Cykl konferencji Jesień Internistyczna 2017

VII Dolnośląska Jesień Internistyczna, Wrocław, 4 listopada

Rejestracja on-line została zakończona.

Istnieje możliwość zapisu oraz zapłaty na miejscu w dniu konferencji.

Zapraszamy!


Termin i miejsce konferencji

Termin: sobota, 4 listopada 2017 roku
Miejsce: Wrocław, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Sala Wykładowa Centrum Naukowej Informacji Medycznej (ul. K. Marcinkowskiego 2-6)
Organizator: Medycyna Praktyczna
Współorganizator: Oddział Dolnośląski Towarzystwa Internistów Polskich
Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

Warunki uczestnictwa

Cennik dla uczestników wpłaty do 15 października wpłaty od 16 października
Prenumeratorzy Medycyny Praktycznej oraz członkowie TIP 100 zł 130 zł
Pozostali uczestnicy 130 zł 160 zł

Zgłoszenia:
   telefonicznie: 12 293 40 04
   za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line zapisz się!
   pocztą elektroniczną: ji@mp.pl

Po zgłoszeniu uczestnictwa należność prosimy wpłacić na konto: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń (ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków), BNP Paribas Bank, nr konta: 06 1600 1039 0002 0035 0595 3001
(z dopiskiem: Dolnośląska JI, imię i nazwisko uczestnika)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie i 6 punktów edukacyjnych

Program konferencji (pobierz program)

9.00–9.10 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)

Sesja I
9.10–9.30 Porozmawiajmy o chorych
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
9.30–10.00 Jak rozpoznaję i leczę ostrą chorobę wieńcową
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak (Klinika Kardiologii,4 Wojskowy Szpital Kliniczny,Wrocław) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
10.00–10.30 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania
10.30–10.50 Spotkanie Konsultanta Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych
z Ordynatorami oddziałów chorób wewnętrznych


10.50–11.10 Przerwa kawowa

Sesja II
11.10–11.40 Szpiczak plazmocytowy
prof. dr hab. n. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz (Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi
i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
11.40–12.10 Jak leczyć reumatoidalne zapelenie stawów
dr hab. n. med. Agata Sebastian (Katedria i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im.Piastów Śląskich, Wrocław)
12.10–12.40 Białaczka limfocytowa przewlekła w praktyce hematologa i internisty
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
12.40–13.10 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania

13.10–13.40 Sesja satelitarna firmy Stada
Czy to na pewno alergia? Najnowsze trendy w nietolerancjach pokarmowych na przykładzie histaminy
dr n. med. Mirosław Mastej (Centrum Zdrowia Dr Mastej, Podmiot Leczniczy (NZOZ), Jasło)

13.40–14.20 Przerwa obiadowa

Sesja III
14.20–14.50 Menopauza
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta (Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
14.50–15.20 Leczenie nerkozastępcze w 2017 r.
dr hab. n. med. Mariusz Kusztal (Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
15.20–15.50 Bezdech śródsenny
dr hab. n.med. Anna Brzecka (Katedra i Klinika Pulmunologii i Nowotworów Płuc, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
15.50–16.20 Prawo medyczne – aktualne problemy w codziennej praktyce lekarskiej
dr n. prawn. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Medyczny Łódź)
16.20–16.50 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania

16.50 Zamknięcie konferencji


Program konferencji nie jest ostateczny i może ulec zmianie.