X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” – Jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc?

Program

Uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych.

Wykłady w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

czwartek, 25 maja 10.00-16.00

9.00–10.00Rejestracja uczestników

10.00-10-10
Otwarcie Sympozjum
Opening


10.10-10.40
Holistyczna opieka nad chorym – tradycyjne podejście do relacji lekarz–pacjent jako odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny
Whole person care – the old style of physician-patient relation as the answer to new challenges in modern medicine

dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK (Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Część I
Part I
Jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach związanych z podejmowaniem decyzji medycznych?
How physicians should deal with difficult situations in medical decision-making?


10.40-11.10Jak i kiedy zdecydować o niepodejmowaniu lub wstrzymaniuleczenia podtrzymującego życie?
When and how to make decisions on withdrawing/withholding life-sustaining treatment?

prof. Friedemann Nauck (Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy)
11.10-11.40 Kiedy się zgodzić, a kiedy nie zgodzić z wolą chorego – czyli autonomia chorego vs autonomia lekarza
When to agree and when to disagree with the patient: patient autonomy versus physician autonomy

prof. Josep Porta-Sales (International University of Catalonia, Hiszpania)

11.40-12.00Przerwa
Break


12.00-12.30Czy lekarz zawsze może postępować w zgodzie z własnym sumieniem?
Can physicians always follow their conscience while caring for patients?

dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
12.30-13.00Co może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji medycznych wspólnie z pacjentami?
What can help physicians in shared decision making and advance care planning?

Prof. Jon Tilburt (Mayo Clinic, Rochester, USA)

Część II
Part II
Kto może pomóc lekarzom w radzeniu sobie z podejmowaniem decyzji medycznych w sytuacjach trudnych etycznie?
Who can help physicians to cope with difficult situations in medical decision-making?

13.00-13.30Konsultacje etyczne jako praktyczne wsparcie dla lekarzy w podejmowaniu decyzji medycznych
Ethical consultations as practical support for physicians in making medical decisions

prof. Paul Mueller (Mayo Clinic, Rochester, USA)

13.30-14.10Poczęstunek
Lunch


14.10-14-40Konsultacje duchowe jako praktyczne wsparcie dla lekarzy w podejmowaniu decyzji medycznych
Spiritual consultations as practical support for physician in making medical decisions

prof. Andrzej Muszala (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
14.40-15.20Konsultacje etyczne w praktyce: studium przypadków i dyskusja
Ethical consultations in practice: case studies with discussion

Prowadzenie: prof. Paul Mueller (USA), dr Piotr Sobanski (Palliativzentrum Hildegard, Bazylea, Szwajcaria)
15.20-16.00Panel dyskusyjny
Discussion panel