XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Program

Uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych.

czwartek, 17 maja 10.00-16.00

9.00–10.00Rejestracja uczestników

10.00-10.10
Otwarcie Sympozjum

Część I
Problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie – własne obserwacje
Anna Dymna
Wrodzone przyczyny niepełnosprawności intelektualnej – diagnostyka i obraz kliniczny
prof. Robert Śmigiel (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Problemy medyczne osób z trisomią 21 według raportu „Problemy rodzin dzieci z zespołem Downa w Polsce – stan na przełomie 2017 i 2018 roku”
dr Monika Zazula, ks. prof. Andrzej Muszala
Problemy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontaktach z lekarzami – doświadczenia własne
Barbara Szumowska, Maria Libura

Część II
Jak przekazywać rodzicom informację o wadzie genetycznej dziecka wiążącej się z niepełnosprawnością intelektualną
prof. Robert Śmigiel (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Jak się komunikować z dorosłą osobą niepełnosprawną intelektualnie
prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (Uniwersytet Warszawski)
Specyficzne problemy medyczne dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie
prof. Jolanta Wierzba (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Czy można uchronić osobę obciążoną genetycznie przed rozwojem niepełnosprawności intelektualnej
prof. Jacek Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński)
Rola rehabilitacji w rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie – co lekarze powinni o tym wiedzieć
prof. Stanisław Kowalik (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Jak uzyskać świadomą zgodę dorosłego pacjenta niepełnosprawnego intelektualnie na diagnostyczny lub leczniczy zabieg inwazyjny oraz inne aspekty prawne
dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska (Warszawa)
Panel dyskusyjny