Diagnostyka raka piersi

Zaproszenie


Sedecznie zapraszam Państwa na kolejną edycję sympozjum poświęconego diagnostyce i leczeniu raka piersi. Jak wiemy, diagnostyka raka piersi jest trudna. Czasem zastosowanie dwóch (a nawet więcej) metod nie pozwala na wykrycie raka piersi. Dlatego w tym roku w ramach symozjum zostaną omówione najnowsze metody diagnostyki raka piersi, takie jak: mammografia spektralna, tomosynteza, elastografia i rezonans magnetyczny, a także nowe techniki biopsji piersi. Program obejmuje również wykłady kliniczne, ponieważ - aby dobrze postępować z chorymi na raka piersi - konieczna jest ścisła współpraca radiologa, patologa, chirurga i onkologa.

Sympozjum trwa 2 dni (pierwszy dzień - część wykładowa, drugi dzień - część warsztatowa). Zapisy na warszaty prowadzone są oddzielnie.

Zapraszamy i do zobaczenia!

dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
Centrum Onkologii-Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie