Ginekologia i położnictwo 2019 – XVI Krajowa Konferencja Szkoleniowa

Warsztaty towarzyszące

 • Warsztaty

  Zapraszamy na towarzyszące konferencji "Ginekologia i położnictwo 2019” warsztaty. Zachęcamy
  do zapoznania się z propozycjami warsztatów i zapisywania się na nie.

 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Wady wrodzone serca - ewolucja prenatalna i wyniki leczenia

  Prowadzenie: prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel, prof. Tomasz Mroczek

  philips

  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Program:

  •   TGA: diagnoza, istotne informacje perinatalne, leczenie kardiochirurgiczne
  •   HLHS: ewolucja, zmiana historii naturalnej, wyniki leczenia
  •   Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych (TAPVD): pięta achillesowa diagnostyki prenatalnej – jak rozpoznać i jakie to     ma znaczenie dla noworodka
  •   Pojedyncze komory: diagnoza oraz wczesne i późne wyniki leczenia
  •   Pokaz badania z udziałem pacjentek

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 30 osób, 125 minut):

  piątek, 22 listopada
  14.55–17.00 miejsca dostępne

  Koszt uczestnictwa: 150 zł

 • iota

  Ultrasonograficzna ocena jajników według zasad grupy IOTA

  Prowadzenie: prof. Lil Valentin (Malmö, Szwecja)
  gedeon
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Kurs International Ovarian Tumor Analysis (IOTA)
  Grupa International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) została założona w 1999 roku przez Dirka Timmermana, Lil Valentin
  i Toma Bourne’a. W 2000 roku członkowie grupy opublikowali konsensus dotyczący stosowanej obecnie powszechnie terminologii oraz pomiarów odnoszących się do guzów przydatków macicy.
  Po ustaleniu terminologii badacze grupy IOTA z różnych krajów oceniali prospektywnie na podstawie badania ultrasonograficznego guzy przydatków macicy w dużej grupie kobiet, a następnie opracowali tzw. proste reguły oraz modele umożliwiające ocenę ryzyka obecności zmiany złośliwej w jajniku. Dzięki zastosowaniu tych poddanych walidacji modeli ocenę jajników mogą przeprowadzać osoby o różnym stopniu doświadczenia w wykonywaniu ginekologicznego badania ultrasonograficznego.
  Osiągnięcia grupy były wielokrotnie prezentowane na łamach naszego czasopisma i na konferencjach Medycyny Praktycznej.
  Kurs zakończony będzie egzaminem testowym umożliwiającym zdobycie certyfikatu grupy IOTA.

  PROGRAM

  14.00–15.00Cechy ultrasonograficzne wykorzystywane w diagnostyce guzów przydatków macicy
  Prof. Lil Valentin
  15.00–15.10przerwa na kawę

  15.10–16.10 Podsumowanie dotychczasowych wyników badań grupy IOTA
  Prof. Lil Valentin
  16.10–16.40przerwa na kawę

  16.40–17.10Terminologia IOTA
  Prof. Lil Valentin
  17.10–17.25Łatwe do zastosowania cechy opisujące guz jajnika według IOTA
  Prof. Lil Valentin
  17.25–18.10Praktyczne ćwiczenie wykorzystywania metody prostych reguł i innych metod grupy IOTA
  Prof. Lil Valentin
  18.10–18.20przerwa na kawę

  18.20–18.50Test w celu uzyskania certyfikatu umiejętności oceny guzów jajnika według zasad IOTA

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 100 osób [decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty],
  5 godzin):

  czwartek, 21 listopada
  14.00–18.50 miejsca dostępne

  Miejsce warsztatów: Park Inn Hotel, ul. Monte Cassino 2, Kraków.
  Warsztat będzie tłumaczony symultanicznie na język polski.


  Koszt uczestnictwa: 450 zł

 • iota

  Choroby sromu powodujące świąd, ostry i przewlekły ból

  Prowadzenie: dr n. med. Ewa Baszak-Radomańska (Terpa, Lublin)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  PROGRAM

  14.00–15.00Choroby sromu powodujące świąd, ostry i przewlekły ból
     różnicowanie i terminologia zalecana przez International Society of the Study for Vulvovaginal Diseases; zdjęcia, opisy przypadków
  15.00–16.30Wulwodynia jako rodzaj przetrwałego bólu i świądu sromu:
     definicja, przyczyny, rozpoznanie i klasyfikacja
     diagnostyka: zbieranie wywiadu, badanie mięśni dna miednicy u kobiet z przewlekłym bólem ano-urogenitalnym, projekt Integrated Mapping and Assessment Protocol (iMAP)
     choroby współistniejące z wulwodynią: żylaki, szczelina i świąd odbytu, dolegliwości dyzuryczne, nawrotowe zapalenia pęcherza moczowego, zespół bolesnego pęcherza moczowego (Bladder Pain Syndrome – BPS)
  16.45–16.30przerwa

  16.45–18.00Liszaje: liszaj prosty, liszaj twardzinowy, liszaj płaski i choroba Zoona
     zdjęcia, opisy przypadków i leczenie
     choroby sromu niepowodujące bólu
  18.00–19.00Ból związany ze współżyciem płciowym (dyspareunia)
     diagnostyka różnicowa
     postępowanie w zależności od przyczyny

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 70 osób [decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty],
  5 godzin):

  czwartek, 21 listopada
  14.00–19.00 miejsca dostępne

  Miejsce warsztatów: Park Inn Hotel, ul. Monte Cassino 2, Kraków.

  Koszt uczestnictwa: 300 zł

 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Algorytm postępowania w przypadku krwotoku poporodowego z uwzględnieniem nowoczesnych metod tamowania

  Prowadzenie: prof. Ryszard Poręba (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp. z o.o., Tychy; wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  Uczestnicy zapoznają się z algorytmem postępowania w razie wystąpienia krwotoku poporodowego z uwzględnieniem nowoczesnych metod zachowawczych tamowania krwotoku.

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 95 minut):

  piątek, 22 listopada
  12.05–13.40 brak wolnych miejsc

  Koszt uczestnictwa: 120 zł

 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Diagnozowanie zakażeń pochwy

  Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Magdalena Strus (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków)
  gedeon

  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości wykonywania szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej w gabinecie lekarskim.
  Diagnostyka mikroskopowa wykonywana w gabinecie lekarskim przy małym nakładzie środków znacznie poprawia trafność rozpoznań i komfort pracy lekarza, co przekłada się na wyniki leczenia i zadowolenie pacjentek.
  Podczas warsztatów omówione zostaną algorytmy leczenia zakażeń pochwy, opracowane na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Centers for Disease Control and Prevention.
  Przedstawione zostaną również zasady badania kobiet w ciąży w kierunku nosicielstwa paciorkowców i stosowania profilaktyki okołoporodowej.
  Ocena biocenozy pochwy w skali Nugenta.
  W ciągu 95 minut zajęć na kanwie przedstawionych przypadków klinicznych zostaną omówione: zasady ustalania rozpoznania na podstawie objawów klinicznych, wykonywanie preparatu bezpośredniego, ocena mikroskopowa preparatu na podstawie preparatów barwionych, skala Nugenta, algorytm leczenia poszczególnych zakażeń.

  Godziny zajęć (do wyboru, zajęcia warsztatowe dla 15 osób, 95 minut):

  piątek, 22 listopada
  9.30–11.05 brak wolnych miejsc
  12.05–13.40 brak wolnych miejsc
  14.55–16.30 brak wolnych miejsc
  17.35–19.10 brak wolnych miejsc

  Koszt uczestnictwa: 100 zł

  Wybierz grupę:
 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Dystocja barkowa

  Prowadzenie: prof. Ryszard Poręba (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp. z o.o., Tychy; wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 95 minut):

  sobota, 23 listopada
  11.20–12.55 brak wolnych miejsc

  Koszt uczestnictwa: 120 zł

 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Kardiotokografia praktyczna

  Prowadzenie: prof. Wiesław Markwitz (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań)
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  Uczestnicy warsztatów zaznajomią się z zasadami oceny zapisu kardiotokograficznego z uwzględnieniem pułapek mogących powodować błędną interpretację wyniku badania, skutkującą nieraz poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla dziecka, a prawnymi dla lekarza.

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 95 minut):

  sobota, 23 listopada
  9.00–10.35 brak wolnych miejsc

  Koszt uczestnictwa: 100 zł

 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Krwotok poporodowy – podwiązywanie tętnic biodrowych wewnętrznych

  Prowadzenie: prof. Ryszard Poręba (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp. z o.o., Tychy; wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  Szkolenia w małych grupach umożliwiające trening podwiązywania tętnic biodrowych wewnętrznych oraz przedstawienie algorytmu postępowania w przypadku krwotoku poporodowego.

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 95 minut):

  piątek, 22 listopada
  14.55–16.30 brak wolnych miejsc

  Koszt uczestnictwa: 120 zł

 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Nagły poród miednicowy

  Prowadzenie: prof. Ryszard Poręba (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp. z o.o., Tychy; wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  Uczestnicy zapoznają się z algorytmem postępowania w razie wystąpienia nagłego porodu miednicowego.

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 95 minut):

  sobota, 23 listopada
  9.00–10.35 miejsca dostępne

  Koszt uczestnictwa: 120 zł

 • bledy

  Jak pacjenci oceniają lekarzy i jak sprawić, aby oceniali lepiej

  Prowadzenie: dr n. prawn. Radosław Tymiński (Warszawa), dr n. med. Justyna Tymińska (Warszawa)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Zgodnie z wynikami badań naukowych pacjenci – wbrew oczekiwaniom lekarzy i często własnym deklaracjom – nie oceniają personelu medycznego na podstawie kompetencji zawodowych, lecz innych umiejętności i cech. Celem warsztatu jest ukazanie, jak położnicy-ginekolodzy są postrzegani przez pacjentki (dr Radosław Tymiński, radca prawny), oraz zaprezentowanie metod, dzięki którym będą one bardziej zadowolone z wizyty u lekarza (dr n. med. Justyna Tymińska, specjalista medycyny rodzinnej).

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 30 osób, 95 minut):

  piątek, 22 listopada
  14.55–16.30 miejsca dostępne

  Koszt uczestnictwa: 50 zł

 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Podstawowa diagnostyka onkologiczna w gabinecie ginekologicznym

  Prowadzenie: prof. Ewa Nowak-Markwitz (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu))
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  • Zagadnienia diagnostyki onkologicznej w gabinecie lekarskim
  • Praktyczne przedstawienie diagnostyki patologii szyjki macicy – prawidłowe pobieranie materiału do badania cytologicznego oraz wykonywanie biopsji i testów w kierunku HPV
  • Diagnostyka nieprawidłowości w zakresie endometrium
  • Ocena znaczenia i przydatności oznaczania stężeń markerów nowotworowych w diagnostyce raka jajnika

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 95 minut):

  piątek, 22 listopada
  9.30–11.05 brak wolnych miejsc

  Koszt uczestnictwa: 50 zł

 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Porody instrumentalne

  Prowadzenie: prof. Ryszard Poręba (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp. z o.o., Tychy; wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  Szkolenia w małych grupach umożliwiające trening prowadzenia porodów instrumentalnych z użyciem fantomów z zastosowaniem kleszczy położniczych oraz próżniociągu położniczego.

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 95 minut):

  piątek, 22 listopada
  17.35–19.10 brak wolnych miejsc

  Koszt uczestnictwa: 120 zł

 • Prawo medyczne

  Prawo medyczne

  Prowadzenie: prof. UŁ Rafał Kubiak (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  (rozwiń informacje o warsztacie)

  Bezpłatne warsztaty prawnicze, w których na kanwie przypadków zostaną omówione najczęstsze problemy praktyczne i błędy popełniane przez lekarzy, w tym zagadnienia dotyczące: tajemnicy lekarskiej, zgody pacjentki na leczenie, zgłoszenia urodzenia martwego dziecka, leczenia osób małoletnich czy cięcia cesarskiego na życzenie.

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 30 osób, 95 minut):

  sobota, 23 listopada
  11.20–12.55 miejsca dostępne

  Koszt uczestnictwa: udział bezpłatny (wyłącznie dla uczestników konferecnji)

 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Uroginekologia w pigułce. Pessaroterapia

  Prowadzenie: dr hab. n med. Grzegorz Surkont (Uniwersytet Medyczny, Łódź), dr Edyta Wlaźlak (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  Szkolenie dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i terapią uroginekologiczną. Trening praktycznych umiejętności doboru i dopasowania pessarów oraz badań kontrolnych.

  Godziny zajęć (do wyboru, zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 95 minut):

  piątek, 22 listopadasobota, 23 listopada
  12.05–13.40 brak wolnych miejsc 9.00–10.35 miejsca dostępne

  Koszt uczestnictwa: 100 zł

  Wybierz grupę:
 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Wstępna diagnostyka niepłodności w gabinecie ginekologicznym

  Prowadzenie: prof. Rafał Kurzawa (Klinika Rozrodczości i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  Praktyczne szkolenie prowadzone w interaktywnej formie pozwalające poznać zasady prowadzenia wstępnej diagnostyki niepłodności z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów.

  Godziny zajęć (zajęcia warsztatowe dla 20 osób, 95 minut):

  sobota, 23 listopada
  11.20–12.55 brak wolnych miejsc

  Koszt uczestnictwa: 200 zł

 • Poród podczas ŚDM? Potrzebny identyfikator

  Zaopatrywanie porodowych uszkodzeń zwieraczy odbytu

  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak (Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety w Warszawie)
  (rozwiń informacje o warsztacie)
  Praktyczne szkolenie pozwalające poznać zasady zaopatrywania porodowych pęknięć krocza III i IV stopnia. Każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego ćwiczenia na modelu zwierzęcym.

  Godziny zajęć (do wyboru, zajęcia warsztatowe dla 20 osób [decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty], 120 minut):

  sobota, 23 listopada
  9.00–11.00 brak wolnych miejsc
  11.30–13.30 brak wolnych miejsc

  Koszt uczestnictwa: 300 zł