Repetytorium „Postępy w leczeniu bólu” 10-lecie studiów podyplomowych Medycyna Bólu

Zaproszenie


Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Repetytorium: Postępy w leczeniu bólu - 10-lecie studiów podyplomowych „Medycyna Bólu”.

Już 10 lat minęło od rozpoczęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim studiów podyplomowych „Medycyna Bólu”, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród specjalistów różnych dziedzin klinicznych. Spotkanie zorganizowane z okazji tej rocznicy będzie możliwością zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie medycyny bólu. Celem spotkania będzie prezentacja nowości w zakresie leczenia bólu, z uwzględnieniem najnowszych wytycznych i rekomendacji oraz nowych możliwości farmakoterapii bólu. Liczymy na udział w spotkaniu wybitnych specjalistów medycyny bólu zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich Absolwentów studiów podyplomowych „Medycyna Bólu”, a także wszystkich zainteresowanych. Mamy nadzieję, że zarówno poziom naukowy spotkania, jak również imprezy towarzyszące spełnią Państwa oczekiwania.

Z poważaniem

prof. Jan Dobrogowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr Anna Przeklasa-Muszyńska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Organizatorzy

   Polskie Towarzystwo Badania Bólu    Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM    Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM    Fundacja Medycyny Bólu    Medycyna Praktyczna

Patronaty

   Prorektor UJ ds. Collegium Medicum: Tomasz Grodzicki

Komitet Naukowy

  Jan Dobrogowski   Jerzy Wordliczek   Andrzej Kubler   Joanna Mika   Barbara Przewłocka   Ryszard Przewłocki   Jarosław Woroń   Magdalena Kocot-Kępska   Anna Przeklasa-Muszyńska   Andrzej Szczudlik   Krzysztof Kobylarz   Daniel Zarzycki   Julian Dutka   Andrzej Basiński

Komitet organizacyjny

  Anna Przeklasa-Muszyńska   Magdalena Kocot-Kępska   Jarosław Woroń   Wojciech Serednicki   Jan Dobrogowski   Jerzy Wordliczek   Renata Zajączkowska   Joanna Jakowicka-Wordliczek   Krystyna Boczar   Julita Istrati   Anna Marków   Marianna Kubarek   Ewa Popiołek   Kinga Skrzypiec   Justyna Wijata   Jolanta Doroz