Diagnostyka raka piersi

Zaproszenie
Profesor Tadeusz Pieńkowski zaprasza na SympozjumDiagnostyka raka piersi stanowi kompleksowy proces diagnostyczny. Jedynie dobra znajomość mammografii (technik wspomagających mammografię), wiedza na temat możliwości i ograniczeń ultrasonografii oraz umiejętność interpretacji rezonansu magnetycznego piersi pozwala na prawidłową diagnostykę raka piersi. Jednocześnie należy pamiętać, że tylko współpraca z klinicystą i patomorfologiem umożliwia radiologowi postawienie prawidłowego rozpoznania i pozwala ograniczyć liczbę popełnianych błędów.

Organizowane sympozjum pozwoli Państwu ugruntować informacje na temat diagnostyki raka piersi, a jednocześnie połączyć wiedzę radiologiczną z oczekiwaniami klinicysty i patomorfologa.

Zapraszamy i do zobaczenia!

dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
Centrum Onkologii-Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie