Neurologia 2018 – XIV Krajowa Konferencja Szkoleniowa

Zaproszenie

Nowe miejsce, nowa formuła!


Szanowni Państwo,
Neurolodzy i lekarze innych specjalności

Z największą przyjemnością zapraszamy na Neurologię 2018 – XIV Krajową Konferencję Szkoleniową organizowaną pod patronatem czasopisma „Medycyna Praktyczna – Neurologia”. Korzystając z dotychczasowego doświadczenia, Państwa opinii i uwag po ostatnim spotkaniu, a równocześnie poszukując wciąż nowych inspiracji i rozwiązań, postanowiliśmy zmienić miejsce spotkania – po raz pierwszy będzie to Kraków, Centrum Kongresowe ICE. Dążymy do tego, aby Konferencja była odpowiedzią na Państwa potrzeby i oczekiwania, a także wskazywała nowe możliwości i kierunki rozwoju.

W miarę postępu prac będziemy Państwu przekazywać informacje o programie, warsztatach, prelegentach i wydarzeniach towarzyszących.

Do zobaczenia 23 i 24 marca 2018 roku w Krakowie!

dr n. med. Marek Bodzioch
redaktor naczelny czasopisma "Medycyna Praktyczna - Neurologia"