X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu – MEDYCYNA BÓLU 2019