XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

ZAPISZ SIĘ

Rejestracja on-line została zakończona.

Istnieje możliwość zapisu na miejscu w dniu konferencji.

Zapraszamy!