Niewydolność serca w praktyce klinicznej – od objawów do leczenia

Zaproszenie

Niewydolność serca to ciężka choroba, która według niektórych źródeł dotyczy nawet 1 mln osób w Polsce.
Jest to nie tylko poważny problem medyczny, ale również społeczny. Objawy kliniczne niewydolności serca mogą pojawić się niepostrzeżenie. Niewydolność serca może postępować powoli lub nagle i szybko narastać, a jej diagnostyka i leczenie mogą nastręczać trudności.
Obecnie podkreśla się ważną rolę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad chorym z niewydolnością serca, który zwykle wymaga optymalizacji terapii w warunkach ambulatoryjnych.

Pragniemy zatem zaprosić Państwa do udziału w warsztatach, podczas których doświadczeni eksperci w praktyczny sposób omówią niewydolność serca od rozpoznania do leczenia, pokazując jej różne oblicza.
Głównym celem warsztatów jest omówienie aktualnych wytycznych oraz przedstawienie doświadczeń specjalistów z dziedziny kardiologii i medycyny rodzinnej w zakresie niewydolności serca.

Zachęcamy do udziału w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymują 3 punkty edukacyjne.