X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu – MEDYCYNA BÓLU 2019

Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w X Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, które odbędzie się 26–28 września 2019 r. w Warszawie.

Wyrażamy nadzieję, że Zjazd okaże się ważnym i dobrze ocenianym spotkaniem naukowym oraz okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami medycyny bólu. Podobnie jak w latach ubiegłych liczymy na udział wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów zainteresowanych medycyną bólu.

Celem spotkania będzie prezentacja nowości w zakresie diagnostyki i leczenia bólu.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do udziału w Zjeździe i wierzymy, że podobnie jak w poprzednich latach, organizacja spotkania, jego poziom naukowy oraz program imprez towarzyszących spełnią Państwa oczekiwania.

Z poważaniem

prof. hab. n. med. Jan Dobrogowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Komitet Honorowy

  prof. Łukasz Szumowski (Minister Zdrowia)   Józefa Szczurek-Żelazko (Sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia)   prof. Mirosław Wielgoś (Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)   Rafał Trzaskowski (Prezydent Warszawy)   prof. Ryszard Gellert (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego)   prof. Teofan Domżał   prof. Leon Drobnik   prof. Brona Fullen (Preyzdent EFIC)   prof. Jerzy Garstka   prof. Andrzej Kübler   prof. Ewa Mayzner-Zawadzka   prof. Ryszard Przewłocki   prof. Zbigniew Rybicki   prof. Andrzej Szczudlik   prof. Janina Suchorzewska   prof. Krystyna de Walden-Gałuszko   prof. Joanna Zakrzewska   prof. Daniel Zarzycki

Komitet Naukowy

  prof. Jan Dobrogowski   prof. Janusz Andres   prof. Andrzej Basiński   dr hab. Przemysław Bąbel   prof. Teofan Domżał   prof. Leon Drobnik   prof. Julian Dutka   prof. Krystyna De Walden-Gałuszko   prof. Jerzy Garstka   dr n. med. Teodor Goroszeniuk   prof. Barbara Gryglewska   dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska   prof. Krzysztof Kobylarz   dr hab. Mariusz Korkosz   dr hab. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek   prof. Marek Kowalczyk   dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK   prof. Krzysztof Kusza   prof. Andrzej Kübler   prof. Stanisław Kwiatkowski   dr hab. Wojciech Leppert, prof. UM   prof. Dariusz Maciejewski   dr hab. Małgorzata Malec-Milewska   prof. Ewa Mayzner-Zawadzka   prof. Joanna Mika   prof. Hanna Misiołek   prof. Radosław Owczuk   dr hab. Anna Przeklasa-Muszyńska   prof. Barbara Przewłocka   prof. Ryszard Przewłocki   dr n. med. Jadwiga Pyszkowska   dr n. med. Wojciech Serednicki   dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak   prof. Adam Stępień   prof. Janina Suchorzewska   prof. Andrzej Szczudlik   prof. Jerzy Wordliczek   dr n. med. Jarosław Woroń   prof. Daniel Zarzycki   prof. Andrzej Zawadzki   dr n. med. Zbigniew Żylicz

Komitet organizacyjny

  dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska – przewodnicząca   dr n. med. Andrzej Kołacz   dr n. med. Dariusz Kosson   dr n. med. Hanna Kucia   dr n. med. Anna Rupniewska-Ładyko   dr Agnieszka Sękowska