X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” – Jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc?

Organizatorzy

Organizatorzy:
Medycyna Praktyczna
Towarzystwo Internistów Polskich

Współorganizatorzy:
Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Współpraca:
American College of Physicians

Patronat honorowy:
Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia

Patronat medialny:
TVP Kraków

Sympozjum jest współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.