Jesień Pediatryczna 2019 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa

Program Konferencji w Krakowie

Kolejność wykładów podczas Krakowskiej Jesieni Pediatrycznej może ulegać zmianom.

Piątek, 20 września

7.30–8.45Rejestracja uczestników
8.45–9.00Uroczyste otwarcie konferencji
dr n. med. Jacek Mrukowicz (Redaktor Naczelny „Medycyny Praktycznej – Pediatrii”),
prof. Jacek J. Pietrzyk (Klinika Chorób Dzieci, CM UJ, Kraków; Przewodniczący Rady Naukowej „Medycyny Praktycznej – Pediatrii”)


Sesja 1. Przewodnicząca: dr hab. n. med. Andrea Horvath (Klinika Pediatrii, Warszawski UM)
9.00–9.30 Wykład inauguracyjny: Książka na receptę, recepta na sukces. O tym, jak pediatrzy mogą budować lepsze społeczeństwo
prof. Barry Zuckerman (Dept. Pediatrics, Boston University School of Medicine, Boston, USA)
9.30–10.00 Zahamowanie przyrostu masy i długości ciała w pierwszych 3 latach życia – pragmatyczny algorytm postępowania od POZ do szpitala
dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz (Klinika Pediatrii, Warszawski UM)
10.00–10.30 Ostra biegunka A.D. 2019 – o tym jak stosować wytyczne w praktyce
prof. Hanna Szajewska (Klinika Pediatrii, Warszawski UM)
10.30–11.00 Zagadka niedokrwistości – przewodnik rozpoznawania i leczenia dla niehematologów
prof. Michał Matysiak (Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawski UM)
11.00–11.05 Quiz pediatryczny cz. 1
dr hab. n. med. Ernest Kuchar (Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski UM)
11.05–11.25 Dyskusja

11.25–11.45 Przerwa

Sesja 2. Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk (Przewodniczący Rady Naukowej „Medycyny Praktycznej – Pediatrii”)
11.45–12.15 Standardy postępowania ze zdrowym noworodkiem – obowiązki lekarza od sali porodowej do POZ
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko (Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków i Intensywnej Terapii Noworodka, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela, Bydgoszcz)
12.15–12.45 Agenezja ciała modzelowatego i inne przypadkowe znaleziska w badaniach obrazowych OUN u dzieci – kto do leczenia, kto do uspokojenia?
dr n. med. Milena Świtońska (Klinika Neurochirurgii i Neurologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela, Bydgoszcz)
12.45–13.15 Zakażenia wrodzone z grupy TORCH – przewodnik postępowania w okresie pre- i postnatalnym
dr hab. n. med. Ernest Kuchar (Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski UM)
13.15–13.45 Mózgowe porażenie dziecięce – repetytorium dla pediatrów i lekarzy rodzinnych
dr n. med. Marek Pietrzak (Wielkopolskie Centrum Neurologii Dzieci i Młodzieży, Poznań)
13.45–13.50 Quiz pediatryczny cz. 1 – odpowiedź i komentarz
dr hab. n. med. Ernest Kuchar (Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski UM)
13.50–14.10 Dyskusja

14.10–14.50 Przerwa. Obiad (13.20–14.50)

14.50–15.20
Sesja satelitarna firmy Sandoz
(Sala Audytoryjna)

Racjonalna antybiotykoterapia ostrych i przewlekłych zakażeń dróg oddechowych
dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, prof. nadzw (Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi, UM Wrocław)

Sesja satelitarna firmy
Pierre Fabre Medicament
(Sala Teatralna)

MAGICIA - czarowanie kaszlem dziecka
prof. Teresa Jackowska (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Pediatrii, Warszawa)

15.20–16.05
Sesja satelitarna firmy GSK
(Sala Audytoryjna)

Trudne pytania w profilaktyce chorób zakaźnych - debata ekspertów
Prowadzący: red. Bartosz Kwiatek (Telewizja Polsat News)
Uczestnicy debaty: dr n. med. Ilona Małecka (Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
prof. Leszek Szenborn (Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, UM Wrocław)
dr Michał Seweryn (Prezes Zarządu EconMed Europe Sp. z o.o.)


Sesja satelitarna firmy Polpharma
(Sala Teatralna)

Jak być empatycznym lekarzem i nie zwariować?
dr hab. n. med. Wojciech Feleszko (Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski UM)

16.05–16.35
Sesja satelitarna firmy Teva
(Sala Audytoryjna)

Nowości w terapii inhalacyjnej AD 2019
prof. Michał Pirożyński (Kierownik Centrum Alergologii, Pulmonologii, Medycyny Ratunkowej, Ośrodek Symulacji CMKP, Warszawa)

Sesja satelitarna firmy Novascon
(Sala Teatralna)

Miejsce produktów ziołowych w infekcjach górnych dróg dróg oddechowych
prof. Teresa Jackowska (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Pediatrii, Warszawa)

16.35–16.55

Przerwa

Sesja 3. Przewodniczący: prof. Przemko Kwinta (Klinika Chorób Dzieci, Instytut Pediatrii, CM UJ, Kraków)
16.55–17.25 Sercowe problemy, czyli co począć z tym szmerem?
prof. Lesław Szydłowski (Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej, Śląski UM, Katowice)
17.25–17.55 Pozaszpitalne zapalenie płuc – recepty na trafne rozpoznanie i skuteczne leczenie
prof. Henryk Mazurek (Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka-Zdrój)
17.55-18.20 Odra bez granic w POZ i szpitalu – pigułka wiedzy dla pediatrów i lekarzy rodzinnych
prof. Leszek Szenborn (Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, UM Wrocław)
18.20–18.45 Standard badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem dzieci i młodzieży
prof. Jacek Wysocki (Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, UM Poznań)
18.45–18.50 Quiz pediatryczny cz. 2
dr hab. n. med. Ernest Kuchar (Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski UM)
18.50–18.55Jesienny Konkurs Pediatryczny cz. 1 – pytanie konkursowe
18.55–19.15 Dyskusja
19.15–19.20Jesienny Konkurs Pediatryczny cz. 2 – rozwiązanie i rozdanie nagród
19.20–20.05Poczęstunek

20.05–20.15Wręczenie nagród laureatom programu edukacyjnego „Medycyny Praktycznej – Pediatrii” w 2018 r.

Sobota, 21 września

Sesja 4. Śniadaniowe debaty z ekspertami
Przewodniczący: dr n. med. Jacek Mrukowicz (Redaktor Naczelny
„Medycyny Praktycznej – Pediatrii”)

8.00–8.05 Wprowadzenie
8.05–8.15 Dietą w autyzm – skuteczna interwencja czy szkodliwa „medycyna internetowa”?
dr hab. n. med. Andrea Horvath (Klinika Pediatrii, Warszawski UM)
8.15–8.25Krople do uszu – kropić czy nie kropić, oto jest pytanie
dr hab. n. med. Bożena Skotnicka (Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, UM w Białymstoku)
8.25–8.35 Czy leki przeciwhistaminowe to panaceum na osutkę lub świąd?
dr hab. n. med. Ewa Cichocka-Jarosz (Klinika Chorób Dzieci, CM UJ, Kraków)
8.35–8.45 Coś za coś, czyli która szczepionka przeciwko krztuścowi dla niemowląt w Polsce: cało- czy bezkomórkowa?
prof. Jacek Wysocki (Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, UM Poznań)
8.45–8.55 Czy plan dnia dziecka powinien zależeć od jakość powietrza, czyli co ma lekarz do smogu?
dr hab. n. med. Wojciech Feleszko (Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski UM)
8.55–9.05 Glikokortykosteroidy wziewne w infekcjach dróg oddechowych z kaszlem – aerozol zdrowia czy „para w gwizdek”?
prof. Henryk Mazurek (Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka-Zdrój)

9.05–9.15Przerwa

9.15–9.45
Sesja satelitarna firmy Bionorica
(Sala Audytoryjna)

Skuteczność i bezpieczeństwo fitoterapii w leczeniu infekcji wirusowych gardła oraz górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci
prof. Wioletta Pietruszewska (I Katedra Otolaryngologii, Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej, UM w Łodzi)

Sesja satelitarna firmy
Mead Johnson Nutrition
(Sala Teatralna)

Aktywne podejście w postępowaniu w alergii na białka mleka krowiego i zapobieganie dalszym chorobom alergicznym
dr n. med. Łukasz Błażowski (Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego)

9.45–10.15
Sesja satelitarna firmy Pfizer
(Sala Audytoryjna)

Debata expertów.
Prowadząca: Iwona Schymalla (redaktor naczelna portalu medycznego MedExpress)
prof. Waleria Hryniewicz (przewodnicząca Zespołu Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków)
prof. Piotr Albrecht (Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski UM)
dr Aneta Górska-Kot (Ordynator Oddziału Pediatrii Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza, Warszawa)

Sesja satelitarna firmy P&G
(Sala Teatralna)

"Katar w uchu". Porady praktyczne laryngologa
lek. Adam Chustecki (Katedra i Klinika Otolaryngologii, Warszawski UM)

10.15–10.45
Sesja satelitarna firmy Angelini
(Sala Audytoryjna)

Objawowe leczenie infekcji układu oddechowego u dzieci
dr hab. n. med. Joanna Peradzyńska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Sesja satelitarna firmy Roche
(Sala Teatralna)

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów z perspektywy gabinetu lekarza rodzinnego - pediatry
dr n. med. Jacek Postępski (Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, UM Lublin)
10.45–11.05 Przerwa

Sesja 5. Przewodniczący: dr hab. n. med. Wojciech Feleszko (Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski UM)
11.05–11.10 Quiz pediatryczny cz. 2 – odpowiedź i komentarz
dr hab. n. med. Ernest Kuchar (Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski UM)
11.10–11.40 Czynnościowe przyczyny dolegliwości dysurycznych u dzieci – ABC dla pediatrów i lekarzy rodzinnych
dr hab. n. med. Monika Miklaszewska (Klinika Nefrologii Dzieci i Młodzieży, CM UJ, Kraków)
11.40–12.10 Wrodzone wady metabolizmu u nastolatków – kiedy podejrzewać, jak postępować?
prof. Maria Giżewska (Klinika Pediatrii, Pomorski UM, Szczecin)
12.10–12.40 Nowotwory kości u dzieci – od pierwszych objawów do skutecznego leczenia
prof. Anna Raciborska (Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
12.40–13.10 Najczęstsze przepukliny u dzieci – od POZ do chirurga i … z powrotem
prof. Maciej Bagłaj (Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, UM Wrocław)
13.10–13.15 Quiz dermatologiczny
prof. Wojciech Baran (Klinika Dermatologii i Wenerologii, UM Wrocław)
13.15–13.35 Dyskusja

13.35–14.05 Przerwa. Obiad (13.00–15.00)

14.05–14.45 Debata: Czy borelioza z Lyme to doktor Jekyll i pan Hyde XXI wieku?
Prowadzący: dr n. med. Jacek Mrukowicz
   prof. Leszek Szenborn (Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, UM Wrocław)    dr hab. n. med. Ernest Kuchar (Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego UM)    dr hab. n. med. Tomasz Chmielewski (Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory,
     NIZP-PZH, Warszawa)
   dr n. med. Marcin Czarnecki (Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych
      Niedoborów Odporności, UM Wrocław)

Sesja 6. Przewodniczący: dr n. med. Piotr Sawiec (Zastępca Redaktora Naczelnego
„Medycyny Praktycznej – Pediatrii”)

14.45–15.15 Trudności z karmieniem – instrukcja obsługi niejadka dla pediatrów i lekarzy rodzinnych
dr n. med. Anna Rybak (Department of Gastroenterology, Division of Neurogastroenterology and Motility, Great Ormond Street Hospital, Londyn, Wielka Brytania)
15.15–15.45 Stawy „w ogniu” – co trzeba wiedzieć o zapaleniach stawów związanych z infekcjami u dzieci
dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska (Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, UM Lublin)
15.45–16.15 Kontaktowe zapalenie skóry – choroba o wielu twarzach
prof. Wojciech Baran (Klinika Dermatologii i Wenerologii, UM Wrocław)
16.15–16.45 Dialog pediatry z laryngologiem, czyli o wycinaniu migdałków, drenikach tympanostomijnych i błędnych skierowaniach
dr n. med. Leszek Grabowski (Oddział Otolaryngologii, Szpital im. L. Rydygiera, Kraków)
16.45–16.50 Quiz dermatologiczny – odpowiedź i komentarz
prof. Wojciech Baran (Klinika Dermatologii i Wenerologii, UM Wrocław)
16.50–16.55Jesienny Konkurs Pediatryczny cz. 1 – pytanie konkursowe
16.55–17.15 Dyskusja
17.15–17.20Jesienny Konkurs Pediatryczny cz. 2 – rozwiązanie i rozdanie nagród
17.20–17.25 Zakończenie konferencji

17.25 Rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie

Organizator konferencji Medycyna Praktyczna i kierownictwo naukowe nie odpowiadają za program merytoryczny, wybór wykładowcy i treści przekazywane podczas sesji satelitarnych. Wyłączną odpowiedzialność ponosi sponsor danej sesji.