XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Lekarze wobec terapii daremnej

Program

Uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych.

czwartek, 23 maja 10.00-16.00

XII Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej. Lekarze wobec terapii daremnej" – zadanie finansowane w ramach umowy 519/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
9.00–10.00Rejestracja uczestników

10.00-10.10
Otwarcie Sympozjum

10.10–10.30Terapia daremna czy uporczywa – wprowadzenie pojęć
prof. Małgorzata Krajnik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
10.30–10.50Terapia daremna na świecie i w Polsce
prof. Andrzej Kübler (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
10.50–11.10Trudności w stosowaniu rekomendacji PTAiIT dotyczących odstępowania od terapii podtrzymującej życie
prof. Piotr Knapik (Śląski Uniwersytet Medyczny)
11.10–11.30Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci
dr Marcin Rawicz (Warszawa)
11.30–11.50Dlaczego jedni chorzy wybierają wentylację mechaniczną, a inni nie – casus chorych na stwardnienie bocznezanikowe
lek. Anna Adamczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
11.50–12.30Przerwa na kawę
12.30–12.50Kiedy lekarz może wyłączyć respirator? Punkt widzenia bioetyka katolickiego
ks. prof. Piotr Aszyk (Collegium Bobolanum,Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
12.50–13.10Konsultacje medycyny paliatywnej w szpitalu jako pomoc dla lekarzy oddziałów intensywnej terapii
prof. Małgorzata Krajnik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
13.10–13.30Pomoc rodzinie w sytuacji konieczności podejmowania decyzji dotyczących uporczywych terapii
dr n. med. Małgorzata Piskunowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
13.30–13.50Rola lekarza w konferencjach rodzinnych na oddziałach intensywnej terapii
prof. Roman Jaeschke (McMaster University, Kanada)
13.50–14.10Co zrobić, żeby lekarz intensywnej terapii nie bał się prawnika
dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska (Warszawa)
14.10–14.40Terapia daremna – czego nas uczą doświadczenia świata zachodniego
Wesley Smith (Discovery Institute’s Center on Human Exceptionalism, USA)
14.40–16.00Panel dyskusyjny
16.00Zakończenie Sympozjum