X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu – MEDYCYNA BÓLU 2019

PROGRAM

Pod auspicjami

Czwartek, 26 września

9.00–20.15Rejestracja uczestników

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
11.15–13.30
Farmakoterapia bólu przewlekłego – postępy / nowe leki
Przewodniczący sesji: Jan Dobrogowski, Jarosław Woroń, Elon Eisenberg
 1. Cannabinoids in chronic pain treatment
  Elon Eisenberg
 2. Opioidy w bólu przewlekłym pochodzenia nienowotworowego – korzyści i zagrożenia
  Andrzej Kubler
 3. Analgetyczne działanie leków niebędących analgetykami
  Jarosław Woroń
 4. Farmakoterapia bólu neuropatycznego – co nowego?
  Jan Dobrogowski
Bóle głowy
Przewodniczący sesji: Adam Stępień, Wojciech Kozubski, Jerzy Garstka
 1. Nowoczesne leczenie migreny
  Adam Stępień
 2. Od rozpoznania do leczenia trójdzielno–autonomicznych bólów głowy
  Wojciech Kozubski
 3. Leczenie interwencyjne w bólach głowy
  Jacek Rożniecki
 4. Jak postępować z pacjentem cierpiącym na codzienne bóle głowy
  Izabela Domitrz
Ból w narządzie ruchu – OA, spondyloartropatie
Przewodniczący sesji: Julian Dutka, Bożena Targońska-Stępniak, Daniel Zarzycki
 1. Leczenie bólu w spondyloartropatiach zapalnych (SpA)
  Hanna Przepiera-Będzak
 2. Czy potrzebne są jeszcze leki przeciwbólowe w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów?
  Jerzy Świerkot
 3. Choroba zwyrodnieniowa stawów jako choroba zapalna
  Bożena Targońska-Stępniak
 4. Choroba zwyrodnieniowa stawu – problem ortopedyczny i nie tylko
  Łukasz Dutka
 5. Patogeneza i symptomatologia bólu w gonartrozie – wpływ na wybór metody leczenia
  Julian Dutka
12.30–13.10
Sesja satelitarna firmy Angelini

Praktyczne aspekty leczenia zaostrzeń bólu u pacjentów onkologicznych
Aleksandra Ciałkowska-Rysz

13.30–14.45
Przerwa obiadowa

14.45–17.00
Postępy w leczeniu bólu ostrego – state of art 2019
Przewodniczący sesji: Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska, Janina Suchorzewska
 1. Immunosupresja indukowana przez opioidy – mechanizmy i implikacje kliniczne w okresie okołooperacyjnym
  Renata Zajączkowska
 2. Przetrwały ból pooperacyjny
  Magdalena Kocot-Kępska
 3. Ostry ból pourazowy
  Waldemar Machała
 4. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego w chirurgii ogólnej – zalecenia 2019
  Jerzy Wordliczek
 5. Czy e-learning jest przydatny w nauczaniu podstaw medycyny bólu? Doświadczenia własne PTBB
  Krystyna Zdziechowska
Psychologiczne aspekty leczenia bólu a jakość życia pacjenta z bólem przewlekłym
Przewodniczący sesji: Ryszard Przewłocki, Mariola Kosowicz, Krystyna de Walden-Gałuszko
 1. Jakość życia osób cierpiących z powodu bólu nowotworowego
  Mariola Kosowicz
 2. Ból przewlekły a jakość życia chorych na nowotwory
  Wojciech Leppert
 3. Ból proceduralny w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży
  Marzena Samardakiewicz
 4. Czy poczucie humoru i śmiech poprawiają jakość życia pacjentów z bólem przewlekłym?
  Krystyna de Walden-Gałuszko
 5. Psychospołeczne predyktory wystąpienia przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa u chorych zgłaszających się na oddział ratunkowy
  Krzysztof Basiński
 6. Ból towarzyszący fibromialgii: pilotażowe badania obrazowania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym
  Łukasz Malecki
Metody zachowawcze i operacyjne w leczeniu przewlekłego bólu krzyża
Przewodniczący sesji: Andrzej Szczudlik, Andrzej Maciejczak, Jan Dobrogowski
 1. Farmakologiczne leczenie bólu krzyża
  Andrzej Szczudlik
 2. Przegląd zabiegowych i inwazyjnych metod leczenia bólu krzyża
  Andrzej Maciejczak
 3. Fizjoterapia w leczeniu bólu krzyża
  Elżbieta Mirek
 4. Przemiana ostrego bólu krzyża w ból przewlekły
  Jan Dobrogowski, Magdalena Kocot-Kępska
 5. Pacjent z zaburzeniami somatoformicznymi: znaczenie relacji pacjent – lekarz dla procesu leczenia care rather than cure
  Justyna Koniczuk-Kleja
14.45–15.25
Sesja satelitarna firmy Accord Healthcare

Leczenie bólu u pacjentów chorych na nowotwór
 1. Farmakoterapia bólu u chorego na nowotwór
  Jarosław Woroń
 2. Optymalizacja leczenia bólu u chorego na nowotwór
  Michał Graczyk

15.30–16.10
Sesja satelitarna firmy Canopy Growth

Kannabinoidy w leczeniu bólu i nie tylko – kiedy, komu i w jaki sposób
Jarosław Woroń

16.15–16.55
Sesja satelitarna firmy Novartis

 1. Depresja u pacjentów z migreną, z perspektywy neurologa
  Jacek Rożniecki
 2. Migrena w praktyce lekarza psychiatry
  Sławomir Murawiec

17.00–17.30
Przerwa

17.30–18.45
Ceremonia otwarcia Zjazdu
Przemówienia powitalne:
Prezes PTBB – Jan Dobrogowski
Prezydent EFIC – Brona Fullen
Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski
Dyrektor CMKP – Ryszard Gellert
Poseł na Sejm RP – Krzysztof Ostrowski

Wykłady inauguracyjne
Brona Fullen
Ryszard Przewłocki
Ceremonia otwarcia Zjazdu

18.45–20.00
Walne zebranie PTBB

20.30
Koktajl powitalny


Piątek, 27 września

8.00–20.00Rejestracja uczestników

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
8.30–10.45
Leczenie bólu u dzieci
Przewodniczący sesji: Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Marzena Zielińska, Krzysztof Kobylarz

 1. Drabina analgetyczna – wytyczne ESPA
  Marzena Zielińska
 2. Postępowanie w bólu pooperacyjnym – ogólne zalecenia Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
  Alicja Bartkowska-Śniatkowska
 3. Postępowanie w bólu pooperacyjnym – szczegółowe zalecenia Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
  Maciej Cettler
 4. Ból przewlekły u dzieci – aktualna koncepcja leczenia
  Krzysztof Kobylarz

Nauki podstawowe – co nowego dla klinicysty?
Przewodniczący sesji: Barbara Przewłocka, Joanna Mika
 1. Hamowanie w uszkodzonym rdzeniu kręgowym – cel w terapii spastyczności i bólu?
  Małgorzata Skup
 2. Od badań podstawowych do klinicznych – krótka historia rozwoju nowego preparatu zawierającego opioid i sól magnezu
  Magdalena Bujalska-Zadrożny
 3. Czarny charakter czy superbohater? Rola układu histaminergicznego w patogenezie bólu neuropatycznego
  Katarzyna Popiołek-Barczyk
 4. Czy leki antyretrowirusowe mogą działać przeciwbólowo? Rola CCR5 w bólu neuropatycznym
  Klaudia Kwiatkowski
Fizjoterapia w leczeniu bólu
Przewodniczący sesji: Brona Fullen, Anna Cabak, Anna Pyszora
 1. The sub–classification and management of low back pain
  Brona Fullen
 2. Możliwości stosowania fizjoterapii u chorych z bólem związanym z nowotworem
  Anna Pyszora
 3. Fakty i mity na temat fizykoterapii w przewlekłych zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa – doświadczenia własne i krytyczny przegląd najnowszego piśmiennictwa
  Jakub Taradaj
 4. „Bark zamrożony” – fakty i mity
  Jacek Mańka
 5. Fizjoprofilaktyka i wspomaganie leczenia zespołów bólowych kręgosłupa
  Anna Cabak
 6. Terapia manualna w leczeniu bólu: placebo czy nie?
  Wacław Adamczyk
8.30–9.30
Sesja satelitarna firmy Sandoz

Terapia bólu neuropatycznego i złożonych zespołów bólowych
 1. Patomechanizm i implikacje kliniczne bólu neuropatycznego
  Jerzy Wordliczek
 2. Przypadki bólu neuropatycznego: DPN, postherpetica
  Małgorzata Malec-Milewska
 3. Pacjent z bólem o złożonym patomechanizmie - jak diagnozować i leczyć?
  Magdalena Kocot-Kępska

9.45–10.45
Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie

Interdyscyplinarne podejście do leczenia bólu zapalnego w narządzie ruchu w praktyce lekarza POZ
 1. Patomechanizm powstawania bólu zapalnego
  Jerzy Wordliczek
 2. Rola Neurologa w bólu w narządzie ruchu
  Beata Tarnacka
 3. Rola Rehabilitanta w bólu w narządzie ruchu
  Beata Tarnacka
10.45–11.15
Przerwa

11.15–13.30
Ból / lęk / depresja / bezsenność
Przewodniczący sesji: Dominika Dudek, Michał Skalski, Leon Drobnik
 1. Ból i bezsenność
  Michał Skalski
 2. Ból i depresja
  Dominika Dudek
 3. Ból i lęk
  Bartłomiej Gmaj
 4. Leki psychotropowe a ból
  Przemysław Bieńkowski
Ból u chorego wyleczonego z choroby nowotworowej i u chorego który umiera – czy zasady leczenia bólu są inne?
Przewodniczący sesji: Małgorzata Krajnik, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Andrzej Kübler
 1. Co może boleć chorego wyleczonego z choroby nowotworowej
  Renata Zajączkowska
 2. Odległe powikłania długotrwałej opioidoterapii u chorych wyleczonych z choroby nowotworowej
  Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
 3. Fizjoterapeuta i lekarz cz. 1 – tandem w leczeniu bólu u chorych wyleczonych z choroby nowotworowej
  Anna Pyszora, Zbigniew Żylicz (Holandia)
 4. Chory umierający z powodu choroby nowotworowej – co tak naprawdę oznacza „ból totalny”
  Małgorzata Krajnik
 5. Fizjoterapeuta i lekarz cz. 2 – tandem w leczeniu bólu u chorych u kresu życia
  Zbigniew Żylicz (Holandia), Anna Pyszora
Sesja Sekcji Interwencyjnej PTBB
Przewodniczący sesji: Andrzej Król, Teodor Goroszeniuk
 1. Uszkodzenie typu “whiplash”. Co robić? Diagnostyka, patofizjologia, rokowanie, postępowanie
  Andrzej Król
 2. MR spektrometria w diagnostyce bólu dyskogennego
  Piotr Buczkowski
 3. Wybrane zespoły przewlekłego bólu pooperacyjnego. Diagnostyka i leczenie
  Michal But
 4. Dolegliwości bólowe stawu krzyżowo-biodrowego. Diagnostyka i leczenie
  Wojciech Nierodziński
 5. Terapia regeneracyjna / regenerative medicine therapy
  Zbigniew Kirkor
 6. Spinal analgesic drug delivery (SADD). Nowości, wskazania i doświadczenia w praktyce
  Jacek Rykowski
 7. Nieinwazyjna stymulacja zwoju skrzydłowo-podniebiennego – Non-invasive SPG stimulation
  Teodor Goroszeniuk
10.45–13.30
Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie

 1. Rola Ortopedy w bólu w narządzie ruchu
  Łukasz Kubaszewski
 2. Interakcje lekowe i działania niepożądane w farmakologii bólu zapalnego w narządach ruchu
  Jarosław Woroń
 3. Leczenie bólu zapalnego w narządzie ruchu
  Małgorzata Malec-Milewska
 4. Dyskusja i pytania
13.30–14.45
Przerwa obiadowa

14.45–17.00
Sesja Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB
Przewodniczący sesji: Joanna Zakrzewska, Jolanta Kostrzewa-Janicka, Teofan Domżał
 1. How to manage an intractable trigeminal neuralgia patient?
  Joanna Zakrzewska
 2. Wpływ żeńskich hormonów płciowych na odczuwanie bólu
  Monika Grymowicz
 3. Ból mięśniowo-powięziowy w obrębie układu stomatognatycznego
  Błażej Szczerbaniewicz
 4. Pacjent z bólem ostrym i chronicznym – dwa różne podejścia do terapii pacjenta z bólem w obszarze głowy i szyi
  Magdalena Bogucka
 5. Dyzestezja i objawy chorób somatycznych a zaburzenia skroniowo-żuchwowe
  Jolanta Kostrzewa-Janicka
 6. Pourazowa bolesna neuropatia trójdzielna
  Anna Przeklasa-Muszyńska
Leczenie bólu u chorego na nowotwór
Przewodniczący sesji: Wojciech Leppert, Marcin Janecki, Lucjan Wyrwicz
 1. Wpływ bólu epizodycznego na jakość życia chorych na nowotwory
  Wojciech Leppert
 2. Przyczynowe leczenie onkologiczne u chorych w medycynie paliatywnej
  Lucjan Wyrwicz
 3. Postępowanie w bólu neuropatycznym u chorych na nowotwory – stan wiedzy w 2019 r.
  Jerzy Wordliczek
 4. Zastosowanie technik interwencyjnych w leczeniu bólu u chorych na nowotwory
  Elwira Góraj
 5. Rola leków biologicznych w terapii bólu kostnego
  Marcin Janecki
Blokady centralne w terapii bólu
Przewodniczący sesji: Hanna Misiołek, Waldemar Machała
 1. Blokady centralne w bólu ostrym
  Andrzej Daszkiewicz, Hanna Misiołek
 2. Blokady centralne w bólu przewlekłym
  Jacek Rykowski, Wojciech Nierodziński
14.45–15.25
Sesja satelitarna firmy Stada

Leczenie bólu w oparciu o mechanizm jego powstawania – tapentadol w praktyce klinicznej
Jan Dobrogowski, Magdalena Kocot-Kępska, Anna Przeklasa-Muszyńska, Marcin Janecki

15.35–15.55
Sesja satelitarna firmy Aspen

Miejsce remifentanylu we współczesnej anestezjologii
Waldemar Machała

16.00–17.00
Sesja satelitarna firmy KRKA

  Dekalog leczenia bólu, czyli Co? Gdzie? Kiedy i Jak?
 1. Teoria a praktyka – jak znaleźć optymalny analgetyk?
  Magdalena Kocot-Kępska
 2. Nie pozwól by ból działał Ci na nerwy – praktyczne aspekty leczenia bólu neuropatycznego
  Małgorzata Malec-Milewska
17.00–17.30
Przerwa

17.30–19.45
Leczenie bólu u osób w wieku podeszłym
Przewodniczący sesji: Barbara Gryglewska, Dariusz Kosson

 1. Zależność między geriatrycznym zespołem kruchości i bólem
  Barbara Gryglewska
 2. Blaski i cienie stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u osób w starszym wieku
  Dariusz Kosson
 3. Skuteczność niefarmakologicznych metod leczenia bólu u osób starszych
  Marcin Kołacz
 4. Granice fizjoterapii w geriatrii
  Witold Witkowski
 5. Uwarunkowania długowieczności – doświadczenia chińskie
  Piotr Boruc
 6. Niebezpieczne interakcje leków przeciwbólowych, o których należy pamiętać, lecząc chorych w starszym wieku
  Jarosław Woroń
Leczenie bólu neuropatycznego – stan wiedzy na rok 2019
Przewodniczący sesji: Ryszard Przewłocki, Lucjan Wyrwicz, Renata Zajączkowska
 1. Leczenie neuropatii obwodowych u chorych onkologicznych
  Lucjan Wyrwicz
 2. Świąd neuropatyczny
  Małgorzata Krajnik
 3. Zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS) – aktualne standardy diagnostyki i leczenia
  Renata Zajączkowska
 4. Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia bólu neuropatycznego
  Jan Dobrogowski
Zastosowanie technik międzypowięziowych w znieczuleniu regionalnym
Przewodniczący sesji: Szymon Białka, Radosław Marciniak, Ewa Mayzner-Zawadzka
 1. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy blokad międzypowięziowych. Od budowy nerwu rdzeniowego do ESP-block
  Radosław Marciniak
 2. Farmakologia leków znieczulenia miejscowego oraz leków adiuwantowych. Zagadnienie ich toksyczności – LAST but not least
  Hanna Misiołek
 3. Omówienie blokad międzypowięziowych w obrębie klatki piersiowej
  Szymon Białka
 4. Omówienie blokad międzypowięziowych w obrębie brzucha
  Radosław Marciniak
 5. Zespoły bólowe w obrębie klatki piersiowej i brzucha – wskazania do blokad międzypowięziowych
  Luay Al-Qadi
17.30–18.10
Sesja satelitarna firmy Polpharma
 1. Ból – czy tylko terapia lekami przeciwbólowymi?
  Jarosław Woroń
 2. Bezpieczeństwo i skuteczność dożylnego stosowania lidokainy
  Hanna Misiołek
Sobota, 28 września

8.00–14.30Wydawanie zaświadczeń

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
8.30–10.45
Ból ostry okołoporodowy
Przewodniczący sesji: Michał Gaca, Radosław Chutkowski, Agnieszka Sękowska
 1. Czego oczekuje położnik od anestezjologa w okresie okołoporodowym
  Katarzyna Kosińska-Kaczyńska
 2. Czego oczekuje anestezjolog od położnika w okresie okołoporodowym
  Michał Gaca
 3. Analgezja porodu – przegląd zaleceń polskich i europejskich
  Elżbieta Nowacka
 4. Nowe i stare leki przeciwbólowe w pierwszej i kolejnych dobach po porodzie
  Agnieszka Sękowska
 5. Zastosowania blokad regionalnych: TAP-block i QLB w analgezji po cięciu cesarskim
  Radosław Chutkowski
 6. Postępowanie w bólu pooperacyjnym u niemowląt
  Małgorzata Domagalska
 7. Popunkcyjne bóle głowy – omówienie badania własnego i badania europejskiego EPIMAP
  Bartłomiej Wódarski, Radosław Chutkowski
Leczenie bólu na oddziale intensywnej terapii
Przewodniczący sesji: Jerzy Wordliczek, Wojciech Serednicki
 1. Patofizjologia bólu chorego w intensywnej terapii
  Jerzy Wordliczek
 2. Algorytmizacja oceny i terapii bólu u chorego na OIT
  Wojciech Serednicki
 3. Miejsce sedacji w leczeniu bólu chorego na OIT
  Jerzy Wordliczek
 4. Techniki regionalnej anestezji – blokady przedziałowe i centralne w leczeniu bólu chorych na OIT
  Renata Zajączkowska
Sesja plakatowa
Przewodniczący sesji: Joanna Mika, Krystyna Boczar, Jadwiga Pyszkowska
Krótkie prezentacje ustne
(7 min. na wystąpienie)

Leki przeciwbólowe stosowane powierzchniowo i przezskórnie
Przewodniczący sesji: Małgorzata Malec-Milewska, Magdalena Kocot-Kępska, David Kopsky
 1. Topical phenytoin in patients with peripheral neuropathic pain
  David Kopsky
 2. Gdzie diabeł nie może, tam miejscowy NLPZ pośle, czyli dlaczego w leczeniu bólu warto stosować leki miejscowe
  Jarosław Woroń
 3. Rola receptorów TRPV1 w nocycepcji – kliniczne zastosowanie kapsaicyny
  Małgorzata Malec-Milewska
 4. 5% lidokaina w plastrach – state of art 2019
  Magdalena Kocot-Kępska
 5. Mezoterapia – małoinwazyjna powierzchniowa droga podawania leków w terapii bólu
  Elwira Góraj
10.45–11.15
Przerwa

11.15–13.30
Leczenie przeciwbólowe w zespole ratownictwa medycznego
Przewodniczący sesji: Andrzej Basiński, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Jerzy Robert Ładny
 1. Analiza działań Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego w Polsce w 2018 r.
  Jerzy Robert Ładny
 2. Analiza wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego z całej Polski do urazów u dzieci w 2018 roku pod kątem leczenia przeciwbólowego
  Klaudiusz Nadolny
 3. Dolegliwości bólowe jako powód hospitalizacji pacjenta na Klinicznym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
  Daniel Ślęzak
 4. Rola pielęgniarki w terapii bólu
  Andrzej Basiński
 5. Aspekt prawny podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej przez pielęgniarki i położne w celu uśmierzania bólu pooperacyjnego
  Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
 6. Rekomendacje Grupy Roboczej do Spraw Praktyki w Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Opieki dotyczące roli pielęgniarki w leczeniu bólu ostrego i pooperacyjnego
  Dorota Ozga
Integracyjna medycyna bólu
Przewodniczący sesji: Magdalena Kocot-Kępska, Anna Przeklasa-Muszyńska, Julita Istrati
 1. Hipoalgezja indukowana ćwiczeniami fizycznymi
  Julita Istrati
 2. Neuromodulacja we współczesnej medycynie bólu
  Anna Przeklasa-Muszyńska
 3. Poczucie humoru a ból przewlekły – dowody naukowe
  Anna Marków
 4. Leki ziołowe w medycynie bólu
  Magdalena Kocot-Kępska
 5. Stacjonarna wielodyscyplinarna terapia bólu na Oddziale Medycyny Psychosomatycznej i Psychoterapii – doświadczenia własne (Oberhavel Kliniken/Henningsdorf, Niemcy)
  Marta Kołłątaj (Niemcy)
Sesja plakatowa
(wystawa plakatów)
Rzadko rozpoznawane zespoły bólowe – zespół bólowy miednicy mniejszej oczami specjalistów
Przewodniczący sesji: Jerzy Wordliczek, Agnieszka Sękowska, Krystyna Boczar
 1. A może trzeba poleczyć duszę. Kiedy skierować pacjenta do psychiatry?
  Piotr Wierzbiski
 2. Intymny duet – ginekolog i urolog
  Elżbieta Narojczyk-Świeściak, Maciej Zbrzeźniak
 3. Ruch to zdrowie. Czy ćwiczenia i zabiegi mogą pomóc? Zdanie fizjoterapeuty
  Ewelina Tyszko-Bury
 4. Jak trwoga (brak rozpoznania) to do bólologa
  Agnieszka Sękowska, Marek Suchorzewski
13.30–14.00
Zamknięcie Zjazdu