II Kongres Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego

Warsztaty

Warsztaty wymagają wcześniejszej restracji. Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin lub odwołania warsztatów.

Uczestnictwo można zgłaszać:    telefonicznie: 12 293 40 04    pocztą elektroniczną: kongrespkdn@mp.pl    za pomocą formularzy on-line umieszczonych przy odpowiednich terminach
Po zgłoszeniu uczestnictwa (w przypadku płatnych warsztów) odpowiednią kwotę prosimy wpłacić na konto:
Medycyna Praktyczna – Szkolenia s. c. (ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków), nr konta: 06 1600 1039 0002 0035 0595 3001
z dopiskiem: WARSZTATY PKDN + IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA.

Czwartek, 17 października (Hotel Ibis Styles, plac Konstytucji 3 Maja 3)

 • Zastosowanie ultrasonografii w wytwarzaniu i ocenie dostępu do hemodializy

  Prowadzący szkolenie: Krzysztof Letachowicz, Mariusz Kusztal, Jakub Turek
  Warsztat organizowany przez firmę Miro
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Opis: Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną: podstawy diagnostyki układu naczyniowego przed wytworzeniem dostępu do hemodializy, analiza możliwości wytworzenia dostępu oraz zasady wyboru optymalnego dostępu. Przedstawione zostaną także kryteria oceny istniejącego dostępu pod względem przepływów, zasady wczesnej diagnostyki zaburzeń przepływu i możliwych metod postępowania oraz wyboru optymalnych miejsc nakłuwania i trudnego dostępu pod kontrolą USG. Zaprezentowane zostaną również protezy do hemodializy: PTFE, protezy wielowarstwowe do wczesnego nakłuwania oraz protezy biologiczne ludzkiego pochodzenia HUMACYTE.

  Miejsce: Ibis Styles (plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław)
  Czas szkolenia: 80 minut, grupy 20 osobowe
  Koszt: 100 zł

  Terminy do wyboru (czwartek, 17 października)
  Zapis możliwy na miejscu miejsca dostęne
  16.40–18.00 brak wolnych miejsc

 • Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA WARSZTAT ZOSTAŁ ODWOŁANY
  Obwodowy dostęp dożylny i higieniczna obsługa linii żylnej

  Prowadząca szkolenie: Maria Budnik-Szymoniuk
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Opis: Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia: dobór i bezpieczne stosowanie dostępów naczyniowych – wpływ jakości procedur oraz stosowanych materiałów na minimalizowanie ryzyka, zasady dotyczące wytwarzania, utrzymywania i pielęgnacji obwodowego dostępu dożylnego, zalecenia dotyczące obsługi linii żylnej, bezpieczeństwo przygotowywania i podawania leków drogą dożylną.

  Miejsce: Ibis Styles (plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław)
  Czas szkolenia: 80 minut, grupy 20 osobowe
  Koszt: 50 zł

 • Implantacja permanentnego cewnika do dializ

  BRAK WOLNYCH MIEJSC – zgłoś się na listę rezerwową (szczegóły poniżej)
  warsztaty przeznaczone wyłącznie dla lekarzy

  Prowadzący szkolenie: Bartosz Kudliński
  Warsztat organizowany przez firmę Medtronic
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Opis: Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia: analiza dostępów anatomicznych, wybór rodzaju i długości cewnika dla danego pacjenta, wybór miejsca i techniki implantacji oraz identyfikacji końcówki cewnika, wykorzystanie USG na etapie przedoperacyjnym oraz podczas implantacji. Podczas warsztatu prowadzone będą zajęcia na trenażerach oraz zaprezentowane zostaną filmy i zdjęcia obrazujące poszczególne etapy zabiegu. Omówione zostaną także problemy techniczne, możliwe powikłania oraz zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia.

  Miejsce: Ibis Styles (plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław)
  Czas szkolenia: 180 minut, liczba miejsc ograniczona
  Zapisy na listę rezerwową pod adresem e-mail: kongres@dostepnaczyniowy.pl
  Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztacie otrzymają informację e-mailem po 24 września.

  Termin (czwartek, 17 października)
  15.00–18.00 brak wolnych miejsc

 • dzieci

  Port dożylny – implantacja, zastosowanie, powikłania

  BRAK WOLNYCH MIEJSC – zgłoś się na listę rezerwową (szczegóły poniżej)
  warsztaty przeznaczone wyłącznie dla lekarzy

  Prowadzący szkolenie: Rafał Młynarski
  Sponsor: B|Braun (dostawca zestawów implantacyjnych)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Opis: Podczas warsztatu zostaną omówione wskazania oraz kryteria kwalifikacji pacjenta do implantacji portu dożylnego, możliwości zastosowania portów dożylnych, zasady doboru odpowiedniego implantu w zależności od planowanego zastosowania. Zabieg implantacji zostanie przedstawiony na zdjęciach oraz filmach, a podczas szkolenia zostaną przedstawione różne warianty jego wykonania. W części dotyczącej powikłań omówione zostaną powikłania najczęstszeoraz bardzo rzadko występujące wraz z propozycjami dotyczącymi postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

  Miejsce: Ibis Styles (plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław)
  Czas szkolenia: 180 minut, grupa 20 osobowa
  Zapisy na listę rezerwową pod adresem e-mail: kongres@dostepnaczyniowy.pl
  Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztacie otrzymają informację e-mailem po 24 września.

  Termin (czwartek, 17 października)
  15.00–18.00 brak wolnych miejsc

 • picc

  Implantacja cewnika PICC

  BRAK WOLNYCH MIEJSC – zgłoś się na listę rezerwową (szczegóły poniżej)
  warsztaty przeznaczone wyłącznie dla lekarzy

  Prowadząca szkolenie: Jarosław Leś, Agnieszka Malczewska
  Sponsor: Becton Dickinson
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Opis: Podczas warsztatu omówione zostaną wskazania do implantacji cewnika typu PICC, zasady wyboru odpowiedniego cewnika dla pacjenta, kryteria wyboru miejsca i techniki implantacji. Podczas zajęć prowadzonych na trenażerach wykorzystywane będzie USG oraz omówione zostaną możliwości oceny położenia końcówki cewnika. Poruszone również zostaną zagadnienia najczęściej występujących powikłań, problemów technicznych oraz propozycji postępowania w razie ich wystąpienia.

  Miejsce: Ibis Styles (plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław)
  Czas szkolenia: 180 minut, grupa 20 osobowa
  Zapisy na listę rezerwową pod adresem e-mail: kongres@dostepnaczyniowy.pl
  Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztacie otrzymają informację e-mailem po 24 września.

  Terminy do wyboru (czwartek, 17 października)
  15.00–18.00 brak wolnych miejsc


 • Piątek, 18 października (Wrocławskie Centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1)

  Warsztaty prowadzone w technice „open space” i ograniczone wyłącznie do aspektów technicznych dotyczących poniższych procedur. Każdy z uczestników będzie mógł podejść do dowolnego stanowiska i pod okiem instruktora wykonać procedurę, a także zadać pytanie ekspertowi.

  Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe (ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław)
  Czas szkolenia: 20 minut, grupa 30 osobowa
  Koszt: 20 zł
  Terminy do wyboru (piątek, 18 października)
  9.00–9.20 brak wolnych miejsc
  9.30–9.50brak wolnych miejsc
  10.00–10.20 brak wolnych miejsc
  10.30–10.50 brak wolnych miejsc

  (warsztaty dla osób biorących udział w II Kongresie PKDN)

  Stanowiska warsztatowe:
 • Obsługa portu dożylnego – wkłucie igły do portu, przepłukanie portu, usunięcie igły

  Opieka merytoryczna: Małgorzata Misiak, Rafał Młynarski
 • Opieka nad cewnikiem do hemodializy – uruchomienie cewnika i zakończenie korzystania z dostępu

  Opieka merytoryczna: Aneta Trzcińska, Anna Kliś
 • Opieka nad cewnikiem PICC – zmiana opatrunku, przepłukanie cewnika

  Opieka merytoryczna: Jarosław Leś, Agnieszka Malczewska
 • Kaniulacja żył pod kontrolą USG – wykorzystanie USG podczas kaniulacji żyły

  Opieka merytoryczna: Krzysztof Letachowicz, Mariusz Kusztal
 • Zapobieganie zakażeniom związanym z cewnikiem centralnym – rozwiązania firmy ARROW® Dostęp doszpikowy ARROW® EZ-IO®

  Stanowisko sponsorowane przez firmę Teleflex