I Kongres Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego

Program

Program Kongresu nie jest ostateczny i może ulec zmianie.

Czwartek, 26 października (rozwiń program)

9.00–16.00 Warsztaty (SZCZEGÓŁY)

16.30–18.00 Sesja inauguracyjna

Otwarcie sympozjum
lek. Rafał Młynarski (Prezes PKDN, Poradnia Dostępów Naczyniowych, Szpital Żagiel Med, Lublin)

Polski Klub Dostępu Naczyniowego – od idei do stowarzyszenia
dr n. med. Wojciech Szczęsny (Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, CM UMK, Bydgoszcz – Współzałożyciel PKDN)

Uroczystość nadania tytułu Członka Honorowego PKDN

Wykład inauguracyjny: Ultrasound examination of dialisis a-v access: indications, findings and surveillance
prof. dr hab. n. med. Jan Malik (Prezes VAS, Praga)

Koktajl powitalny

Piątek, 27 października (rozwiń program)

9.00–10.30 Wytwarzanie dostępu

Kaniulacja żył obwodowych – techniki, zalecenia, wytyczne
mgr piel. Maria Budnik (Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Infuzyjnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

PICC – kiedy i dlaczego?
lek. Dariusz Chmiel (Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital Uniwersytecki, Kraków)

Dostęp udowy – kontrowersje i zalecenia
dr n. med. Krzysztof Letachowicz (Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław)

Żyła szyjna vs żyła podobojczykowa
dr n. med. Małgorzata Misiak (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Magodent, Warszawa)

10.30–10.45Przerwa na kawę

10.45–12.15 Długoterminowy dostęp dożylny

Odrębności dostępu dożylnego u dzieci
dr n. med. Dariusz Polnik (Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)

Alternatywne drogi dostępu dożylnego
dr n. med. Jarosław Leś (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)

Wytyczne PKDN dotyczące portów dożylnych
lek. Rafał Młynarski (Poradnia Dostępów Naczyniowych, Szpital Żagiel Med, Lublin)

Wszczepialne urządzenia do elektroterapii serca a dostęp naczyniowy
dr hab. n. med. Mariusz Kusztal (Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław)

12.15–12.30Przerwa na kawę

12.30–14.00 Dostęp do hemodializ

Kaniulacja naczyń do technik nerkozastępczych
prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczyny, Łódź)

Zalecenia nefrologiczne dotyczące dostępu do hemodializ
prof. dr hab. n. med. Leszek Domański (Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)

Dostęp do hemodializ okiem chirurga naczyniowego
lek. Jakub Turek (Oddział Chirurgii Naczyń, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wrocław)

Dostęp naczyniowy do hemodializy – konsensus opracowany przez chirurgów naczyniowych i radiologów
dr hab. n. med. Radosław Pietura (Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej, SPSK1, Lublin)

14.00–15.30Przerwa na obiad

15.30–17.00 Dostęp naczyniowy a układ krzepnięcia

Dostęp dożylny u pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos (Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)

Dostęp dożylny u pacjenta z hemofilią
dr hab. n. med. Paweł Łaguna (Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM, Warszawa)

Dostęp naczyniowy w Intensywnej Terapii

Wieloświatłowe cewniki centralne w OIT – zalecenia a rzeczywistość
dr n. med. Bartosz Kudliński (Zakład Dydaktyki Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM, Poznań)

Kaniulacja do ECMO
dr n. med. Konstanty Szułdrzyński (Centrum Terapii Pozaustrojowych, Szpital Uniwersytecki, Kraków)

17.00–17.15Przerwa na kawę

17.15–18.45 Zastosowania dostępu naczyniowego

Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych
dr n. med. Elżbieta Puacz (Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Epidemiolog szpitalny, Szpital Wojewódzki, Lublin)

Leki onkologiczne podawane drogą dożylną – na co powinniśmy zwrócić uwagę?
dr farm. Bogumiła Justus (Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Farmacji Onkologicznej (ESOP), Rats-Apotheke, Uslar)

Środki kontrastujące w badaniach CT i MR
lek. Michał Toborek (Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej, SPSK1, Lublin)

Centralne dostępy żylne w przewlekłym żywieniu pozajelitowym
dr n.med. Małgorzata Łyszkowska (Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)

Płynoterapia konwencjonalna a restrykcyjna – kiedy dostęp naczyniowy szkodzi?
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PSK1, Uniwersytet Medyczny, Lublin)

19.00–20.00Walne zebranie członków PKDN

Sobota, 28 października (rozwiń program)

9.00–10.30 Powikłania dostępu naczyniowego 1

Diagnostyka zakażeń związanych z cewnikiem naczyniowym
dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław)

Profilaktyka zakażeń w opiece nad cewnikiem
dr n. med. Beata Mączyńska (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław)

Strategia zapobiegania zakażeniom cewnika
prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław)

Powikłania septyczne związane z długoterminowym dostępem dożylnym
lek. Rafał Młynarski (Poradnia Dostępów Naczyniowych, Szpital Żagiel Med, Lublin)

10.30–10.45Przerwa na kawę

10.45–12.30 Powikłania dostępu naczyniowego 2

Powikłania kaniulacji żył
dr hab. n. med. Radosław Pietura (Samodzielna Pracownia Radiologii Zabiegowej SPSK1, Uniwersytet Medyczny, Lublin)

Zakrzepica żylna u pacjenta z cewnikiem naczyniowym
dr n. med. Stanisław Przywara (Klinika Chirurgii Naczyń SPSK1, Uniwersytet Medyczny, Lublin)

Powikłania mechaniczne – uszkodzenia cewnika
lek. Joanna Grzesiak (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)

Procedury wewnątrznaczyniowe w leczeniu powikłań związanych z dostępem naczyniowym
lek. Łukasz Tułecki (Oddział Kardiochirurgii, Szpital Wojewódzki, Zamość)

12.30–12.45Przerwa na kawę

12.45–14.30 Prace zgłoszone

Obwodowy dostęp dożylny w warunkach polskich szpitali – wyniki badania PSPI
mgr piel. Maria Budnik (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Infuzyjnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Doświadczenia własne w implantacji cewników permanentnych
dr n. med. Anna Barczak (Klinika Chirurgii Naczyń, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach)

Wpływ cukrzycy na funkcjonowanie przetoki tętniczo-żylnej
mgr piel. Aneta Trzcińska (Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)

Remodeling przetoki tętniczo-żylnej
dr n. med. Tomasz Gołębiowski (Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław)

Dostęp naczyniowy do hemodializy z użyciem ludzkiego naczynia Humacyte
dr n. med. Stanisław Przywara (Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, SPSK1 Uniwersytet Medyczny, Lublin)

Uszkodzenie tętnic łuku aorty podczas wszczepiania portu do chemioterapii
dr n. med. Maciej Kokoszko (Białostockie Centrum Onkologii)

Ocena funkcjonowania cewnika – protokół CINAS
dr n. med. Jarosław Leś (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)

Propozycja wspólnych zaleceń dotyczących wytwarzania dostępu dożylnego – program akredytacyjny PKDN
lek. Rafał Młynarski (Poradnia Dostępów Naczyniowych, Szpital Żagiel Med, Lublin)

14.30Zamknięcie kongresu

14.30–15.30Obiad