Intensywna terapia 2020 – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych

Program

Piątek, 3 kwietnia

8.00–9.00Rejestracja uczestników
8.45–9.00Otwarcie konferencji

Sesja I UKŁAD ODDECHOWY
9.00–9.30Why I love critical care medicine
prof. Jean-Louis Vincent (Université Libre de Bruxelles, Belgia)
9.30–9.55Nowości w intensywnej terapii
prof. Wojciech Szczeklik (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie)
(pokaż więcej)

Już na samym początku konferencji Prof. Wojciech Szczeklik podsumuje najważniejsze wydarzenia w intensywnej terapii w 2019 i na początku 2020 roku. Omówienie wyników największych badań klinicznych, aktualizacje lub nowe wytyczne, zaplanowane kierunki nowych badań – to wszystko na dobry początek.

9.55–10.15Wspomaganie oddychania na OIT - wytyczne
prof. Bram Rochwerg (McMaster University Hamilton, Kanada)
10.15–10.35Postępowanie w ARDS - na co istnieją dobre dowody naukowe?
dr hab. Dariusz Maciejewski (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bielsku- Białej)
10.35–10.50Dyskusja

10.50–11.15SESJA SATELITARNA FIRMY ARJO Polska
Wczesna mobilizacja w praktyce
dr Wojciech Serednicki (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie)
11.15–11.35Przerwa kawowa

Sesja II ZESPOŁY WCZESNEGO REAGOWANIA
11.35–11.55Emergency medicine and critical care medicine: two complementary disciplines
prof. Jean-Louis Vincent (Université Libre de Bruxelles, Belgia)
(pokaż więcej)

Szpitalny Oddział Ratunkowy to miejsce gdzie zespoły ratunkowe spotykają specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii. Od ich owocnej współpracy zależą dalsze losy pacjenta. Legenda intensywnej terapii – prof. Jean-Louis Vincent udowodni słuchaczom jak te dwie istotne dyscypliny wzajemnie się uzupełniają.

11.55–12.15Skale wczesnego reagowania czy skala objawowa - kiedy zdecydować czy wzywać pomoc?
dr Bartosz Kudliński (Zakład Dydaktyki Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
12.15–12.35Odpowiedzialność za pogarszającego się chorego - lekarz prowadzący, lekarz ZWR, czy lekarz OIT
prof. Waldemar Goździk (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
12.35–13.05Zespoły Wczesnego Reagowania w Polsce - co się zmieniło? Debata
prof. Wojciech Szczeklik (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie)
prof. Roman Jaeschke (McMaster University, Hamilton, Kanada)
prof. Waldemar Goździk (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
dr hab. Mirosław Czuczwar (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Bartosz Kudliński (Zakład Dydaktyki Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
prof. Waldemar Machała (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
dr Piotr Gałkin (Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku)
prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny)
SESJA SATELITARNA FIRMY PHILIPS
13.05–13.30Zastosowanie Big Data w ocenie ryzyka nagłego zatrzymania krążenia. Teoria i praktyka kliniczna.
dr Szymon Biegański(Philips Healthcare)
13.30–13.55You must have rapid response team in your hospital
dr Chris Suube (Prifysgol Bangor - Bangor University, Bangor, Wielka Brytania)
13.55–14.10Dyskusja
14.10–14.50Przerwa obiadowa

Sesja III INTENSYWNA RATUNKOWA
14.50–15.10Wykorzystanie USG u pacjentów w stanach nagłych
dr hab. Paweł Andruszkiewicz (Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie)
(pokaż więcej)

POCUS daje nam mnóstwo odpowiedzi na trudne pytania pojawiające się w trakcie akcji resuscytacyjnej. Czy istnieje odwracalna przyczyna NZK? Jak optymalnie potwierdzić ROSC? Jak jeszcze USG może pomóc podejmować decyzje w czasie RKO. Na te i inne pytania w swoim wykładzie odpowie Pan Dr hab. Piotr Andruszkiewicz.

15.10–15.30Trudna intubacja w stanach nagłych
dr Ewa Zasada (The Christie NHS Foundation Trust, Manchester, UK)
15.30–15.50Wstępne postępowanie u pacjenta z urazem wielonarządowym
prof. Waldemar Machała (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
15.50–16.00Dyskusja
16.00–16.20Przerwa kawowa

Sesja IV SEPSA i ZAKAŻENIA
16.20–16.40New Delhi i inne mikrobiologiczne zmory współczesnych OIT
dr Agnieszka Misiewska-Kaczur (Szpital Śląski w Cieszynie)
(pokaż więcej)

Nieracjonalna polityka antybiotykowa, zaniedbania diagnostyczne i pochopne decyzje terapeutyczne - grzechy na intensywnej terapii nie pozostają bezkarne. Czy grozi nam ekspansja wieloopornych bakterii? Co możemy zrobić w przypadku uzyskania mocno niepokojących wyników mikrobiologicznych? dr Agnieszka Misiewska-Kaczur przedstawi aktualną sytuację mikrobiologiczną na polskich oddziałach intensywnej terapii i zaproponuje sposoby na jej zmianę i poprawę.

16.40–17.00Sepsis treatment - beyond guidelines
prof. Bram Rochwerg (McMaster University Hamilton, Kanada)
17.00–17.20Czas prowadzenia antybiotykoterapii - kiedy przerwać, zmienić, a kiedy kontynuować
dr hab. Mirosław Czuczwar (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
17.20–17.40Zakażenia grzybicze na OIT. Kiedy podejrzewać, jak rozpoznawać i leczyć?
prof. Maciej Żukowski (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

17.40–18.05SESJA SATELITARNA FIRMY ASPEN Polska
Bezpieczna anestezja – ludzie, procedury, sprzęt, leki
prof. Waldemar Machała (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
18.05–18.25Dyskusja
18.25–18.30Zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia konferencji
18.30–19.15Poczęstunek

Sobota, 4 kwietnia

Sesja V

9.00–9.20
9.20–9.40
9.40–10.0010.00–10.2010.20–10.40
INTERDYSCYPLINARNA
(Sala Audytoryjna)

Zatorowość płucna i jej leczenie u pacjentów wymagających intensywnej terapii
prof. Marcin Kurzyna (Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku)

Uszkodzenie wątroby w intensywnej terapii. Niewydolność wątroby i jej leczenie
prof. Marcin Wąsowicz (University of Toronto, Kanada)
(pokaż więcej)

Do uszkodzenia wątroby u pacjentów hospitalizowanych w OIT dochodzi bardzo często. Jaka jest najczęstsza etiologia? Jak postępować w przypadku niewydolności wątroby? Czy istnieją techniki pozwalające zastępować funkcję wątroby? Wiele trudnych pytań, z którymi zmierzy się Prof. Marcin Wąsowicz.


Małopłytkowość na OIT
prof. Jerzy Windyga (nstytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

Najczęstsze zaburzenia rytmu serca - rozpoznawanie, postępowanie
dr hab. Agnieszka Tycińska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Pacjent z POChP/ astmą na OIT
prof. Rafał Krenke (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
PIELĘGNIARSKA
(Sala S3)

Ten pacjent mi się nie podoba - udział pielęgniarki we wczesnym rozpoznawaniu stanów zagrożenia życia
mgr Paweł Witt (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Ból i sedacja w intensywnej terapii
dr hab. Katarzyna Kotfis (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)


Na moim Oddziale jest za dużo infekcji - rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom
dr Agnieszka Misiewska-Kaczur (Szpital Śląski w Cieszynie)
Wypis pacjenta z OIT - komunikacja pomiędzy zespołami
dr hab. Maria Kózka (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie)
Techniki pozaustrojowe - podłączanie, monitorowanie, alarmy
dr Bożena Seczyńska (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)
10.40–11.00Dyskusja

11.00–11.20Przerwa kawowa

11.20–11.45SESJA SATELITARNA FIRMY BAXTER

Sesja VI ETYCZNO-PRAWNICZA
11.45–12.05Pacjent, który może pomóc wielu innym - jak podejść do tematu pobrania narządów
dr Piotr Gałkin (Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku)
(pokaż więcej)

Kiedy podejrzewać śmierć mózgu? Jak wygląda procedura jej orzekania? Którzy pacjenci mogą być dawcą? Jak rozmawiać z rodziną pacjenta? Istnieje wiele trudnych pytań dotyczących pobierania narządów do przeszczepiania. Postaramy się przybliżyć to złożone zagadnienie w możliwie najlepszy i najprostszy sposób. Dr Piotr Gałkin podzieli się z nami swoim doświadczeniem i opowie, jak zorganizować takie procedury na OIT.

12.05–12.25Szpitalny potencjał dawstwa narządów od zmarłych w mechanizmie śmierci mózgu
dr hab. Jarosław Czerwiński (Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne do spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie)
12.25–12.45Kto decyduje o nieprzytomnym pacjencie - aspekty prawne
dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki)
12.45–13.05Odległe konsekwencje leczenia na OIT
dr hab. Katarzyna Kotfis (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
13.05–13.20Dyskusja
13.20–14.00Przerwa obiadowa

Sesja VII

14.00–14.2014.20–14.40
14.40–15.0015.00–15.2015.20–15.45


TECHNIKI POZAUSTROJOWE
(Sala Audytoryjna)

Budowanie systemu ECMO w Polsce
prof. Krzysztof Kusza (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Zapobieganie wykrzepianiu w pozaustrojowych terapiach
prof. Romuald Lango (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku)

Wskazania do plazmaferezy na OIT
dr hab. Mirosław Czuczwar (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

ECCO2R - przyszłość czy nietrafiony pomysł?
dr hab. Wojciech Dąbrowski, (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
PEDIATRYCZNA
(Sala S3)

Dziecko i jego rodzina w środowisku intensywnej terapii
dr Marcin Rawicz, (Warszawa)

Sepsa na intensywnej terapii dziecięcej
dr hab. Alicja Bartkowska-Śniatkowska, (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Sedacja i analgezja u dzieci leczonych na pediatrycznym OIT
prof. Andrzej Piotrowski, (Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie)
Techniki pozaustrojowe na intensywnej terapii pediatrycznej
prof. Tomasz Mroczek, (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie)
PARDS we wstrząsie septycznym dzieci - rozpoznanie i leczenie
dr hab. Marzena Zielińska, (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
15.20–15.45SESJA SATELITARNA
Żywienie u pacjentów w stanach krytycznych
prof. Stanisław Kłęk (Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanleya Dudricka, Skawina)
15.45–16.00Dyskusja
16.00–16.15Przerwa kawowa

Sesja VIII VARIA
16.15–16.35Co nowego w wytycznych resuscytacji ERC
dr Grzegorz Cebula (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie)
16.35–16.55Dostępy naczyniowe - czy warto zmieniać nasze przyzwyczajenia?
dr Ryszard Gawda (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu)
16.55–17.15Kiedy płynoterapia szkodzi
prof. Łukasz Krzych (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
17.15–17.35European perspectives in intensive care education
prof. František Duška (FNKV University Hospital, w Pradze)
17.35–17.55Anestezjolog i intensywista - zawód o wysokim ryzyku. Współczesne zagrożenia
prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny)
17.55–18.05Dyskusja
18.05–18.15Zakończenie konferencji

Program konferencji nie jest ostateczny i może ulec zmianie