X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu – MEDYCYNA BÓLU 2019

Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w X Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, które odbędzie się 26–28 września 2019 r. w Warszawie.

Wyrażamy nadzieję, że Zjazd okaże się ważnym i dobrze ocenianym spotkaniem naukowym oraz okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami medycyny bólu. Podobnie jak w latach ubiegłych liczymy na udział wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów zainteresowanych medycyną bólu.

Celem spotkania będzie prezentacja nowości w zakresie diagnostyki i leczenia bólu.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do udziału w Zjeździe i wierzymy, że podobnie jak w poprzednich latach, organizacja spotkania, jego poziom naukowy oraz program imprez towarzyszących spełnią Państwa oczekiwania.

Z poważaniem

prof. hab. n. med. Jan Dobrogowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. nadzw.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Komitet Honorowy

  prof. Łukasz Szumowski (Minister Zdrowia)   Józefa Szczurek-Żelazko (Sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia)   prof. Mirosław Wielgoś (Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)   Rafał Trzaskowski (Prezydent Warszawy)   prof. Ryszard Gellert (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego)   prof. Teofan Domżał   prof. Leon Drobnik   prof. Brona Fullen (Prezydent EFIC)   prof. Jerzy Garstka   prof. Andrzej Kübler   prof. Ewa Mayzner-Zawadzka   prof. Ryszard Przewłocki   prof. Zbigniew Rybicki   prof. Andrzej Szczudlik   prof. Janina Suchorzewska   prof. Krystyna de Walden-Gałuszko   prof. Joanna Zakrzewska   prof. Daniel Zarzycki   dr n. med. Marek Tombarkiewicz (Dyrektor Narodowego Insytetu Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii)   Marzena Domańska-Sadynica (Prezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia)   Krzysztof Ostrowski (Poseł na Sejm RP)

Komitet Naukowy

  prof. Jan Dobrogowski   prof. Janusz Andres   dr hab. Alicja Bartkowska-Śniatkowska   prof. Andrzej Basiński   dr hab. Przemysław Bąbel   dr n. med. Szymon Białka   dr Krystyna Boczar   dr Radosław Chutkowski   prof. Teofan Domżał   prof. Leon Drobnik   prof. Dominika Dudek   prof. Julian Dutka   prof. Krystyna De Walden-Gałuszko   prof. Elon Eisenberg   prof. Brona Fullen   prof. Michał Gaca   prof. Jerzy Garstka   dr n. med. Teodor Goroszeniuk   prof. Barbara Gryglewska   dr n. med. Grzegorz Hura   dr n. med. Julita Istrati   dr n. med. Marcin Janecki   dr Joanna Jakowicka-Wordliczek   prof. Krzysztof Kobylarz   dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska   dr hab. Mariusz Korkosz   dr n. med. Mariola Kosowicz   dr n. med. Dariusz Kosson   dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka   dr hab. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek   prof. Marek Kowalczyk   prof. Wojciech Kozubski   dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK   dr n. med. Andrzej Król   prof. Krzysztof Kusza   prof. Andrzej Kübler   prof. Stanisław Kwiatkowski   dr hab. Wojciech Leppert, prof. UMP   prof. Jerzy Robert Ładny   prof. Andrzej Maciejczak   prof. Dariusz Maciejewski   prof. Waldemar Machała   dr hab. Małgorzata Malec-Milewska, prof. nadzw.   dr Radosław Marciniak   prof. Ewa Mayzner-Zawadzka   dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska   prof. Joanna Mika   prof. Hanna Misiołek   prof. Radosław Owczuk   dr hab. Anna Przeklasa-Muszyńska   prof. Barbara Przewłocka   prof. Ryszard Przewłocki   dr n. med. Jadwiga Pyszkowska   dr n. o zdr. Anna Pyszora   dr n. med. Wojciech Serednicki   dr Agnieszka Sękowska   dr n. med. Michał Skalski   dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak   prof. Adam Stępień   prof. Janina Suchorzewska   prof. Andrzej Szczudlik   prof. Zbigniew Rybicki   dr hab. Bożena Targońska-Stępniak   prof. Jerzy Wordliczek   dr n. med. Jarosław Woroń   dr hab., prof. nadzw. Lucjan Wyrwicz   dr n. med. Renata Zajączkowska   prof. Joanna Zakrzewska   prof. Daniel Zarzycki   prof. Andrzej Zawadzki   dr hab. Marzena Zielińska   dr n. med. Zbigniew Żylicz

Komitet organizacyjny

  dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. nadzw. – przewodnicząca   dr Katarzyna Dojlitko   dr Anna Kociuba   dr n. med. Andrzej Kołacz   dr n. med. Dariusz Kosson   dr n. med. Hanna Kucia   dr n. med. Anna Rupniewska-Ładyko   dr Agnieszka Sękowska   dr Andrzej Wierciński