Zdrowie pacjentów w rękach lekarzy – nowoczesne kompetencje dla lekarzy

O projekcie

Medycyna Praktyczna – Szkolenia serdecznie zaprasza lekarzy wszystkich specjalizacji z terenu całego kraju do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu USG, realizowanych w ramach projektu: „Zdrowie pacjentów w rękach lekarzy – nowoczesne kompetencje dla lekarzy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja projektu została powierzona naszej firmie przez Ministerstwo Zdrowia w ramach
Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 600 lekarzy z obszaru całego kraju niezbędnych do prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych – tj. USG i prowadzenia leczenia w zakresie dziedzin istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
W ramach projektu zrealizowanych zostanie 30 edycji bezpłatnych szkoleń z zakresu:

  USG klatki piersiowej ( płuca, opłucna) - 6 edycji,

  Echokardiografia stanów nagłych - 6 edycji,

  USG kolana - 1 edycja,

  USG stawu skokowego - 1 edycja,

  USG nadgarstka - 1 edycja,

  USG barku - 1 edycja,

  USG jamy brzusznej - 6 edycji,

  USG gruczołów piersiowych - 4 edycje,

  USG naczyń - 4 edycje.