INTERNA 2018 – XVII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"

Warsztaty

Udział w warsztatach dla uczestników konferencji jest bezpłatny. Zapisy przyjmujemy po dokonaniu opłaty za uczestnictwo lub po pisemnej deklaracji przedstawiciela firmy farmaceutycznej. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja on-line została zakończona - istniej możliwość zgłoszenia na miejscu w trakcie konferencji (tylko w przypadku dostepności miejsc).

Tematy

 • pfizer

  Optymalny dobór leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

  Prowadzenie: prof. Anetta Undas (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Sponsorem warsztatu jest firma Pfizer

  Termin: piątek, godzina 11.40–12.40: (warsztat dla 60 osób)
    18 maja – Kraków (sala S4, poziom +3)

  Warsztaty zostały przygotowane dla lekarzy, którzy poszukują optymalnego leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków, które jest najczęstszą arytmią z jakim lekarze spotykają się w codziennej praktyce. Migotanie przedsionków przede wszystkim zwiększa ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu, które nie jest jednakowe u wszystkich pacjentów i zależy od wielu czynników. Powszechnie przyjętym standardem leczenia jest obecnie nowoczesna doustna antykoagulacja (terapia NOAC). Optymalny wybór leczenia zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru przy minimalizacji wystąpienia krwawienia. Warsztat będzie polegał na prezentacji przypadków klinicznych chorych wymagających leczenia przeciwkrzepliwego. Uczestnicy będę mogli dokonywać wyboru terapii za pomocą systemu do głosowania, a wyniki będą komentowane przez prowadzącego. Na końcu będzie możliwość zadawania pytań.

 • ekg

  EKG w poradni internistycznej i na ostrym dyżurze

  Prowadzenie: dr hab. n. med. Piotr Kukla (Szpital Specjalistyczny, Gorlice)
                             dr hab. n. med. Sebastian Stec prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Termin: sobota, godzina 7.15–8.15:
    19 maja – Kraków (Sala Teatralna)

  Jak wykorzystać EKG, aby w połączeniu z obrazem klinicznym i innymi badaniami pomocniczymi ustalić prawidłowe rozpoznanie u pacjentów z objawami nasuwającymi podejrzenie choroby sercowo-naczyniowe zarówno tych zgłaszających się w trybie pilnym, jak i na planową wizytę? Prowadzący warsztaty prof. Sebastian Stec i dr hab. Piotr Kukla, praktycy kardiolodzy, z ogromnym doświadczeniem w interpretacji EKG i wybitni dydaktycy odpowiedzą na to pytanie na przykładzie licznych przypadków internistycznych, począwszy od zaburzeń elektrolitowych, poprzez różnego rodzaju arytmie, niedokrwienie mięśnia sercowego (nie tylko związane z chorobą wieńcową), po zaburzenia endokrynologiczne. W tych przypadkach EKG będzie ważnym narzędziem diagnostyki różnicowej.

 • prawo

  Prawo medyczne – aktualne problemy w codziennej praktyce lekarskiej

  Prowadzenie: dr n. prawn. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki)
                            dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Termin: sobota, godzina 17.15–18.15:
    19 maja – Kraków (Sala Teatralna)

  Bezpłatne warsztaty prawnicze, podczas których na kanwie najnowszych regulacji prawnych zostaną omówione najczęstsze problemy praktyczne w tym zagadnienia dotyczące: dokumentacji medycznej, leczenia małoletnich, informacji medycznej za życia i po śmierci pacjenta, prawa pacjenta do intymności i poszanowania godności.