VII Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu"

Streszczenia i postery

Zapraszamy wszystkich prelegentów do przesyłania streszczeń prezentacji i wykładów, które będą wygłoszone w trakcie VII Sympozjum „Postępy w leczeniu bólu”.

Przysłane streszczenia zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu konferencyjnym czasopisma naukowego „BÓL” Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, które będzie dołączone do materiałów konferencyjnych dla uczestników VII Sympozjum. Streszczenia prezentacji prosimy przesyłać na adres: bol@indexcopernicus.com

Streszczenie prezentacji powinno zawierać co najmniej:    tytuł prezentacji (w wersji polskiej i angielskiej)    Autora/ Autorów    afiliacje    właściwą treść streszczenia w wersji polskiej (tekst znormalizowany, maksymalnie strona A4)

W tytule maila należy wstawić informację: Streszczenie prezentacji na VII Sympozjum „Postępy w leczeniu bólu”. Termin przyjmowania streszczeń upływa dnia 5 sierpnia 2018 r. Redakcja podjęła decyzję o przedłużeniu pierwotnego terminu ze względu na środek okresu urlopowego. Podany termin jest ostateczny, wszystkie streszczenia nadesłane po tym terminie nie będą przyjęte do publikacji.

Redakcja czasopisma „BÓL” przypomina o możliwości zgłaszania artykułów naukowych przygotowanych na podstawie prezentacji i wykładów z VII Sympozjum do Redakcji czasopisma, zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej czasopisma www.bolczasopismo.pl

Sesja posterowa

Sesja plakatowa odbędzie się w piątek (5 października 2018, Sala "Ornak") w godzinach 8.30-10.30.

Plakat powinien być przygotowany w postaci jednego arkusza o wymiarach 90cm (szerokość) x 120cm (wysokość) - orientacja pionowa.

Plakat powinien zawierać:    tytuł pracy    autorów pracy oraz ich miejsce zatrudnienia    tekst plakatu w j. polskim powinien być podzielony na sekcje: wstęp, cele pracy, wyniki, wnioski    tekst zgodny z wcześniej wysłanym streszczeniem, ilustracje i wykresy powinny być dobrze widoczne z odległości 2 metrów

Streszczenia dotyczące plakatów prosimy przesyłać na adres: bol@indexcopernicus.com

Autorzy plakatów powinni być obecni w trakcie trwania sesji plakatowej w celu przedstawienia pracy i dyskusji z prowadzącymi sesję posterową i uczestnikami Sympozjum.

Organizatorzy zapewniają dwustronną taśmę klejącą w celu umocowania plakatu.