Neurologia 2019 – XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa

Warsztaty

 • Warsztaty

  Warsztaty dla uczestników Konferencji (udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona). Warsztaty odbywają się na terenie Centrum Kongresowego ICE Kraków.

  Uczestnictwo należy zgłaszać po uiszczeniu opłaty za konferencję:    telefonicznie: 12 293 40 04    pocztą elektroniczną: neurologia@mp.pl
  • Tematy

  • neuroradiologia1

   Anatomia układu nerwowego w badaniach obrazowych (TK, RM)

   Prowadzenie: dr n. med. Amira Bryll
   (rozwiń informacje o warsztacie)

   Godziny zajęć (do wyboru, zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut):

   piątek, 26 kwietnia
   9.00–10.30 Brak wolnych miejsc

  • neuroradiologia2

   Jak myśli radiolog – neurocases

   Prowadzenie: dr hab. n. med. Izabela Herman-Sucharska
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Nowoczesna neurologia nie istnieje bez diagnostyki obrazowej, a zwłaszcza bez badań rezonansu magnetycznego. Warsztaty będą próbą przybliżenia kolegom neurologom podstaw interpretacji obrazów prawidłowych i patologicznych oraz trudności interpretacyjnych napotykanych przez radiologów. Część druga poświęcona omówieniu kilku konkretnych przypadków neurologicznych pozwoli uczestnikom samodzielnie zmierzyć się z wyzwaniami diagnostyki różnicowej.

   Godziny zajęć (do wyboru, zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut):

   piątek, 26 kwietnia
   12.00–13.30 Brak wolnych miejsc

  • USG

   Badania ultrasonograficzne w neurologii – znaczenie w praktyce klinicznej

   Prowadzenie: dr n. med. Joanna Wojczal
   KOSMED
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   30 min: Podstawy badania ultrasonograficznego tętnic szyjnych, kręgowych i badania przezczaszkowego (dopplerowskiego i dupleksowego) oraz badania nerwów obwodowych
   30 min: Najważniejsze zastosowania kliniczne badań neurosonologicznych, prezentacja przypadków
   30 min: Praktyczna prezentacja badania i ćwiczenia uczestników

   Badania ultrasonograficzne mają szeroki zakres zastosowań praktycznych w diagnostyce neurologicznej, począwszy od schorzeń naczyniowych, zarówno w wymiarze diagnostyki obrazowej ściany naczyniowej tętnic domózgowych zewnątrzczaszkowych, oceny zaburzeń hemodynamicznych krążenia mózgowego w czasie rzeczywistym, poprzez obrazowanie wybranych struktur wewnątrzczaszkowych, a skończywszy na obrazowaniu nerwów obwodowych. Zaletą ultrasonografii jest jej nieinwazyjność, możliwość monitorowania przyłóżkowego i tani koszt. Badania te nie zastępują innych metod diagnostycznych w neurologii, np. tomografii komputerowej czy obrazowania rezonansem magnetycznym, natomiast stanowią ich cenne uzupełnienie. W warsztatach przedstawione zostaną podstawy badania ultrasonograficznego, wskazania do badania i możliwości ich praktycznego wykorzystania, z przedstawieniem konkretnych przypadków z neurologicznej praktyki lekarskiej. Na koniec przedstawiony zostanie „na żywo” protokół badania ultrasonograficznego tętnic domózgowych zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych, hiperechogeniczności istoty czarnej oraz w skrócie jak bada się nerwy obwodowe.

   Godziny zajęć (do wyboru, zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut):

   piątek, 26 kwietnia
   12.00–13.30 miejsca dostępne
   sobota, 27 kwietnia
   10.00–11.30 miejsca dostępne

  • elektromiografia

   Elektromiografia i elektroneurografia

   Prowadzenie: dr n. med. Monika Ostrowska
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną i omówione wspólnie z uczestnikami trudne przypadki pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Szczegółowo przedstawione zostaną wyniki badań elektrofizjologicznych tych chorych. Omówimy nieprawidłowości, które doprowadziły do ostatecznego rozpoznania, a także zwrócimy uwagę na pułapki diagnostyczne.

   Godziny zajęć (do wyboru, zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut):

   piątek, 26 kwietnia
   9.00–10.30 miejsca dostępne
   sobota, 27 kwietnia
   12.00–13.30 miejsca dostępne

  • toksyna

   Toksyna botulinowa bez tajemnic

   Prowadzenie: dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak
   Allergan
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Botulina to multipotencjalny lek, który zrewolucjonizował leczenie wielu chorób - spastyczności i wzmożonego napięcia mięśni, migreny i innych bólów głowy, neuralgii, nietrzymania moczu i wielu innych. Warsztat skierowany jest do: osób rozpoczynających samodzielne leczenie spastyczności toksyną botulinową, a także lekarzy kierujących chorych do ośrodków prowadzących leczenie oraz specjalistów zajmujących się pacjentami leczonymi z powodu spastyczności.

   Godziny zajęć (do wyboru, zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut):

   piatek, 26 kwietnia
   14.00–15.30 miejsca dostępne
   sobota, 27 kwietnia
   12.00–13.30 miejsca dostępne

  • eeg

   Diagnostyka różnicowa epizodów napadowych

   Prowadzenie: dr n. med. Magdalena Bosak
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Pomimo rozwoju nowoczesnych technik diagnostyki obrazowej, metabolicznej czy genetycznej badanie elektroencefalograficzne i wideometryczne pozostaje złotym standardem w rozpoznaniu i klasyfikacji napadów i zespołów padaczkowych oraz diagnostyce różnicowej epizodów napadowych i zaburzeń świadomości. Podczas warsztatów zostaną omówione przypadki pacjentów, u których wykonanie badania EEG umożliwiło ustalenie prawidłowego rozpoznania oraz wdrożenie skutecznej terapii.

   Godziny zajęć (do wyboru, zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut):

   piątek, 26 kwietnia
   14.00–15.30 miejsca dostępne
   sobota, 27 kwietnia
   10.00–11.30 Brak wolnych miejsc

  • resuscytacja

   Resuscytacja

   Prowadzenie: zespół instruktorów Medycyny Praktycznej (Kraków)
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Podczas trwających 120 minut warsztatów będzie można przećwiczyć prowadzenie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych, w tym użycie defibrylatorów dostępnych w miejscach publicznych. Ćwiczenia odbywają się na fantomach, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu medycznego. Zajęcia prowadzone przez doświadczony zespół instruktorów Medycyny Praktycznej.

   (zajęcia warsztatowe dla 16 osób, 120 minut)

   sobota, 27 kwietnia
   9.00–11.00 miejsca dostępne
   11.50–13.50 miejsca dostępne

  • bledy

   Orzecznictwo i prawo medyczne w teorii i praktyce – odpowiedzialność lekarska i prowadzenie dokumentacji

   Prowadzenie: dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach (Łódź)
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami z zakresu prawa medycznego istotnymi w praktyce lekarskiej, odpowiedzialnością prawną lekarza wobec pacjentów i członków jego rodziny, wskazanie najczęstszych błędów lekarskich oraz błędów w prowadzeniu dokumentacji medycznej na podstawie praktycznych przykładów z orzecznictwa sądowego.

   (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut)

   sobota, 27 kwietnia
   12.00–13.30 miejsca dostępne
   14.40–15.55 miejsca dostępne

  • Udział w warsztatach na konferencji „Kontrowersje w psychiatrii 2019"

   Uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Neurologia 2019 informujemy o możliwości skorzystania, w ramach opłaty konferencyjnej, z warsztatów na trwającej równolegle konferencji „Kontrowersje w psychiatrii 2019".