Kontrowersje w psychiatrii 2019 – XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Sponsorzy

Kontakt

Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem konferencji (pakiety sponsorskie, stoiska, etc.) prosimy o kontakt poprzez e-mail:
firmy@mp.pl

Certyfikacja INFARMA

   Konferencja jest organizowana w zgodności ze standardami INFARMY
   (pobierz certyfikat INFARMA).