XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Lekarze wobec terapii daremnej

ZAPISZ SIĘ

Rejestracja on-line została zakończona.

Istnieje możliwość zapisu na miejscu w dniu konferencji.

Zapraszamy!