Rodzinna 2019 – nowości i praktyka

Warsztaty

Udział w warsztatach dla uczestników konferencji jest bezpłatny. Zapisy na warsztaty przyjmujemy po dokonaniu opłaty za uczestnictwo w konferencji lub po pisemnej deklaracji przedstawiciela firmy farmaceutycznej. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy:
   telefonicznie: 12 293 40 04    pocztą elektroniczną: rodzinna@mp.pl
Po wyczerpaniu miejsc zapisy na listy rezerwowe będą przyjmowane bezpośrednio przy salach warsztatowych, 30 minut przed rozpoczęciem zajęć każdej z grup.
Zapisane osoby prosimy o punktualne przybycie na sale warsztatowe. W przypadku niezgłoszenia się uczestnictwo w warsztatach zostanie anulowane po 5 minutach od rozpoczęcia zajęć, aby umożliwić wstęp oczekującym osobom.


Tematy

 • szczepienia

  Uszkodzenia stożka rotatorów

  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Prowadzenie: dr n. med. Wojciech Satora

  Stożek rotatorów jest złożoną strukturą mięśniowo-ścięgnistą. Stabilizuje staw ramienny, zapewnia jego prawidłową pracę. Przeciążenia stożka rotatorów są częstym problemem, a ich konsekwencją może być rozwój stanu zapalnego, a następnie może dojść do zerwania jednego lub więcej ścięgien. Efektem jest ból, niekiedy sztywność stawu lub ograniczenie ruchomości, osłabienie siły i postępujące zaburzenia sprawności. Dlaczego dochodzi do uszkodzeń stożka rotatorów? Jak to rozpoznać, jak postępować? Jak zapobiegać uszkodzeniom? To nie jedyne pytania, na które uczestnik znajdzie odpowiedź w trakcie warsztatów.

  Godziny zajęć (grupa 16-osobowa, 90 minut)

  piątek, 15 listopada
  9.45–11.15 brak wolnych miejsc

 • szczepienia

  Wartość diagnostyczna testów rozciągowych w diagnostyce chorób kręgosłupa

  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Prowadzenie: dr n. med. Paweł Radło

  Testy rozciągowe mogą być użytecznym narzędziem w badaniu fizykalnym. W codziennej praktyce najczęściej wykorzystujemy jeden z nich – objaw Lasegue’a. Celem warsztatów będzie omówienie i nauka wykonywania testów rozciągowych w zakresie kończyny górnej i dolnej. Omówione zostaną istotne aspekty badania, takie jak: patofizjologia objawów rozciągowych, ich czułość i swoistość oraz interpretacja wyniku badania. Wraz z prowadzącym uczestnicy poszukają odpowiedzi na kilka pytań, począwszy od: „Czy to Lasegue opisał objaw Lasegue’a?”, a kończąc na: „Wykonywać testy rozciągowe czy ich nie wykonywać?”. Integralną częścią warsztatów będą ćwiczenia w zakresu prawidłowego wykonywania testów rozciągowych.

  Godziny zajęć (grupa 16-osobowa, 90 minut)

  piątek, 15 listopada
  11.30–13.00 brak wolnych miejsc

 • szczepienia

  Różnicowanie bólu w okolicy stawu biodrowego

  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Prowadzenie: lek. Wojciech Ambroży

  Bóle zgłaszane przez pacjentów w okolicy miednicy często są popularnie określane „bólami biodra”. Warto jednak pamiętać, że mogą mieć bardzo różne przyczyny. Bóle stawu biodrowego typowo lokalizują się w pachwinie lub na wewnętrznej powierzchni uda. Dolegliwości ze strony mięśni, więzadeł, nerwów i tkanek miękkich, takich jak np. kaletki, manifestują się zazwyczaj po stronie bocznej biodra, w górnej części uda lub w okolicy pośladkowej. Nie można zapominać o problemach z kręgosłupem, które mogą również powodować objawy bólowe w zbliżonej okolicy. Warsztaty obejmują: wprowadzenie teoretyczne, przypomnienie anatomii i patofizjologii, a w części praktycznej – naukę przeprowadzania badania i testów diagnostycznych.

  Godziny zajęć (grupa 16-osobowa, 90 minut)

  piątek, 15 listopada
  15.00–16.30 brak wolnych miejsc

 • szczepienia

  Jak dobrać szczepienia do potrzeb i możliwości pacjenta, czyli opracowanie indywidualne PSO

  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Prowadzenie: dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan

  Szczepienie dzieci i młodzieży pozostaje wciąż aktualnym i nie zawsze łatwym tematem. Z jednej strony zmieniający się każdego roku Program Szczepień Ochronnych, aktualizowane okresowo rekomendacje, różna dostępność szczepionek i pojawianie się nowych oczekiwań rodziców szczepionych dzieci, z drugiej strony: różne indywidualne potrzeby pacjentów, różne oczekiwania rodziców, różne możliwości finansowe. To wszystko powoduje, że realizacja Programu Szczepień Ochronnych stawia coraz większe wymagania przed lekarzem prowadzącym małego pacjenta. Tematem warsztatów będą zasady układania i prowadzenia szczepień w populacji dzieci i młodzieży, a praktyczne ćwiczenia umożliwią przełożenie wiedzy na praktykę.

  Godziny zajęć (do wyboru, grupy 30-osobowe, 90 minut)

  piątek, 15 listopada
  (1) 9.45–11.15 miejsca dostępne
  (2) 11.30–13.00 brak wolnych miejsc
  (3) 15.00–16.30 brak wolnych miejsc

 • Profilaktyka urazów pacjenta w praktyce lekarza rodzinnegor

  Postępowanie w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej u dorosłych: utrata przytomności, wstrząs, udar mózgu

  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Prowadzenie: zespół instruktorów Medycyny Praktycznej

  Codzienna praca lekarza nierozerwalnie jest związana z ryzykiem spotkania się z przypadkiem nagłego zachorowania i sytuacją zagrożenia życia. Może to nastąpić zarówno w przychodni, jak i podczas wizyty w domu pacjenta. Tematem warsztatów będą zasady postępowania w najczęstszych stanach zagrożenia życia. Jak się zachować, co zrobić, jak zabezpieczyć pacjenta do czasu przekazania zespołowi karetki pogotowia?

  Godziny zajęć (do wyboru, grupy 16-osobowe, 90 minut)

  piątek, 15 listopada
  (1) 9.45–11.15 brak wolnych miejsc
  (2) 11.30–13.00 brak wolnych miejsc
  (3) 15.00–16.30 brak wolnych miejsc

 • badanie neurologiczne

  Podstawowe badanie neurologiczne w najczęstszych sytuacjach klinicznych

  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Prowadzenie: dr n. med. Izabela Rozmiłowska, dr n. med. Wojciech Bartman

  Badanie neurologiczne, mimo że znane i praktykowane w obecnej postaci od co najmniej XIX wieku, nadal stanowi podstawową metodę wstępnej diagnostyki pacjenta zgłaszającego objawy sugerujące związek z układem nerwowym. Obejmuje ono wywiad i badanie przedmiotowe układu nerwowego. Przeprowadzone prawidłowo umożliwia sprawną diagnostykę topograficzno-etiologiczną układu nerwowego już na etapie podstawowej opieki zdrowotnej. Podczas warsztatów specjaliści neurolodzy przybliżą i zaproponują schemat przeprowadzenia badania neurologicznego, który w ramach praktyki lekarza rodzinnego umożliwi różnicowanie najważniejszych objawów i dolegliwości oraz podjęcie w związku z tym decyzji dotyczących dalszego postępowania.

  Godziny zajęć (do wyboru, grupy 16-osobowe, 90 minut)

  piątek, 15 listopada
  (1) 9.45–11.15 brak wolnych miejsc
  (2) 11.30–13.00 brak wolnych miejsc
  (3) 15.00–16.30 brak wolnych miejsc

 • Jak Cię widzą…

  Postępowanie w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej u dzieci: oparzenia, zatrucia, zadławienie

  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Prowadzenie: zespół instruktorów Medycyny Praktycznej

  Sytuację zagrożenia życia lub nagłego zachorowania kojarzymy najczęściej z populacją osób dorosłych. Jednak sytuacje takie mogą dotyczyć także niemowląt i dzieci, w przypadku których zarówno rodzaj nagłych zachorowań, jak i zasady postępowania zasadniczo różnią się od tych przeznaczonych dla populacji osób dorosłych. Podczas warsztatów zespół ratowników omówi, pokaże, a co najważniejsze – umożliwi przećwiczenie postępowania w sytuacjach nagłych, w tym sytuacjach zagrożenia życia u dzieci.

  Godziny zajęć (do wyboru, grupy 16-osobowe, 90 minut)

  sobota, 16 listopada
  (1) 9.45–11.15 brak wolnych miejsc
  (2) 11.30–13.00 brak wolnych miejsc
  (3) 15.00–16.30 brak wolnych miejsc

 • poz

  Badanie otoskopowe – warsztaty dla lekarzy rodzinnych

  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Prowadzenie: dr n. med. Leszek Grabowski

  Badanie otoskopowe jest jedną z częściej wykonywanych w gabinecie lekarza rodzinnego procedur. Stanowi ono kluczowy etap wstępnej diagnostyki chorób ucha zewnętrznego i środkowego, a sam otoskop stanowi integralny element instrumentarium lekarskiego. Doskonalenie tej umiejętności jest zatem istotne. Dlatego też zapraszamy na warsztaty, podczas których dzięki nowoczesnej technologii uczestnicy będą mogli najpierw obserwować instruktażowe badanie prowadzone z wykorzystaniem wideootoskopu, a następnie samodzielnie praktykować je, używając nowoczesnego wysokiej jakości sprzętu. Nie zabraknie też przykładów typowych i mniej typowych obrazów stwierdzanych podczas badania wraz z ich opisem i interpretacją. Zapraszamy na warsztaty prowadzone przez specjalistę laryngologa – dr. n. med. Leszka Grabowskiego.

  Godziny zajęć (do wyboru, grupy 16-osobowe, 90 minut)

  sobota, 16 listopada
  (1) 9.45–11.15 brak wolnych miejsc
  (2) 11.30–13.00 brak wolnych miejsc
  (3) 15.00–16.30 brak wolnych miejsc

 • Gastrologia

  Interpretacja zapisu EKG – najczęstsze patologie i ich różnicowanie

  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Prowadzenie: dr hab. n. med. Piotr Kukla

  Badanie EKG to integralny element codziennej praktyki lekarza rodzinnego. Jednak ocena zapisu – niezwykle pomocna, a czasem zasadnicza w podejmowaniu decyzji klinicznych – może stanowić źródło licznych trudności i wątpliwości diagnostycznych. Aby tych ostatnich było jak najmniej, pomocna będzie wiedza, umiejętności i doświadczenie lekarza w interpretacji zapisu EKG. A te, jak każdy element praktyki lekarskiej, wymagają stałego powtarzania i odświeżania oraz ćwiczenia. Tym razem skupimy się na przypomnieniu najczęstszych i najistotniejszych z punktu widzenia praktyki sytuacji klinicznych wymagających wykonania badania EKG i interpretacji jego zapisu. Sytuacje te nierzadko rodzą wiele wątpliwości, a umiejętność prawidłowej i sprawnej interpretacji zapisu umożliwia podjęcie właściwych decyzji i ustalenie dalszego postępowania. Zapraszamy na warsztaty, podczas których nasz ekspert, specjalista, ale przed wszystkim praktyk, zmierzy się z tym powszechnym, choć niełatwym tematem.

  Godziny zajęć (do wyboru, grupy 30-osobowe, 90 minut)

  sobota, 16 listopada
  (1) 9.45–11.15 brak wolnych miejsc
  (2) 11.30–13.00 brak wolnych miejsc
  (3) 15.00–16.30 brak wolnych miejsc