INTERNA 2019 – XVIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych”

Warsztaty towarzyszące

Udział w warsztatach dla uczestników konferencji jest bezpłatny. Zapisy przyjmujemy po dokonaniu opłaty za uczestnictwo lub po pisemnej deklaracji przedstawiciela firmy farmaceutycznej. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy:   telefonicznie 12 293 40 04   pocztą elektroniczną: interna@mp.pl

Tematy

 • pfizer

  Pacjent z migotaniem przedsionków - optymalny dobór leczenia przeciwkrzepliwego. Analiza przypadków.

  Prowadzenie: prof. Beata Wożakowska-Kapłon (I Klinika Kardiologii i Elektroterapii, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Sponsorem warsztatu jest firma Pfizer

  Termin: piątek, godzina 11.40–12.40 (warsztat dla 60 osób)
    5 kwietnia – Warszawa (sala 3, poziom +2)
    24 maja – Kraków (sala S4, poziom +3)

  Migotanie przedsionków jest najczęstszą arytmią z jakim lekarze spotykają się w codziennej praktyce. Zwiększa ono ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu, które nie jest jednakowe u wszystkich pacjentów i zależy od wielu czynników. Warsztaty zostały przygotowane dla lekarzy, którzy poszukują optymalnego leczenia przeciwkrzepliwego pacjentów przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka wystąpienia udaru mózgu i minimalizacji wystąpienia krwawienia. Warsztat będzie polegał na prezentacji przypadków klinicznych chorych.

 • ekg

  EKG w poradni internistycznej i na ostrym dyżurze

  Prowadzenie: dr hab. Piotr Kukla (Szpital Specjalistyczny, Gorlice)
                             dr hab. Sebastian Stec (Centrum Badawczo-Rozwojowe Medinice,
                            Aeropolis-Jasionka, Rzeszów)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Termin: sobota, godzina 7.30–8.30:
    25 maja – Kraków (Sala Teatralna)

  Jak wykorzystać EKG, aby w połączeniu z obrazem klinicznym i innymi badaniami pomocniczymi ustalić prawidłowe rozpoznanie u pacjentów z objawami nasuwającymi podejrzenie chorób sercowo-naczyniowych zarówno tych zgłaszających się w trybie pilnym, jak i na planową wizytę? Prowadzący warsztaty dr hab. Sebastian Stec i dr hab. Piotr Kukla, praktycy kardiolodzy, z ogromnym doświadczeniem w interpretacji EKG i wybitni dydaktycy odpowiedzą na to pytanie na przykładzie licznych przypadków internistycznych, począwszy od zaburzeń elektrolitowych, poprzez różnego rodzaju arytmie, niedokrwienie mięśnia sercowego (nie tylko związane z chorobą wieńcową), po zaburzenia endokrynologiczne. W tych przypadkach EKG będzie ważnym narzędziem diagnostyki różnicowej.

 • prawo

  Prawo medyczne – aktualne problemy w codziennej praktyce lekarskiej

  Prowadzenie: dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki)
                            dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Termin: sobota, godzina 17.05–18.05:
    25 maja – Kraków (Sala Teatralna)

  Bezpłatne warsztaty prawnicze, podczas których na kanwie najnowszych regulacji prawnych zostaną omówione najczęstsze problemy praktyczne, w tym zagadnienia dotyczące: dokumentacji medycznej, leczenia małoletnich, informacji medycznej za życia i po śmierci pacjenta, prawa pacjenta do intymności i poszanowania godności. Omówione zostaną najnowsze zmiany z zakresu prawa medycznego: określenie osoby bliskiej, możliwości zwolnienia lekarza z tajemnicy, udostępnienia dokumentacji medycznej za życia i po śmierci pacjenta oraz uprawnienia lekarza, gdy ma wątpliwości co do tożsamości osoby bliskiej.