VII Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu"

Zaproszenie


Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VII Sympozjum „Postępy w leczeniu bólu”, które odbędzie się 4–6 października 2018 r. w Zakopanem.

Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak poprzednie Sympozja, także i to okaże się ważnym i dobrze ocenianym spotkaniem naukowym oraz okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami medycyny bólu. Podobnie jak w latach ubiegłych liczymy na udział wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów zainteresowanych medycyną bólu.

Celem spotkania będzie prezentacja nowości w zakresie diagnostyki i leczenia bólu.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do udziału w Sympozjum i wierzymy, że podobnie jak w poprzednich latach, organizacja spotkania, jego poziom naukowy oraz program imprez towarzyszących spełnią Państwa oczekiwania.

Z poważaniem

prof. Jan Dobrogowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. Anna Przeklasa-Muszyńska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Patronat honorowy

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
prof. Wojciech Nowak
Patronat Honorowy

Komitet Honorowy

  prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie   prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – Prorektor ds. Collegium Medicum UJ   prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki – Dziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ   prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał   prof. dr hab. n. med. Krystyna De Walden–Gałuszko   prof. dr hab. n. med. Jerzy Garstka   Marcin Jędrychowski - Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie   prof. Hans Georg Kress   prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler   prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka   prof. dr hab. Ryszard Przewłocki   prof. dr hab. n. med. Janina Suchorzewska   prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik   dr n. med. Marek Tombarkiewicz   prof. Joanna Zakrzewska   prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki - Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Komitet Naukowy

  prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski   prof. dr hab. n. med. Janusz Andres   prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński   dr hab. Przemysław Bąbel   prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał   prof. dr hab. n. med. Leon Drobnik   prof. dr hab. n. med. Krystyna De Walden-Gałuszko   prof. dr hab. n. med. Jerzy Garstka   dr Teodor Goroszeniuk   prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki   dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska   dr hab. n. med. Krzysztof Kobylarz   dr hab. n. med. Mariusz Korkosz   dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek   prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk   dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK   prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza   prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler   prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski   dr hab. n. med. Wojciech Leppert, prof. UM   prof. dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski   dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska   prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka   prof. dr hab. n. med. Joanna Mika   prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek   dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska   prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk   prof. dr hab. n. med. Barbara Przewłocka   prof. dr hab. n. med. Ryszard Przewłocki   dr n. med. Jadwiga Pyszkowska   dr n. med. Wojciech Serednicki   dr hab. n. med. Katarzyna Starowicz-Bubak   prof. dr hab. n. med. Adam Stępień   prof. dr hab. n. med. Janina Suchorzewska   prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik   prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek   dr n. med. Jarosław Woroń   prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki   prof. dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki

Komitet organizacyjny

  Jan Dobrogowski   Anna Przeklasa-Muszyńska – przewodnicząca   Magdalena Kocot-Kępska   Jolanta Doroz   Joanna Jakowicka-Wordliczek   Agnieszka Kurbiel   Marianna Kubarek   Anna Marków   Dorota Piwowarczyk   Ewa Popiołek   Kazimierz Sedlak   Kinga Skrzypiec   Justyna Wijata   Jerzy Wordliczek   Jarosław Woroń   Renata Zajączkowska