VII Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu"

Program

CZWARTEK, 4 października

11.00–18.00Rejestracja uczestników

Sala "Tatry"
13.30–15.00Farmakoterapia bólu – interakcje lekowe
Prowadzenie: Barbara Przewłocka, Jarosław Woroń

13.30–14.00Farmakoterapia bólu, kiedy politerapia staje się polipragmazją (Jarosław Woroń)
14.00–14.30Ból u chorego na nowotwór a leki psychotropowe, dlaczego ich interakcje i działania niepożądane są tak istotne w praktyce (Marcin Siwek)
14.30–15.00Kojarzenie analgetyków opioidowych w terapii bólu – tak czy nie (Michał Graczyk)

15.05–16.25Ból neuropatyczny – implikacje kliniczne płynące z badań podstawowych
Prowadzenie: Joanna Mika, Ryszard Przewłocki

15.05–15.25Ból neuropatyczny – implikacje kliniczne płynące z badań podstawowych – wprowadzenie (Joanna Mika)
15.25–15.45Wpływ farmakologicznej modulacji receptora histaminowego H3 na proces nocycepcji w bólu neuropatycznym (Katarzyna Popiołek-Barczyk)
15.45–16.05Antagoniści receptorów chemokinowych jako modulatory komórek glejowych w bólu neuropatycznym (Anna Piotrowska-Murzyn)
16.05–16.25Czy opioidy mogą działać lepiej w bólu neuropatycznym? Nowe związki-hybrydy w badaniach podstawowych (Joanna Starnowska-Sokół)

16.30–17.00Otwarcie Sympozjum

17.00–17.20Wykład inauguracyjny: New directions in the pharmacotherapy of pain (Bart Morlion, Prezydent European Pain Federation EFIC)

17.20–19.05Sesja Członków Honorowych PTBB
Prowadzenie: Joanna Zakrzewska, Teofan Domżał, Jerzy Garstka

17.20–17.35Is an opioid epidemic out there – and how can we immunize against it? (Hans Georg Kress)
17.35–17.50Ekonomiczne koszty bólu – ciemna strona wydatków na opiekę zdrowotną (Andrzej Kűbler)
17.50–18.05Ból w zaburzeniach balansu kręgosłupa (Daniel Zarzycki)
18.05–18.20Problemy komunikacji z pacjentem z bólem przewlekłym (Krystyna De Walden-Gałuszko)
18.20–18.35Anestezja regionalna w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (Ewa Mayzner-Zawadzka)
18.35–18.50Uzależnienia od opioidów, nowe perspektywy (Ryszard Przewłocki)
18.50–19.05Rzadkie zespoły bólu neuropatycznego (Andrzej Szczudlik)

19.05–20.30Walne zebranie PTBB

20.30–22.30Koktajl powitalny


PIĄTEK, 5 października

8.00–18.00Rejestracja uczestników

Sala "Tatry"
Sala "Ornak"
Sala "Rysy"
8.30–10.30
Prowadzenie: Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek

8.30–8.50Ból duchowy (Małgorzata Krajnik)
8.50–9.10Możliwości powstrzymania procesów starzenia (Tomasz Grodzicki)
9.10–9.30Kłamstwo w medycynie (Leon Drobnik)
9.30–9.50Leczenie bólu w chorobach reumatycznych (Mariusz Korkosz)
9.50–10.10Nowe metody leczenia migreny (Adam Stępień)
10.10–10.30Dlaczego ukończenie maratonu jest jak poród? Czynniki wpływające na pamięć bólu (Przemysław Bąbel)


Sesja posterowa
Prowadzenie: Jadwiga Pyszkowska, Andrzej Regieli

9.00–9.40: Sesja satelitarna firmy Polpharma
Lidokaina – podaż dożylna w leczeniu bólu okołooperacyjnego w świetle nowych wytycznych (Hanna Misiołek)

9.50–10.30: Sesja satelitarna firmy Sandoz

NLPZ – czy mamy nowe dane odnoszące się do grupy leków o ugruntowanej pozycji w praktyce lekarskiej

Aspekt bezpieczeństwa gastroenterologicznego (Anna Przeklasa-Muszyńska)

Bezpieczeństwo kardiologiczne (Małgorzata Malec-Milewska)

10.30–11.00
Przerwa

11.00–13.00
Sekcja Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB
Prowadzenie: Joanna Zakrzewska, Błażej Szczerbaniewicz

11.00–11.25New headache classification – clinical controversies (Joanna Zakrzewska, Członek Honorowy PTBB)
11.25–11.50Blokady diagnostyczne i terapeutyczne w bólach jamy ustnej i twarzy (Anna Przeklasa-Muszyńska)
11.50–12.15Bruksizm jako przykład współpracy interdyscyplinarnej lekarza pulmonologa, pediatry, ortodonty, psychologa i stomatologa (Błażej Szczerbaniewicz)
12.15–12.40Bóle ucha i okolicy skroniowej (Marcin Straburzyński)
12.40–13.00Zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnicy skroniowej (Magdalena Wysocka-Bąkowska)


Ból ostry

Prowadzenie: Jerzy Wordliczek, Ewa Mayzner–Zawadzka

11.00–11.20Co nowego w uśmierzaniu bólu ostrego
(Jerzy Wordliczek)
11.20–11.40Nowe zalecenia leczenia bólu ostrego AD 2018 (Hanna Misiołek)
11.40–12.00Ból w medycynie ratunkowej (Andrzej Basiński)
12.00–12.20Ból po zabiegach ortopedycznych (Julian Dutka)
12.20–12.40Przemiana bólu ostrego w ból przewlekły (Jan Dobrogowski, Magdalena
Kocot-Kępska)
12.40–13.00Szpitalny Zespół Wczesnego Reagowania (Wojciech Szczeklik)


11.00–11.40: Sesja satelitarna firmy Stada
Postępy w leczeniu bólu – leczenie w oparciu o mechanizm powstawania bólu

Rola farmakoterapii u pacjentów z przewlekłym bólem krzyża
(Jan Dobrogowski)

Koncepcja leczenia bólu w oparciu o mechanizm jego powstawania (Magdalena Kocot-Kępska)

12.00–12.40: Sesja satelitarna firmy KRKA

Racjonalna farmakoterapia bólu:

Skuteczność i bezpieczeństwo koksybów (Magdalena Kocot-Kępska)

Skuteczność i bezpieczeństwo analgetyków złożonych (Małgorzata Malec-Milewska)
13.00–14.00
Przerwa obiadowa

14.00–16.00
Ból u dzieci
Prowadzenie: Krzysztof Kobylarz,
Andrzej Piotrowski

14.00–14.25Zastosowanie alfa 2-agonistów w sedacji i analgezji u dzieci (Andrzej Piotrowski)
14.25–14.50CRPS u dzieci (Jerzy Sułko)
14.50–15.15Ból ostry, proceduralny u dzieci (Krzysztof Kobylarz)
15.15–15.40Pearl – pain in early life (Magdalena Panek)
15.40–16.00Leczenie bólu na SORze dziecięcym (Paweł Samocki)Kannabinoidy, opioidy – za i przeciw
Prowadzenie: Andrzej Szczudlik,
Dariusz Maciejewski

14.00–14.20Kannabinoidy – badania podstawowe (Katarzyna Starowicz-Bubak)
14.20–14.40Kliniczne zastosowanie kannabinoidów (Jan Dobrogowski)
14.40–15.00Skuteczność kannabinoidów w wybranych zespołach bólowych (Anna Przeklasa-Muszyńska)
15.00–15.20Brak skuteczności kannabinoidów w leczeniu bólu przewlekłego (Andrzej Szczudlik)
15.20–15.40Opioidy w bólu pochodzenia nienowotworowego – korzyści i zagrożenia (Andrzej Kűbler)
15.40–16.00Dyskusja


14.00–14.40: Sesja satelitarna firmy Molteni
Nowe spojrzenie na leczenie bólu przebijającego (Elwira Góraj)

Czy można skutecznie leczyć ból nie stosując metadonu? (Jarosław Woroń)

Metadon u chorych z bólem przewlekłym – analgetyk czy ko-analgetyk? (Magdalena Kocot-Kępska)

14.45–15.25: Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie Menarini
Ból zapalny – epidemiologia, diagnostyka i terapia (Małgorzata Malec-Milewska, Jarosław Woroń)
16.00–16.30
Przerwa

16.30–18.30
Ból u chorych na nowotwór

Prowadzenie: Zbigniew Żylicz,
Wojciech Leppert

16.30–16.50Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer
Ból u chorego na nowotwór, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń (Jerzy Wordliczek)
16.50–17.10Ból epizodyczny (Wojciech Leppert)
17.10–17.30Rozpoznanie i leczenie neuropatii uciskowych w medycynie paliatywnej (Zbigniew Żylicz )
17.30–17.50Ból neuropatyczny u chorych na nowotwór (Renata Zajączkowska)
17.50–18.10Zaburzenia seksualne u chorych na nowotwór (Marcin Janecki)
18.10–18.30Możliwości fizjoterapii u chorego na nowotwór (Julita Istrati)
Warsztaty

Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu bólu
(Michał Mielimąka)

Udział możliwy tylko dla uczestników sympozjum (bezpłatny). Liczba miejsc ograniczona (20 uczestników) - decyduje kolejność zgłoszeń. ZAPISZ SIĘ
Psychologia / Fizjoterapia / Neuromodulacja
Prowadzenie: Adam Stępień, Marek Kowalczyk

16.30–16.50Neuromodulacja w bólu przewlekłym (Anna Przeklasa-Muszyńska)
16.50–17.10CBT u chorych przewlekle stosujących opioidy (Anna Marków)
17.10–17.30Wpływ aktywności fizycznej na próg bólu (Kinga Skrzypiec)
17.30–17.50Integracyjna medycyna bólu (Magdalena Kocot-Kępska)
17.50–18.10Placebo – nocebo – aktualna wiedza (Marta Kołłątaj)
18.10–18.30Leczenie bólu z perspektywy teorii przywiązania (Justyna Koniczuk-Kleja)


SOBOTA, 6 października

8.00–13.00Odbiór certyfikatów

Sala "Tatry"
Sala "Rysy"
8.30–10.30
Sekcja Interwencyjna PTBB
Prowadzenie: Grzegorz Hura (otwarcie), Michał But, Marcin Kołacz

8.30–8.45Blokada gałęzi okołostawowych stawu kolanowego pod kontrolą USG. Wskazania, technika (Grzegorz Górniewski / Dariusz Kosson)
8.45–9.00Termolezja gałęzi okołostawowych stawu biodrowego i kolanowego pod kontrolą
USG i RTG. Modyfikacja techniki
(Michał But)
9.00–9.15Wybrane blokady w obrębie czaszki z użyciem ultrasonografii (Marek Janiak / Grzegorz Górniewski)
9.15–9.30Neuroplastyka – wskazania, technika, aktualności (Wojciech Nierodziński)
9.30–9.45Ocena skuteczności termolezji pulsacyjnej w wybranych zespołach bólowych
(Krzysztof Brzeziński)
9.45–10.00Piersiowa blokada przykręgowa podczas terapii przeciwzakrzepowej u pacjentki z bólem przewlekłym po operacji zastawki serca – opis przypadku (Grzegorz Hura)
10.00–10.15Spinal Analgesic Drug Delivery – nowe aspekty i stare kontrowersje
(Jacek Rykowski)
10.15–10.30Dyskusja

Sesja plenarna: Trudne diagnostycznie zespoły bólowe
Prowadzenie: Krystyna Boczar, Alicja Macheta


8.30–8.45Przetrwały ból po zabiegach aloplastyki stawów (Katarzyna Kącka)
8.45–9.00Zespół WAGR (Agnieszka Sękowska)
9.00–9.15Czy półpasiec może powracać?
(Marek Suchorzewski)
9.15–9.30Zespół piekących ust
(Renata Zajączkowska)
9.30–9.45Zespół Lewisa-Sumnera
(Joanna Jakowicka-Wordliczek)
9.45–10.00E-learning w medycynie bólu
(Krystyna Zdziechowska)
10.00–10.15Chory wyniszczony – problemy leczenia bólu (Katarzyna Blacharska-Krzanowska)
10.15–10.30Bóle po amputacji
(Magdalena Kocot-Kępska)
10.30–11.00
Przerwa

11.00–12.30
Sesja plenarna: Medycyna paliatywna i etyka
w medycynie bólu

Prowadzenie: Krystyna De Walden–Gałuszko, Jadwiga Pyszkowska

11.00–11.15Dylematy terapii daremnej (Janusz Andres)
11.15–11.30Stres a ból (Marek Kowalczyk)
11.30–11.45Misje i zasady ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki przeciwbólowej
(Jadwiga Pyszkowska)
11.45–12.00Czy aktywne podejście paliatywne może stanowić rzeczywistą alternatywę dla leczenia skoncentrowanego na konkretnym przewlekłym schorzeniu w jego schyłkowej fazie? (Iwona Filipczak-Bryniarska)
12.00–12.20Autonomia chorego, lekarza, a może rodziny? Dylematy współczesnej medycyny (Teresa Weber-Lipiec)

Rodzaje bólu – mechanizmy powstawania
Prowadzenie: Andrzej Zawadzki, Jerzy Wordliczek11.00–11.20Ból somatyczny - zapalny (Jerzy Wordliczek)
11.20–11.40Ból trzewny (Agata Furgała)
11.40–12.00Ból neuropatyczny
(Małgorzata Malec-Milewska)
12.00–12.20Ból funkcjonalny (Magdalena Kocot-Kępska)
Sala "Tatry"
12.30
Zamknięcie Sympozjum

13.00–14.00
Obiad