CHIRURGIA 2019 – XII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej