XI Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej – Kraków 2018

Warsztaty specjalistyczne

 • Zapraszamy na warsztaty towarzyszące konferencji - czwartek, 12 kwietnia

 • Interaktywne warsztaty proktologiczne (NOWE TEMATY)

  Kierownictwo naukowe: Małgorzata Kołodziejczak
  Wykładowcy: Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Choroby proktologiczne mają spory udział w ambulatoryjnej praktyce chirurgicznej.
  W trakcie interaktywnych warsztatów prowadzonych przez zespół proktologów z Warszawskiego Ośrodka Proktologii – Szpitala św. Elżbiety uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu:
  - zaopatrywania urazów zwieraczy odbytu (uszkodzenia porodowe i inne; prezentacja przypadków, filmy)
  - metod operacji cysty włosowej (prezentacja przypadków, filmy)

  Miejsce: ICE Kraków, wejście od ul. Bułhaka
  Zajęcia warsztatowe dla 20–25 osób.

  PROGRAM

  14.00–14.15Wprowadzenie

  14.15–15.15Rekonstrukcja mięśni zwieraczy po uszkodzeniu porodowym
  - metoda zszycia zwieraczy „koniec do końca”
  - metoda zszycia „na zakładkę”
  - rekonstrukcja mięśni zwieraczy po innym urazie (nieporodowym)

  15.15–15.30Przerwa kawowa

  15.30–16.30Metody operacji cysty włosowej (metody: Bascoma, Limberga, Karydakisa, inne rodzaje plastyki, sposoby laserowe)

  16.30–17.00Dyskusja

  Rejestracja on-line została zakończona. Istnieje możliwość zapisu oraz zapłaty (200 zł) na miejscu w dniu warsztatu. Zapraszamy

 • Wykorzystanie terapii podciśnieniowej w leczeniu zakażeń chirurgicznych

  Kierownictwo naukowe: Marcin Tusiński
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  partner warsztatu:

  Chyba trudno wskazać technikę, która w ostatnich latach bardziej zmieniłaby sposób podejścia do trudno gojących się ran czy miejscowo ograniczonych zakażeń rany operacyjnej niż wykorzystanie opatrunków z kontrolowanym podciśnieniem.
  Do udziału w warsztatach prowadzonych przez jednego z najlepszych polskich ekspertów zapraszamy zarówno tych, którzy chcieliby zdobyć elementarną wiedzę w tym zakresie, jak i osoby posługujące się samodzielnie tą techniką, które chciałyby wymienić się doświadczeniem i uwagami z pozostałymi uczestnikami szkolenia.

  Miejsce: ICE Kraków, wejście od ul. Bułhaka
  Zajęcia warsztatowe dla 10–15 osób.  Rejestracja on-line została zakończona. Istnieje możliwość zapisu oraz zapłaty (300 zł) na miejscu w dniu warsztatu. Zapraszamy

 • Metody endoskopowego tamowania krwawienia do światła przewodu pokarmowego (ZAPISY ZAKOŃCZONE)

  Kierownictwo naukowe: Marek Winiarski
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Krwawienia do przewodu pokarmowego to jedna z częstszych przyczyn interwencji chirurgów endoskopistów w trakcie ostrych dyżurów. Znajomość podstawowych metod terapeutycznych takich jak ostrzykiwanie czy posługiwanie się różnego rodzaju klipsownicami jest przydatna każdemu endoskopiście.
  W trakcie trzygodzinnego spotkania prowadzonego przez doświadczonych chirurgów i gastroenterologów uczestnicy zostaną zaznajomieni z prawidłowymi zasadami posługiwania się igłami do obliteracji oraz klipsownicami endoskopowymi czołowych producentów.
  W części teoretycznej omówione i powtórzone zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu przyczyn, diagnostyki oraz postępowania w przypadku krwawienia do światła przewodu pokarmowego.

  Miejsce: ICE Kraków, wejście od ul. Bułhaka
  Zajęcia warsztatowe dla 12–20 osób.

  PROGRAM

  Część teoretyczna (14.00–15.00)
  Krwawienia do przewodu pokarmowego – aktualny stan wiedzy i przegląd wytycznych postępowania w tamowaniu krwawień
  Część praktyczna (15.00–17.00)
    Zasady obsługi endoskopów dedykowanych do endoskopowego tamowania krwawień do przewodu pokarmowego
    Zasady prawidłowego posługiwania się igłami do ostrzykiwania krwawień w przewodzie pokarmowym (zajęcia na fantomach z izolowanymi żołądkami zwierzęcymi)
    Zasady prawidłowego posługiwania się klipsownicami endoskopowymi (zajęcia z wykorzystaniem klipsownic jedno- i wielorazowych)

  czwartek, 12 kwietnia
  14.00–17.00   BRAK WOLNYCH MIEJSC

  Koszt uczestnictwa: 300 zł

 • NOWOŚĆ: Zabiegi naprawcze przepuklin brzusznych z dostępu laparoskopowego (ZAPISY ZAKOŃCZONE)

  Kierownictwo naukowe: Rafał Solecki
  Warsztaty organizowane przy współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Krakowie.
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  W trakcie praktycznych warsztatów prowadzonych w warunkach sali operacyjnej uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami prawidłowego wykonywania operacji przepuklin jamy brzusznej. Doświadczeni operatorzy i szeroki wachlarz prezentowanych operacji sprawi, że warsztaty te doskonale wprowadzą uczestników w tematykę zabiegów naprawczych.

  Miejsce: Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,
                ul. Trynitarska 11

  Zajęcia warsztatowe dla 6 osób.

  czwartek, 12 kwietnia
   8.00–14.00  BRAK WOLNYCH MIEJSC

 • NOWOŚĆ: Podstawy technik zespoleń jelitowych (ZAPISY ZAKOŃCZONE)

  Kierownictwo naukowe: Michał Nowakowski
  Warsztaty organizowane przy współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJ CM w Krakowie
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  partner warsztatu:

  Dla każdego chirurga ogólnego opanowanie poprawnej techniki zespoleń jelitowych stanowi obowiązkowy punkt szkolenia. Jest to jedna z najczęściej wykonywanych procedur w obrębie przewodu pokarmowego.
  Właściwa technika wykonania zespolenia jest jednym z czynników zmniejszających liczbę powikłań po tego typu zabiegach.
  W trakcie sześciogodzinnych zajęć o charakterze praktycznym, prowadzonych z wykorzystaniem izolowanego materiału zwierzęcego uczestnicy będą mieli możliwość opanowania poprawnej techniki wykonywania zespoleń.

  PROGRAM
  Część teoretyczna (13.00–13.45)
  Wprowadzenie do szkolenia, omówienie planu szkolenia, omówienie zasad prawidłowego wykonywania zespoleń jelitowych
  Część praktyczna (13.45–19.00)
    Zasada prawidłowego założenia szwu w obrębie przewodu pokarmowego oraz technika wiązania szwów
    Zasady prawidłowego wykonania zespolenia jelitowego sposobem bok do boku oraz koniec do końca z wykorzystaniem      szwu ręcznego
    Zasady prawidłowego wykonania zespolenia jelitowego sposobem bok do boku oraz koniec do końca z wykorzystaniem      szwu mechanicznego
    Zasady prawidłowej obsługi staplerów liniowych i okrężnych

  Miejsce: Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM w Krakowie, ul. św. Łazarza 16
  Zajęcia warsztatowe dla 12 osób.

  czwartek, 12 kwietnia
  13.00–19.00  BRAK WOLNYCH MIEJSC

 • USG wg FAST (ZAPISY ZAKOŃCZONE)


  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Szkolenie poświęcone prawidłowej ocenie stabilności hemodynamicznej chorych za pomocą technik USG.
  Obejmuje naukę obsługi aparatu USG oraz wykorzystanie protokołu eFAST i BLUE w ocenie stanu chorego, a także podstawy różnicowania przyczyn duszności.

  Tematyka warsztatu:
    podstawy badania USG – regulacja aparatu
    protokół eFAST
    protokół BLUE
    różnicowanie przyczyn duszności z wykorzystaniem technik USG (ocena serca, płuc oraz IVC)

  Miejsce: ICE Kraków, wejście od ul. Bułhaka
  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 6 osób, 8 godzin):

  czwartek, 12 kwietnia
  9.00–17.00  BRAK WOLNYCH MIEJSC