryzyko pozwu cywilnego lub sankcji prokuratorskiej
  jakie są kluczowe dla praktyki prawnej elementy wywiadu, badania przedmiotowego i wyników badań laboratoryjnych,
    których nigdy nie należy pomijać w kontakcie z pacjentem, i jak je należycie, a zarazem sprawnie udokumentować
    (unikając nadmiaru tzw. papierkowej roboty)
  jakie są główne zagrożenia prawne dla lekarzy opiekującycy się dziećmi (na podstawie analizy dotychczasowych spraw)
  jakie są najważniejsze różnice w postępowaniu z pacjentem w POZ, SOR i na oddziale szpitalnym w odniesieniu
    do najczęstszych błędów i kluczowych punktów dokumentacji
  jak sobie radzić w praktyce z trudnymi rodzicami (agresywnymi, roszczeniowymi, spóźniającymi się lub przychodzącymi
    w ostatniej chwili, odmawiającymi szczepień, mającymi sprzeczne oczekiwania), aby maksymalnie pomóc dziecku,
    zabezpieczyć się przez pozwem, zminimalizować otwarty konflikt z rodzicami, a jednocześnie nie siedzieć po godzinach
  czy otwarcie przyznać się do błędu i przeprosić?

Zainwestuj w kilka godzin szkolenia, które pomoże zminimalizować ryzyko spędzenia wielu dni na sali sądowej i u prawników, toksycznej dawki zdenerwowania i… ochroni Twój budżet.


Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.

dr n. med. Jacek Mrukowicz
Redaktor naczelny „Medycyny Praktycznej – Pediatrii”