CHIRURGIA 2019 – XII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej

WARSZTATY

 • Warsztaty towarzyszące konferencji – czwartek, 11 kwietnia

 • UWAGA!
  Ze względu na godziny trwania szkoleń możliwy będzie udział wyłącznie w jednym warsztacie towarzyszącym (w dniu 11.04.2019 r.).


 • Wykorzystanie terapii podciśnieniowej w leczeniu zakażeń chirurgicznych (ZAPISY ZAKOŃCZONE)

  Kierownictwo naukowe: Marcin Tusiński
  Warsztaty organizowane przy współpracy z Centrum Leczenia Ran Szpitala św. Róży w Krakowie
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Chyba trudno wskazać technikę, która w ostatnich latach bardziej zmieniłaby sposób podejścia do trudno gojących się ran czy miejscowo ograniczonych zakażeń rany operacyjnej niż wykorzystanie opatrunków z kontrolowanym podciśnieniem.
  Do udziału w warsztatach prowadzonych przez jednego z najlepszych polskich ekspertów zapraszamy zarówno tych, którzy chcieliby zdobyć elementarną wiedzę w tym zakresie, jak i osoby posługujące się samodzielnie tą techniką, które chciałyby wymienić się doświadczeniem i uwagami z pozostałymi uczestnikami szkolenia.
  Począwszy od tej edycji warsztaty będą miały jeszcze bardziej praktyczny charakter – uczestnicy spędzą dzień pracy w krakowskim Centrum Leczenia Ran prowadzonym przez dr. Marcina Tusińskiego, przekonają się, jak powinien być zorganizowany ośrodek leczenia ran.

  Miejsce: Centrum Leczenia Ran, Szpital św. Róży w Krakowie, ul. Skotnicka 230A
  Zajęcia warsztatowe dla 10 osób.
  Koszt uczestnictwa: 350 zł

  czwartek, 11 kwietnia
    8.00–14.00   Brak wolnych miejsc!


  Partner warsztatów:


 • Zabiegi naprawcze przepuklin brzusznych z dostępu laparoskopowego (ZAPISY ZAKOŃCZONE)

  Kierownictwo naukowe: Mirosław Szura
  Warsztaty organizowane przy współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Krakowie
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  W trakcie praktycznych warsztatów prowadzonych w warunkach sali operacyjnej uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami prawidłowego wykonywania operacji przepuklin jamy brzusznej. Doświadczeni operatorzy i szeroki wachlarz prezentowanych operacji sprawi, że warsztaty te doskonale wprowadzą uczestników w tematykę zabiegów naprawczych.

  Miejsce: Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,
                ul. Trynitarska 11

  Zajęcia warsztatowe dla 8 osób.
  Koszt uczestnictwa: 500 zł

  czwartek, 11 kwietnia
    8.00–14.00   Brak wolnych miejsc.

 • Podstawy technik zespoleń jelitowych (ZAPISY ZAKOŃCZONE)

  Kierownictwo naukowe: Michał Nowakowski
  Warsztaty organizowane przy współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJ CM w Krakowie
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Dla każdego chirurga ogólnego opanowanie poprawnej techniki zespoleń jelitowych stanowi obowiązkowy punkt szkolenia. Jest to jedna z najczęściej wykonywanych procedur w obrębie przewodu pokarmowego.
  Właściwa technika wykonania zespolenia jest jednym z czynników zmniejszających liczbę powikłań po tego typu zabiegach.
  W trakcie sześciogodzinnych zajęć o charakterze praktycznym, prowadzonych z wykorzystaniem izolowanego materiału zwierzęcego uczestnicy będą mieli możliwość opanowania poprawnej techniki wykonywania zespoleń.

  PROGRAM
  Część teoretyczna (13.00–13.45)
  Wprowadzenie do szkolenia, omówienie planu szkolenia, omówienie zasad prawidłowego wykonywania zespoleń jelitowych
  Część praktyczna (13.45–19.00)
    Zasada prawidłowego założenia szwu w obrębie przewodu pokarmowego oraz technika wiązania szwów
    Zasady prawidłowego wykonania zespolenia jelitowego sposobem bok do boku oraz koniec do końca z wykorzystaniem      szwu ręcznego
    Zasady prawidłowego wykonania zespolenia jelitowego sposobem bok do boku oraz koniec do końca z wykorzystaniem      szwu mechanicznego
    Zasady prawidłowej obsługi staplerów liniowych i okrężnych

  Miejsce: Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM w Krakowie, ul. św. Łazarza 16
  Zajęcia warsztatowe dla 12 osób.
  Koszt uczestnictwa: 500 zł

  czwartek, 11 kwietnia
    13.00–19.00   Brak wolnych miejsc.

 • USG wg FAST (ZAPISY ZAKOŃCZONE)


  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Szkolenie poświęcone prawidłowej ocenie stabilności hemodynamicznej chorych za pomocą technik USG.
  Obejmuje naukę obsługi aparatu USG oraz wykorzystanie protokołu eFAST i BLUE w ocenie stanu chorego, a także podstawy różnicowania przyczyn duszności.

  Tematyka warsztatu:
    podstawy badania USG – regulacja aparatu
    protokół eFAST
    protokół BLUE
    różnicowanie przyczyn duszności z wykorzystaniem technik USG (ocena serca, płuc oraz IVC)

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków, wejście od ul. Bułhaka
  Zajęcia warsztatowe dla 6 osób.
  Koszt uczestnictwa: 700 zł

  czwartek, 11 kwietnia
    9.00–17.00   Brak wolnych miejsc.

 • Warsztaty równoległe – sobota, 13 kwietnia (wyłącznie dla uczestników konferencji)

 • NOWOŚĆ: Prawa lekarza w internecie

  Kierownictwo naukowe: Małgorzata Serwach
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Na naszych oczach dokonała się zmiana jakościowa – internet stał się podstawowym źródłem informacji o usługach świadczonych przez lekarzy. O tym, jak zadbać o swoje prawa, jak walczyć z niesprawiedliwymi ocenami pacjentów, jak chronić swój wizerunek, opowie znana uczestnikom naszej konferencji dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach.

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków – sala warsztatowa
  Zajęcia warsztatowe dla 25 osób.
  Zapisy na warsztaty przyjmujemy po dokonaniu opłaty za uczestnictwo w konferencji lub po pisemnej deklaracji przedstawiciela firmy farmaceutycznej. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zgłoszenia przyjmujemy:
     pocztą elektroniczną (do czwartku, 11 kwietnia, do godziny 17:00): chirurgia@mp.pl    w punkcie informacyjnym na konferencji (w przypadku dostępnych miejsc)

  sobota, 13 kwietnia
    12.30–14.00   miejsca dostępne

  Po wyczerpaniu miejsc, zapisy na listy rezerwowe będą przyjmowane bezpośrednio przy sali warsztatowej, 30 minut przed rozpoczęciem warsztatu.
  Zapisane osoby prosimy o punktualne przybycie pod salę warsztatową. Po 5 minutach od rozpoczęcia warsztatu zgłoszenia będą anulowane, by umożliwić wstęp oczekującym osobom.


 • NOWOŚĆ: Bezpieczne pozycjonowanie chorego na stole operacyjnym

  Prowadzący: Gniewomir Gordziej
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Leczenie operacyjne obejmuje często bardzo złożone zabiegi o dużym stopniu trudności. Te zaś niejednokrotnie wymagają ułożenia chorego na stole operacyjnym na długi czas, nierzadko w mało fizjologicznej pozycji. Nie do przecenienia jest zatem dla chirurga wiedza, dzięki której ułoży i zabezpieczy chorego na stole operacyjnym, tak aby zmniejszyć ryzyko zdarzeń niepożądanych związanych z nienależytym pozycjonowaniem operowanego. Uczestnicy otrzymają do dyspozycji stół operacyjny wraz osprzętem, a o tym, jak ułożyć chorego, jak wykorzystać dostępne w sali operacyjnej podkładki, podpórki i pasy, opowie Dyrektor Działu Badań i Rozwoju firmy Alvo Medical produkującej m.in. wysokiej jakości stoły operacyjne. Krótkie praktyczne szkolenie zaowocuje umiejętnościami przydatnymi w codziennej pracy.
  Te warsztaty to obowiązkowy punkt programu dla każdego rezydenta i specjalisty.

  Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków – sala warsztatowa
  Zajęcia warsztatowe dla 6 osób.
  Zapisy na warsztaty przyjmujemy po dokonaniu opłaty za uczestnictwo w konferencji lub po pisemnej deklaracji przedstawiciela firmy farmaceutycznej. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zgłoszenia przyjmujemy:
     pocztą elektroniczną (do czwartku, 11 kwietnia, do godziny 17:00): chirurgia@mp.pl    w punkcie informacyjnym na konferencji (w przypadku dostępnych miejsc)

  sobota, 13 kwietnia
    9.30–10.00   miejsca dostępne
    10.30–11.00   miejsca dostępne
    11.30–12.00   miejsca dostępne
    12.30–13.00   miejsca dostępne

  Po wyczerpaniu miejsc, zapisy na listy rezerwowe będą przyjmowane bezpośrednio przy sali warsztatowej, 30 minut przed rozpoczęciem warsztatu.
  Zapisane osoby prosimy o punktualne przybycie pod salę warsztatową. Po 5 minutach od rozpoczęcia warsztatu zgłoszenia będą anulowane, by umożliwić wstęp oczekującym osobom.

  Partner warsztatów: