Diagnostyka raka piersi

Program sympozjum

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

piątek, 15 marca

11.30–12.30 Rejestracja uczestników
12.30–13.00 Nowe metody diagnostyki raka piersi oparte na mammografii i ich miejsce w diagnostyce raka piersi
dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska (Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie)
13.00–13.30 Elastografia i jej rola w diagnostyce raka piersi
dr n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
13.30–14.00 MR piersi i jego miejsce w diagnostyce raka piersi
dr n. med. Małgorzata Stusińska (Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy)
14.00–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–15.30 The analysis of the advantages of VABB vs trucut under US based on the cases performed at European Instytute of Oncology, Milan
dr Enrico Cassano (European Institute of Oncology, Milan)
15.30–16.00 All about the needles - Does size matter?
dr Licia Laurino (Head of Pathology Dep. Mestre Hospital, Venice)
16.00–16.30 Mammography Screening in Denmark: Implementation of a Population Based Service cancer Screening Program, Quality Assurance, Results, and Future Potentials. 1991-2019
dr Ilse Vejborg (Head of Department of Radiology Rigshospitalet, Copenhagen)
16.30–17.00 Nowa kwalifikacja histopatologiczna
prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś (Kierownik Zakładu Patomorfologii Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie)
17.00–17.30 Przerwa kawowa

17.30–18.00 Co nowego w diagnostyce raka piersi
dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska (Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie)
18.00–18.30 Co się zmienia w postępowaniu z regionalnymi węzłami chłonnymi u chorych na raka piersi
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
18.30–19.00 Co nowego w leczeniu systemowym u chorych na raka piersi
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski (Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii CMKP, Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii CSKMSWiA, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi)
19.00–19.15 Podsumowanie i zamknięcie części wykładowej sympozjum