Kontrowersje w psychiatrii 2019 – XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Warsztaty

 • Warsztaty

  Warsztaty dla uczestników Konferencji udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

  Uczestnictwo należy zgłaszać po uiszczeniu opłaty za konferencję:    telefonicznie: 12 293 40 04    pocztą elektroniczną: psychiatria@mp.pl
  • Tematy

  • autyzm

   Autyzm – trudności diagnostyczne

   Prowadzenie: lek. Zofia Szepczyńska (Kraków)
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Warsztat będzie próbą zmierzenia się z pułapkami, które pojawiają się w trakcie procesu diagnostycznego w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju. Wielospecjalistyczna diagnoza, podzielona na kilka etapów, daje możliwość uzyskania maksymalnej liczby informacji o trudnościach, ale i zasobach rozwijającego się dziecka czy nastolatka. Informacje te jednak nie zawsze są ze sobą zbieżne, a czasem wręcz wykluczające. Jak pomóc sobie w sytuacji trudności interpretacyjnych otrzymanych w czasie wywiadu i obserwacji? Jak przeprowadzić skutecznie proces różnicujący, niezbędny w ramach każdego postępowania diagnostycznego w medycynie? Udział w warsztacie pozwoli znaleźć odpowiedzi na te pytania.

   (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut)

   piątek, 26 kwietnia
   9.35–11.05 miejsca dostępne

  • wspolwystepowanie

   Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i chorób neurologicznych

   Prowadzenie: dr Rafał Jaeschke (Kraków)
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   W ramach niniejszych warsztatów omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania klinicznego u pacjentów, u których chorobom neurologicznym towarzyszą zaburzenia psychiczne. Tematem spotkania będą także m. in. wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne związane z neuropsychiatrycznymi objawami prodromalnymi.

   (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut)

   piątek, 26 kwietnia
   9.35–11.05 miejsca dostępne

  • dialog

   Dialog motywujący – jak skutecznie zachęcić pacjenta do leczenia/farmakoterapii

   Prowadzenie: mgr Cezary Barański (Kraków)
   (rozwiń informacje o warsztacie)

   (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut)

   piątek, 26 kwietnia
   12.25–13.55 miejsca dostępne

  • ACT

   Akceptująca i empatyczna relacja z pacjentem według ACT

   Prowadzenie: mgr Bartosz Kleszcz (Sosnowiec)
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Jakość relacji i przymierza są uznawane za jeden z ważniejszych elementów tworzących przestrzeń współpracy między pacjentem a niosącą pomoc osobą. Wyniki badań wskazują, że relacja i przymierze mają wpływ na skuteczność w pracy nie tylko w psychoterapii, ale także w wielu profesjach medycznych. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieć okazję się nauczyć, jak lepiej rozumieć pacjenta i rozwijać swoją empatię, a także jak tworzyć kontekst, w którym pacjent rzeczywiście usłyszy, że jest rozumiany i traktowany jako ktoś więcej niż etykietka diagnostyczna.

   (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut)

   piątek, 26 kwietnia
   12.25–13.55 miejsca dostępne

  • borderline

   Praca „psychiatry ogólnego” z pacjentem z zaburzeniami osobowości typu borderline

   Prowadzenie: dr Aleksandra Wieczorek (Kraków)
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Tematyka warsztatu obejmuje zagadnienia związane z etiologią oraz diagnozowaniem zaburzenia osobowości typu borderline w oparciu o aktualną wiedzę kliniczną oraz istniejące systemy kwalifikacyjne (DSM-5). Omówione zostaną również możliwości leczenia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń „z pogranicza” i sposoby radzenia sobie z typowymi trudnościami, na jakie może napotkać lekarz psychiatra w kontakcie z takim pacjentem.

   (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut)

   piątek, 26 kwietnia
   15.15–16.45 miejsca dostępne

  • rozpoznawanie

   Rozpoznawanie złożonych zaburzeń dysocjacyjnych

   Prowadzenie: dr n. hum. Igor Pietkiewicz, dr Radosław Tomalski (Katowice)
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Warsztat poświęcony będzie rozpoznawaniu złożonych zaburzeń dysocjacyjnych. Będzie stanowił uzupełnienie oraz rozwinięcie treści przedstawionych na wykładzie. Eksperci zdefiniują krótko pojęcie dysocjacji, które często używane jest w mylący i niejednoznaczny sposób. Przedstawią objawy charakterystyczne dla zaburzeń dysocjacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem objawów schneiderowskich i amnestycznych. Materiał ten zostanie zilustrowany nagraniami wideo.
   Uczestnicy zapoznają się również z testami przesiewowymi przeznaczonymi do badania w kierunku zaburzeń dysocjacyjnych, których polskie wersje poddano walidacji. Zaprezentowane zostaną również wywiady ustrukturyzowane pozwalające na ustalenie pewnego rozpoznania złożonych zaburzeń dysocjacyjnych .

   (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut)

   piątek, 26 kwietnia
   15.15–16.45 miejsca dostępne

  • resuscytacja

   Resuscytacja

   Prowadzenie: zespół instruktorów Medycyny Praktycznej (Kraków)
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Podczas trwających 120 minut warsztatów będzie można przećwiczyć prowadzenie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych, w tym użycie defibrylatorów dostępnych w miejscach publicznych. Ćwiczenia odbywają się na fantomach, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu medycznego. Zajęcia prowadzone przez doświadczony zespół instruktorów Medycyny Praktycznej.

   (zajęcia warsztatowe dla 16 osób, 120 minut)

   sobota, 27 kwietnia
   9.00–11.00 miejsca dostępne
   11.50–13.50 miejsca dostępne

  • okoloporodowe

   Praktyczne aspekty diagnostyki i terapii pacjentek z zaburzeniami depresyjnymi w kontekście nowych standardów opieki okołoporodowej

   Prowadzenie: dr Rafał Jaeschke (Kraków)
   (rozwiń informacje o warsztacie)
   Zasady prowadzenia diagnostyki i terapii pacjentek z depresją poporodową budzą wiele kontrowersji. W ostatnim czasie – za sprawą nowych standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej (wprowadzonych decyzją Ministra Zdrowia) – problemy te zaczęły budzić jeszcze większe zainteresowanie klinicystów. Autor niniejszych warsztatów przedstawi najważniejsze zagadnienia dotyczące reguł rozpoznawania depresji poporodowej oraz leczenia pacjentek cierpiących na to zaburzenie – tym samym podejmując próbę nadania konkretnej treści ogólnym rekomendacjom przygotowanym pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia.

   (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut)

   sobota, 27 kwietnia
   9.25–10.55 miejsca dostępne

  • serwach

   Orzecznictwo i prawo medyczne w teorii i praktyce – tajemnica lekarska, udostępnianie dokumentacji i inne najnowsze zmiany

   Prowadzenie: dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach (Łódź)
   (rozwiń informacje o warsztacie)

   Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami z zakresu prawa medycznego istotnymi w praktyce lekarskiej, z odpowiedzialnością prawną lekarza wobec pacjentów i członków jego rodziny, wskazanie najczęstszych błędów lekarskich oraz błędów w prowadzeniu dokumentacji medycznej na podstawie praktycznych przykładów z orzecznictwa sądowego.
   Tematem warsztatu będą też najnowsze zmiany z zakresu prawa medycznego: określenie osoby bliskiej, możliwości zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej, udostępnienia dokumentacji medycznej za życia i po śmierci pacjenta oraz uprawnienia lekarza, gdy ma wątpliwości co do tożsamości osoby bliskiej.

   (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut)

   sobota, 27 kwietnia
   12.00–13.30 miejsca dostępne
   14.40–15.55 miejsca dostępne

  • kryzys

   Interwencja kryzysowa w gabinecie psychiatrycznym

   Prowadzenie: mgr Jolanta Kruszakin (Kraków)
   (rozwiń informacje o warsztacie)

   (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 90 minut)

   sobota, 27 kwietnia
   14.40–15.55 miejsca dostępne

  • Udział w warsztatach na konferencji Neurologia 2019

   Uczestników XI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Kontrowersje w psychiatrii 2019" informujemy o możliwości skorzystania, w ramach opłaty konferencyjnej, z warsztatów na trwającej równolegle konferencji Neurologia 2019.


   Program warsztatów nie jest ostateczny i może ulec zmianie